Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kin Mesajlar? Sözleri

Kin mesajlar? 2014 kin sözleri k?sa sayfas? -
Yaram? Art?k Kimse Düzeltemez, iyile?mez içimdeki Sanc?lar beni B?rak?p Gittin Kinim Sadece Sana git art?k dokunma bana..
savurdun kalbimi hiç dü?ünmeden att?n beni bir kö?eye vurdun kalbime ac?lar? herzamnaki gibi a?layan ben mutlu olan sensin bu kin bitmez bende art?k beddualar?m seninle..
parça parça kalbim gözlerim hayata bakm?yor sözlerim beni ya?atm?yor art?k içimde sadece sana kar?? kin ve nefret var ya?am?yorum sayende..
Hüzünlü Bir Hayat?n Son Noktas?y?m Sadece Bir Duygu Kald? içimde Oda Kin Ve nefret Hiç Bitmeyecek ya?ad???n Sürece..
OLmayacak bir A?k? Büyüttüm içimde Harcad?m Zaman? Seninle De?ersizce ?imdi içimde koca bir nefret ve kin var sadece senin için büyüyor içimde..
Nefes Ald???m Sürece Kin'im Sana Olucak unutma Nefretim Büyüdükçe Vicdan?n A?layacak ozaman anlars?n beni belkide..
takatim kalamd? nefret ediyorum hayattan ya?ama hevesim söndü kin duyuyorum yalanlara sevemiyorum art?k mutlu olam?yorum a?l?yorum ve a?lad?kça sana kin duyuyorum..
Kalbim Att??? Sürece Nefretim Seninle..
Can?m? Ald?n yetmedimi? ya?ayan bir ölü Oldum Sayende Nefretimle büyütüyorum içimdeki seni kin ile besliyorum ad?n? zaman gelince sende anlayacaks?n içimdeki duygular?!!!
Ayr?lan bir besteyim hayattan, ne müzik çal?yor art?k ne mutluluk kokusu var hayat?mda sadece nefret ve yalan varm?? seninle ö?rendin sonunda..
Yalan Her?ey seninle Yalan, Nefret ettim Sayende Bu Hayattan, Sen Sadece Nefretimsin Benim içimdeki güzel duygular?n katilisin...
Gelece?e Mutlulukla Bakarken ?imdi Nefretle Bak?yorum Sayende Bunlar Snein Eserin gülebilirsin özgürce her güldü?ünde nefretim büyüyecek öfken yan?nda olucak asla unutma..
Bo? Bir Odan?n içinde b?rakt?n beni kaderimle Sende git nefretim seninle.
Nefret Ediyorum Art?k hayattan Kin Duydum Duygular?na B?rak beni Hayat?mla Ba?ba?a Hayat?n Kin öfke Doldu Sana Git Yan?mdan Bula?ma Bana..
Seni Seven Ellerim ?imdi Nefretle istemiyor Seni hayal edince ellerim ü?üyor Nefretim büyüyor sana Nefret ediyorum Senden Kin Duduyorum Sana!!!
Seni hayata De?il Nefretimle Ba?ba?a B?rak?yorum Kin Duduyorum Art?k A?k?n?n yerinde Bir kin Var Onu besliyorum içimde.!!!
Sen benim Dostumdun Can?md?n Sen Benim Duygular?m? Emanet etti?im Arkada??md?n Ya ?imdi? Nefret ediyorum Senden Dostumdun Art?k yalan Oldun Dü?man?ms?n kinlendim Sana..
yar?m kald? Hayat?m Senden Sonra kin Duyuyorum Bu Dünyaya B?rak beni kendi ba??ma lanet Olsun Sana...
Art?k Ç?k?? Yok hayat?mda Nefret ediyorum ve usulca gidiyorum sadece sana kin dolu bir dünya b?rak?yorum içimde...
beni Silebilirsin Ama Asla An?lar? Silemezsin, Duygular?n? Kalbinden Atabilirsin Ama Sana Olan Kinimi Aslan Unutam?caks?n.

#2638

 
© 2015
AŞK