Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?r?c? Sözler

Sevgiliye k?r?c? sözler 2015 sayfas? - Hayat her zaman istedi?imiz gibi gitmiyor ve bazen bizleri üzen k?ran olaylar yada ki?iler olabiliyor. Özellikle sevdiklerimizden kalp k?r?c? sözler duyuyorsak bizleri dahada incitiyor. Bu sayfam?zda sizlere çok de?i?ik ve yeni k?r?c? sözler facebook twitter için haz?rlamaya çal??t?k.. Sizdede burada olmayan resimli k?r?c? sözler k?sa olanlar? varsa a?a??daki yorum bölümünden bizlere gönderebilirsiniz.

1-iSter insan oL iSter Hayvan Ol Sadece Kalbin Olsun yeter, iSter Duygusuz Ol iStersen A??k Ol Sadece Harbi oL!
2-oyuncak hayat?n gibi bu dünya sevmiyorum seni bunu asla unutma...
3-Sen Bir Hastal?ks?n Çaresiz Kalm?? Çereleri tükenmi? bir hastal?ks?n hayat?ma bula?madan defol..
4-gerçek Ol yalan Olma insan Ol Hayvan Olma A??k ol Taklit yapma!
5-Sen Sadece Bütün Kötülüklerin Babas? Olmu?sun Sadece kendine göre bir anal?k ar?yorsun..
6-K?rmak istemesemde Seni K?rd?rmak istiyorsun kendini Ya?amak istiyorum Sevgiyi Yalan Sözlerle Aldat?yorsun beni.
7-paranoyak Olmu? bir hayat?n ?izofrenik Duygular?s?n!
8-Senin Derdine Ancak kara Toprak Çözüm Olur ya öLdür Kendini yada Parazit gibi ya?amaya Devam et Hayat?n?..
9-ben Senin Gibi ?erefsiz De?ilim Yalanlar içinde gülerek Oynuyay?m!!
10-Sözlerinde Kendin Gibi Yalan! Sen Sadece hayallerine ve yalan Sözlerine inan!!
11-K?r?lm?? Sevginin tamir edilemeyecek Kadar imkans?z Duygular? Olmu?sun Yolun Aç?k Olsun..

12-Seni yalan Hayallerde B?rakt?m ?imdi gerçek hayallerin Arkas?nday?m Sensiz hayat?mda Daha rahat?m..
13-Çaresiz hayat?nda yalan dü?üncelere Hapsolmu?sun ALLAH Acil ?ifalar versin sana belki ozaman insan OLursun..
14-K?r?d??n Kalbim Düzeldi yeni yeni B?rak Beni üzerim Seni, Ç?k Hayat?mdan Delirtme Beni!!! Herkez kendi Yoluna!
15-Sana Ayr?l?klar Kendime Mutluluklar Diliyorum yalan insan!
16-Savrulmu? Duygular?m?n Aras?ndaki Bir umut I???? idin, ?imdi Oda Söndü Kendime Yeni hayat Ve Umutlar Kurmaya Ba?lad?m Sana Güle Güle..
17-viran olmu? hayat?m?n tarumar olmu? kalbimin k?r?lm?? yalan sevgisi'sin! Zaten hayat?m? Bitirmi?sin Sen Bitsen Ne olcak Alçak!
18-Geçen Zamana üzülüyorum Seninle! Geçen her Dakikama Lanet Ediyorum, Zaman? B?rakt?m geride Art?k Bak?yorum Kendime..
19-Eskimi? Yalanlar?n Kal?c? bir pisli?isin hayat?mda Senide temizlicem Yak?nda hayat?mdan!!!
20-Lanet Olsun içimdeki iyimserlik Sevgisine Lanet olsun Sana Verdi?im De?ere!
21-Sen Sadece karanl?k Kuyular?n Güne? Görmeyecek Kadar Aciz Sevgiyi hak Etmeyecek Kadar ?erefsiz Yalanlarla Mutlu Olabilecek kadar Haysiyetsiz bir Yarat?ks?n.
22-Uyuz oluyorum söyledi?in anlams?z sözlerine! senin gibi anlams?z hepsi!!!
23-Bir çzgi bile olam?yorsun hayat?mda Ancak Nokta Olucas?n Bunu Unutma!
24-Hep Sevenler Suçlu Oluyorsa Bu Hayatta Sevmeyiz Ac? Çektiririz Bizde Senn Gibi!!
25-benim için üzülme kalbim zor günler geçirsede silerim seni kalbimden bakar?m güzel günlere sen kendi haline üzül bence!!!
26-Ya Severek Ac? Çekmesini biliceksin yada Sevmeyeceksin hep Ac? Çekeceksin!
27-Ad?n? Anmam Birdaha yar?nlar?ma ismini Sokmam Birdaha Git Kendine Yalan Dolu Bir Hayat Ara!
28-Yar?nlar?mda Sensiz Gitmek Bugünlerimden Ac? Çekmekten Daha iyidir!

29-K?r?lan kalbim Seninle Onar?lmaz Birdaha Hazan Rüzgar?na B?rakt?m Seni Savrulucaks?n Yok Olucaks?n Çaresiz Yalan Dünyanda..
30-temiz ?rmaklar? kalbime sevgi nehrini bedenime ar?t?lm?? temizli?i bedenime Kara Denizleri senin gibi ?erefsize B?rakt?m..
31-Ufak Bir Sevgiyi Kalbime Kocaman üzüntüleri senin dertlerine b?rak?yorum Art?k hayata Umutla Bak?yorum!
32-Yok Olu?un Benim Kurtulu?um Seni hayat?mdan yok ettim kurtulu?lar? Bekliyorum..
33-Benim OLmad???m yerde Hayat?n? geçir benim Oldu?um Yerde Hayat?m Sana Geçirsin Kahrolas?ca!!
34-Cümlemin Sonundaki Aral?klars?n, Gözümün Görmeyece?i Ayr?l?klar?ms?n Art?k!
35-Yaral? Kalbimin tek Sahibi yaral? bedenim, Sen ise Aciz Dü?üncelerin Sahte Sevgilerin ç?kmaz Soka??ndaki Duygulars?n!
36-Güvercin Gibi özgür Duygular?ma Kimse Söz geçiremez! Senin Gibi bencil Bir insan Özgürlük nedir biLmez!
37-Ters Düz Olmu? hayat?nla b?rak?yorum Seni! benim Hayat?m Ne Ters Olur Ac? Çeker Ne düz Olur Senin Olur! Benim Hayat?m Hep Benim olur..
38-K?r?lma Dar?lma Senden Çok var Bu Dünyada! Yan?mda Durma, Ç?kma Kar??ma! benim Hayat?m Duygular?m yeter Kendi Ba??na Ya?amaya!
39-Seni yalanlar?nla Gömüyorum topra?a, Ç?kmaya Çal??ma çürüceksin Yalan Dünyada Gerçek Duygular? Bulam?caks?n Asla!
40-Seni üzüntü ve dert keder dolu an?larla b?rak?yorum, sadece hayat?ndan kendimi al?yorum sana bol üzüntülü günler..
41-Sayende Kalp K?rmay? ö?rendim Sayende hayvanlar? insanlardan Daha çok Sevmeyi ö?rendim Sayende Yalanlar? ö?rendim Sayende Senide B?rakt?m..
42-Kalpsiz oldum sonunda duygular?m çürüdü mutlu hayat?mda ac?yorum senin gibi aciz insana!!!
43-Zaman? B?rakt?m hayat?ma, Yeniden Hayat Ba?lad? Ufac?k Dünyamda Seni Affetmiyece?im Asla Kahrolacaks?n Bu Hayatta!

#2316

 
© 2015
AŞK