Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?r?c? Mesajlar

K?sa K?r?c? Mesajlar Sevgiliye Sayfas? -
Bu sayfam?zda birbirinden güzel duygusal k?r?c? mesajlar ile sizleri etkileyecek ve kar??n?zdakini k?racak en güzel k?r?c? mesajlar 2015 sözler bulabilirsiniz.
Zor Günlerimde Yan?mda Olamayan Sen! Zor Günlerimde Seni bekleyen ben! Kim Kimi Seviyor Bu Hayatta ilk bunu Sor Kendine iStersen!
Seni Sevilmek Hayal iSe B?rak Hayallerimde Kals?n ümitlerimi K?rma Seni Dü?ünmek cezam iSe B?rak gecelerimde Ad?n kals?n, Sen Zaten Benim için Bir Yalans?n!
Sana Bu hayatta Sadece güldüm Hiç Sevmedimki!
Kalbim Ad?n? Ç?kard? Beynim An?lar?ma reset Att? ?imdi Hat?rlam?yorum Seni Pardon Ama isim Neydi?
Gittin Elimde Sana Ait Hat?ralar B?rakt?n Bana Oturup A?lasam ne feyda Sen gitmi?sin Ben bitmi?im O Anda...
Seni Dü?ünüp A?lar?m öksüz gecelerimde Seni Dü?ünür teselli Olurum Yar?m kalan hayat?mda Dön ne OLur bebe?im..
Yar?na Hevesle Bakma umutlar?m? k?rd?n Senin için Gururumu Ayaklar Alt?na Ald?m ?imdi Umutlar?mla Sürünüyorum Oldu?um yerde
Esir olmu?um Sözlerine Söz geçmez kalbime beni terk Edip gittin ya Sözlerimi ya?l? B?rakt?n Hat?ralar? Suluyorum Gözya?lar?mla.
Sana Bak?p Gülmeyi özledim S?cac?k Ellerini özledim Seni özledim Sen Beni özledinmi? Biliyorum özlemedin terk edi?in Benim Biti?im gülüm..
Yaral? Hayat?ma Merhem Olmad?n gelmedin Hatr?m? Sormad?n So?uk gecelerimde bir senin için uykusuz kald?m güne?siz sabahlar?mda ad?n? say?klay?p uyand?m!
?imdi Git Gidebildi?in kadar Uzaklara özlerim görmesin seni Kalbim O An yeniden Alevleniyor sana Yapam?yorum Söz Geçiremiyorum Oan kalbime Git Lütfen ne olur Benim kendimle B?rak!
üzücü hayat?mda kal?c? bir an?s?n kal?c? an?lar?mda ise beni mafh eden ?ah?ss?n!
?stemem sevilmeyi sevilmek sensizlikse
Kim demi? haram nedir bilmez Hayyam Ben haram? helale kar??t?rmam Seninle içilen ?arap helaldir Sensiz içilen su bile haram
Sevmek çay sevilmek ?eker, bizim gibi sevenler çay? ?ekersiz içer
Hani kardelen gökyüzüne a??k olurda ç?kart?r ya kar?n alt?ndan gövdesini, Zenher yüre?inde kardelen kadar cesaretin yoksa sak?n a??k olma...!
Sen benim için bir a?k?n bitti?i yersin resimlerin renksiz halisin sevmekten bahsetme sak?n çünkü sen sevmeyi hiç mi hiç sevmedim senbenim için bir a?k?n bitti?i yersin senbenim nefretim nefes al?? sebebimsin
sen benim hayalimin prensesisin seninle bir ömür boyu beraber olmak için her?eyi ama her?eyi vermeye haz?r?m mele?im seni çok ama çok seviyorum...
Bu Dünyada Sevipte Sahip Olamad???m Bütün Güzelliklerin Yerine Senin Sevgini Koydu?umda Bu Dünyada Her?eye Sahip Oldu?umu Anlad?m
Ölüm gelir ba??m üstüne, çekerim dert bir dert üstüne, dayan?r?m inan her?eye ama SENS?Z OLAMAM!
Eskiden karanl?klardan ve ya?murlardan korkard?m ?imdi ise ya?murlar gözya??m oldu karanl?klar ise s?rda??m oldu.
Seni sevmek yanl?? ise, Do?ruyu istemiyorum.
Gittin ?ehir seni a?layarak u?urlad?, ?imdi ya?mur durdu ya içimdeki özlem ?
Do?dum ya?amak için ya?ar?m sevmek için severim ölmek için ölürüm senin için B?TANEM!!!
Bir zamanlar sen hayal kurard?n ben gerçekçiydim, y?llar gelip geçti ben hayalciyim sen gerçeklerin içinde beni unuttun!
Bugün sigaram?n üzerine ad?n? yazd?m sigaram bitti?inde seni unutacam sanm??t?m ne bilirdimki seni nefes içime çekti?imi...
Okyanusta giderken bir deniz k?z? ç?kt? kar??ma bana bir midye verdi sana iletmemi istedi ve sende içini açt???nda içinde bir çift yüzük ve benden sana bir söz benimle evlenirmisin..
Ya?arken A?lamay? A?lerken öLmeyi Dü?ündünmü? Sevgi Ac?s? Çekip Benim Gibi geceleri öLümLe Yüz Yüze Geldinmi Alçak Sevgili..
Harcad?m ömürümü hep Senin için Seni Sevmek Ziyan Sen Ac?lar? Hak Eden Dertleri Hak Eden Ama Kimseyi Hak Edemeyen Adi insan?n tekisin!
ibret ald?n herkez benden a?k ac?s? çeken kalbimden benim gibi olmas?n kimse ALLAH a?k ac?s? göstermesin kimseye..
Senin için U?runda verdi?im Son nefes Ziyan Seninle Ya?amak Hep Ziyan, Seni Sende Ya?amak benim hayat?mdaki En büyük Ziyanm??!
Efkarl? ba??m?n Efkarl? Bedeni nerden Sevmi?im ben o Zalimi Anlamaz içimdeki Sevgiyi üzmeyi sever her yeni günde beni...

#2255

 
© 2015
AŞK