Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kibar Sözler Mesajlar

Kibar sözler k?sa 2014 kibar mesajlar sayfas? -
Bir Bayan? Mutlu Etmek için gerçekçi Olmak Gerekir Ve Gözlerine Bakarak Konu?mak Gerekir.
Kibar Bi Erkek Herzaman önceli?i Bayanlara Verir.
Kibar Olmak için Karakter Yap?n?z?n Bayanlara Anlay?? Göstermesi Laz?m.
Bir Erkek Bir Bayana Nekadar Alçak GönüLLü Olabiliyorsa Kibarda Olmal?d?r.
Kibar Erkek Yapt??? Hareketlerle etraf?ndakilerin iLgisini Çekmelidir.
Seninle Bak?yorum Benli?ime Çok De?i?imler Gördüm Kendimde Art?k Kibar Biriyim Sayende.
Yüzündeki Güzellik gibi Huyun Suyunda Hareketlerindeki Nazik Ve Kibar Seni Seviyorum Sonuna Kadar..
okadar kibar gülüyorsunki k?r?lacaks?n diye korkuyorum a?k?m
Senin Gibi Kibar Olmak için Karakterimi yeniliyorum Bebe?im
Seni Görünce kaba bedenim yumu?ar agresif yüre?im sakinle?ir dengesiz karakterim kibarla??r a?k?m..
Seni Ben Sak?z Sözlerle De?il Kibar Sözlerle besliyorum Birici?im..
K?rm?z?lar içinde çok kibar görünüyorsun bebe?im siyahlar içinde matem duygularla üzüyorsun beni.
Bugün Hayat Seninle Güzel Duygular?m Seninle ?en Ve mutlu Hayalin Gözümün önünde Zerafet ile dans ediyor senin dü?ününce a?k? anl?yorum bebe?im.
güzel gülü?ün s?cak gülü?ün samimi duygular?n ve içten gelen s?cak sözlerinle hayat?ma anlam kat?yorsun zerafetinle etraf? büyülüyorsun a?k?m..
Seni Sevmek Asi Duygulara Hükmetmek gibidr sesini dinlemek dünya gürültüsüne rest çekmek gibidir sana a??k olmak cenneti görmek gibidir sevgilim..
Biz Kaba De?ildik Olmad?k Asla!!! herzaman kibard?k Ama Senin Kaba Dü?üncelerin Kibarl???m?z?da Elimizden Ald?.
Seninle Seni ya?amak Yalan Dünyadan K?sa Süreli?ine uzakla?mak gibi bir ?et benim için ahu gözlüm.
Bugünü ya??yorsam senin için yar?n? ya??yacaksam senin için gelecek için ya?ayacaksam ikimiz için sevgimiz için ya?ayaca??m sevgilim.
Zerafet Dolu Bir Bayanda Olabilecek bütün incelik ve güzelli?i daha bana do?ru gelirken hissettiriyorsun a?k?m..
Gözlerimde Edebiyats?n Dudaklar?mda Cümlelerimsin nefesinde ?iirimsin Kalbimde Ya?am Kayna??ms?n bebe?im..
Do?dum, Büyüdüm, öLdüm ; Senin için Do?dum, Senin için Büyüdüm Ve Senin yüzünden öLüryorum kraliçem..
*Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun? Benim art?k bir gökyüzüm var..
?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim
*A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!
*Güne?in do?du?u da bir gerçek batd??? da... Kalbimin atd??? da bir gerçek, günün bitdi?i de... Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, i?te o en büyük gerçek...
*Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin.
*seni günde bir kez dü?ünüyorum o da benim 24 saatimi al?yoo
*E?er geceler uzun geliyorsa, sevgilin aray?p sormuyorsa, bir gün dü?lerinde kavu?aca??n?n yeminini vermi?sen gönülden, i?te o zaman sen deliler gibi seviyorsun arkada?...
*Mart?n?n denizi sevdi?i kadar sevebilir misin ? Topra??n suyu sevdi?i kadar sevebilir misin ? Leyla`n?n Mecnun`u sevdi?i kadar sevebilir misin? Hadi b?rak butun bunlar?da, Benim seni sevdi?im kadar sen de beni sevebilir misin ?
*Hayati gözyaslarinla ödüllendirecegine gülücüklerinle cezalandir....
*Duman?mda oyoktu sigaray? b?rakt?m kadehimde oyoktu içkiyi b?rakt?m rüyalar?mda oyoktu uyumay? b?rakt?m bakt?mki onsuz olmuyor ya?amay?b?rakt?m
*Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana olan sevgimi..
*Hepsi Gidici Sen Kal?c? , Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi Öylesine Sen Ölesiye..
*Küçüktüm, adam olmad? dediler, adam oldum, sevmedi dediler, sevdim, u?runa ölmedi dediler, Öldüm, i? i?ten geçti, dediler...
*Yaln?z?m, yaln?zl???m beni dinlemekte, yalanda olsa ne varki bu ?ark?y? söylemekte, yalanda olsa içimden bir bulut ak?p geçiyor, yalanda olsa MUTLUYUM bu bana YeTeR
*Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.
*Sana Ne Demeliyim Bilmiyorum Güne?Im Desem Güne? Bat?yor, Hayat?m Desem Hayat K?sa, Gülüm Desem Oda Soluyor, Sana Can?m Demeliyim Çünkü Bu Can Seninle Ya??yor..
*A?k?na döksem gözya?lar?m?, elinle bir defa silecek misin? ?u kalbimi sana versem, bir gün gelecek sevecek misin?
*Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?Ermekte, Geceye ?Nat Gün Hala A?Armakta, Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M. ?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!
*Bir çerçeve ast?m odama içi bo? önemi yok, neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nas?l olsa..
*Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken, dü?ünüyor olman? dü?ünmek galiba
Dünyada bir çok insan var.Kimi mutlu kimi mutsuz, Kimi a?lay?p kimi gülüyor ama güzelliklere ve mutlulu?a lay?k bir insan var o da su an mesaj?m? okuyor...
*Ne Güne?i ?stiyorum Karanl???ma Ne De Y?ld?zlar? ?stiyorum Gece Yar?lar?nda... Çok De?il BirTek Seni ?stiyorum Yaln?zl???ma!!!
*Gecenin sessizli?ini dinle içinde beni bulacaks?n.. Karanl??a bak yüzümü göreceksin.. Elini kalbine koy, gözlerini kapa ruhumu yolluyorum birazdan ÖPÜLECEKS?N..
*Bu gün bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda , E?er ki bir gün beni ararsan ya meyhanedeyimdir yada tam kar??s?nda...
*BuGüNü ya??yorsam yar?n?n seni bana getirece?ine inand???m içindir....
*Kalbim seni unutacak kadar adi ise ellerim onu parcalayacak kadal asildir.
*Bir sevgi diledim gözya?? buldum. Bir dost diledim s?rt?mdan vuruldum. Derdime derman diledim derdimin tiryakisi oldum. Bilki gerçek sevgiyi ben sende buldum!
*Seven unutmaz unutansa sevmemistir e?er sevipte unutmusa sevmesini bilmemistir.
Kül olmu? ate? yanar m?? Buz tutmu? su akar m?? Bu gözler seni sevdi ba?kas?na bakar m??
Sevgini ta??mak de?il hasretini çekmek zor gülmeyi unutmak de?il a?lamaya al??mak de?il ölmekte de?il özleyipte görmemek zor...
*Sev ama yürekten olsun, gel ama ebedi olsun, gidersen benide götür, gittigimiz yer kara toprak olsun
*K?zlar sevgiyi kalplerine, erkekler ise ceplerine koyar! benim ceplerim dolu sevgini bombo? olan kalbime yaz?yorum
*Seviyorum seviyorum hayk?rarak söylüyorum kimselerden korkmuyorum ölümüne seviyorum
bigün bana soracaksin ben mi dünya mi diye.Ben dünya diyecegim ve sen küsüp gideceksinama bilmeyeceksinki benim bütün dünyam SENSIN!
*gülmek icin mutlu olmayi bekleme, belki mutluluk gülüsünde saklidir. sakin aglayayim deme, kim bilir belki bir yerde senin bir tek gülüsün icin yasayan biri vardir.

#2639

 
© 2015
AŞK