Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?l Sözler K?l Edici

K?l sözler K?sa sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere yeni ve çok de?i?ik k?l edici sözler mesajlar haz?rlamaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? k?l sözler facebook 2014 varsa a?a??dan bize gönderiniz yay?nlayal?m. Buyrun k?l eden sözler :
Sen Rahat Ol Biz Hallederiz, Rahat Olam?yorsan haz?r Ol Biz Yine Hallederiz
Fazla Geni? Olma Hafif Esnek Ol Daha iyi Anlars?n
Kapasiten Almaz Az Daha Çal??man laz?m.
Tükürsem Surat?na Çok ?ükür Diyeceksin Aciz insan
Seni tan?d???mdan Beri Hayvanlar?da Sevmeye Ba?lad?m geyik insan
heycanlanmadan konu? rahats?z ediyorsun beni.
Ak?ll? Ol Diyecem Ama Sende Ak?l yokki.
Senin Gibi Manitam olaca??na Fatih Ürek gibi Kankam Olsun
Seni tan?d???m güne Lanet Ediyorum, Art?k Senden Nefret ediyorum.
Fazla B?d? B?d? Yapma Bak Dalgana.
Senin Söylediklerini Biz Unuttum Tosunum..
Sen Gelirken Biz Çifte Diki? Gidiyorduk Aslan?m.
Yava? yava? gel Enkaz Alt?nda Kal?rs?n Yoksa.
hey tatl? K?z Benim Manitam olurmusun?
Koçum fazla Ses Ç?karma rahats?z Oluyorum.
Aslan?m Ak?ll? Ol Al?r?m Akl?n?!
Sana K?l Gidiyorum Bugün A?da Yapt?rcam.
Fazla Sesini Yükselterek konu?ma Benimle keserim Nefesini!
Çokmu K?zd?n? Buz Getiriyim Rahatla
Kendim için bir ?ey istiyorsam namerdin Allah'?m anneme güzel bir gelin nasip et!! Aminnnnnn...
Y?kanan Ton'a ne denir? Washington!
Geçen gün bir taksi çevirdim, hala dönüyor!
Cin Ali mavi mürekkebe dü?erse ne olur? Blue Jean.
Sen kimi kand?r?yorsun, bu söylediklerine kim inanir? Kadir ?nan?r...
Kitab?m evde kald?. Aaa ben kitab?n? evli san?yordum!
Mevlana neden çok dönüyormu?? Çift okey gelmi?te ondan...
Basamakta durmay?n otomatik kap? çarpar, böler, karekökünü al?r...
Seven unutmaz, eight unutur...
?yi ki Italya'da do?mam???z! Neden? Çünkü ?talyan'ca bilmiyoruz!
Sizin araba ne mal?? Alman mal?! Bizimki de klimal?!
Yang?n dolab?n? açarsan ne olur? Yang k?zar...
Adam?n biri yar?n ölücem dem??. Yarm??lar hakkaten ölmü?...
?nsanlar? niye kafas?na su dökerek uyand?r?rlar? Çünkü suyun kald?rma kuvveti vard?r.
Köfteyle möfte aras?nda ne fark vard?r? Biri k?ymadan yap?l?r di?eri m?ymadan...
Geçen gün kamyonu sürdüm, Leonardo da Vinci...
Frans?zlar?n nesi eksiktir? "Fran"lar? tabii ki!
Çok iyi göbek atan kazana ne denir? ?yi oynayan kazans?n!
Tem otoyoluna muz dü?erse ne olur? Temmuz...
Yerin kula?? war benim de kula??m war. Ben yer miyim? Hay?r yemem...
Bir adam kar?s?n? dövüyormu?, kap? calm?? kar?s?n? dövmeye b?rakm??, neden? E?ek sudan gelmi?.
Tomi'nin annesi kimdir? Anatomi
Adam bilgisayar ba??nda uyuyakalm??. Ertesi gün nezle olmu?. Neden? Windows aç?k kalm??.
Dün yap?lan bir operasyonla Ajda Pekkan'?n aln? sonunda ensesine ula?t?.
Bak Barbie'ci?im, sen daha TOY sun.
Türkiye'de en demokratik olay, trafik kazalar?; herkes eziliyor...
Tüh!.. Amortiyi tek rakamla kaç?rd?m yine...
O?lum, senin zay?flaman için daha 40 f?r?n ekmek yemen laz?m..
Suçlu aya?a kalk!..Çocuklu bayana yer ver!..
Daha son kullanma tarihine çok var, Yava? iç ?u meyve suyunu...
Ödümü patlatt?n.. 80 y?la kadar ölürsem sebebi sensin.
Her hakk? sakl?ym??. Bende de bunca Hakk? nerede diyordum.
Maa? 250 milyon mu? Aaa ba?lar?m böyle i?e haa..
At? alan Üsküdar'? geçti. Biz takibe devam ediyorum merkez. Tamam!..
?u çocu?u do?uramad?m yaaa!..?çimde kald?.
Kedi ula?amad??? ci?ere mundar der. Ondan sonra "Konu?an kedi" olarak çok me?hur olur.
K?z?m? ne doktorlar, ne mühendisler istedi. Bizde bakt?k evde kalacak, size verelim dedik, berber bey o?lum!..
Çorbamdan k?l ç?kt?.. Beni kimle aldat?yosunuz garson bey?..
Beni deniz tutar, Ali tutar, Cem tutae.. Severler beni..
Bayram de?il, seyran de?il.. Allah Alah!... Bir türlü ç?kartamad?m sizi..
Hava korsan? uça?? kaç?racakt?, yapamad?.. Çünkü; uça?? kaç?rd?...
Çingeneler Amerikay? nas?l okur? ABE DE..
Rüyalar da hormonlu art?k, ak?am aksakall? nine gördüm...
Avrupadan gelen so?uk hava dalgas?, ülkemizi etkisi alt?na ald?.. Yok abi, Avrupa bizi sevmiyor i?te, kabul edelim art?k!..
Uzun laf?n k?sas? : U.L.
Oyunu ayakta alk??lad?m.. Ay yok ?ekerim, oturacak yer yoktu...
Cinayet masas?, idam sehpas?, elektrikli sandalye, ölüm dö?e?i... Bu ev pek tekin de?il han?m.. Yürü gidelim...
Zencinin biri denize dü?erse ne olur? Tabii ki ?slan?r..
Dün kaz? kazandan kaz kazand?m :))
Yumurtan? sahanda m? yersin? Yoksa deplasmanda m??
Alfabe art?k 28 harf, "O" ?imdi asker! (Ultra ultra ??renç)
A?r? kesicin varda, Erciyes kesicin var m??
Volkswagen Pass-at , ?ahsi oynama !
O?lum Geldin mi? Hay?r, daha gelmedim!
1 , 2 , 3 TIP!.. Hay?r!?! 1, 2, 3 Mühendislik !
Hakan ?ükür sahada sakatlanm??. Kim ta??m??? Hakan Ta??yan...
Sigaraya ayr?, içkiye ayr? param? veriyorsun. Tütün kolonyas? iç...
Seni görünce gözlerim dolar, kulaklar?m mark.
Kad?n hakk? diye bir ?ey yokur. Çünkü Hakk? erkek ismidir...
A?larsa anam a?lar gerisi playback yapar...

#2436

 
© 2015
AŞK