Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?r?c? Sözler

Sen Bir Hastal?ks?n Çaresiz Kalm?? Çereleri tükenmi? bir hastal?ks?n hayat?ma bula?madan defol.

Sayende Kalp K?rmay? ö?rendim Sayende hayvanlar? insanlardan Daha çok Sevmeyi ö?rendim Sayende Yalanlar? ö?rendim Sayende Seni de B?rakt?m.

Yok Olu?un Benim Kurtulu?um Seni hayat?mdan yok ettim kurtulu?lar? Bekliyorum

Seni yalanlar?nla Gömüyorum topra?a, Ç?kmaya Çal??ma çürüyeceksin Yalan Dünyada Gerçek Duygular? Bulamayacaks?n Asla!

Yanl?? yolda yürüyce?ine, do?ru yolda 'bekle'. Belki de kendini kand?r?rs?n; ama ba?kalar?n? kand?r?p hayallerini y?kmazs?n !

Ters Düz Olmu? hayat?nla b?rak?yorum Seni! benim Hayat?m Ne Ters Olur Ac? Çeker Ne düz Olur Senin Olur! Benim Hayat?m Hep Benim olur.

Cümlemin Sonundaki Aral?klars?n, Gözümün Görmeyece?i Ayr?l?klar?ms?n Art?k!

Yar?nlar?mda Sensiz Gitmek Bugünlerimden Ac? Çekmekten Daha iyidir!

Geçen Zamana üzülüyorum Seninle! Geçen her Dakikama Lanet Ediyorum, Zaman? B?rakt?m geride Art?k Bak?yorum Kendime

Ya Severek Ac? Çekmesini bileceksin yada Sevmeyeceksin hep Ac? Çekeceksin!

Sana Ayr?l?klar Kendime Mutluluklar Diliyorum yalan insan!

Bir çizgi bile olam?yorsun hayat?mda Ancak Nokta Olacaks?n Bunu Unutma!

#1582

 
© 2015
AŞK