Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa Araba Yaz?lar?

araba yaz?lar?, araba arkas? yaz?lar?, araç arkas? yaz?lar?, araba yaz?lar? yeni, araba yaz?lar? k?sa, araba yaz?lar? haz?r, araba yaz?lar? facebook, araba yaz?lar? twitter, araba yaz?lar? 2013, güzel sözler

Allah korusun

Ak?ll? ol evlat!

Alem bana ben sana hasta

Alg?da seçiciysem günah?m ne?

Al?rs?n Chevrolet, yuvarlan?rs?n ?arampole

Al?rs?n ford, olursun lord.

Al?rs?n ford, olursun mord.

Al?rs?n Skoda, kal?rs?n yolda

An?lar da anlams?z

Ankete gerek yok eskiler daha iyi.

Askerin emaneti.

A??ksan vur saza, ?oförsen bas gaza.

A?k çekenin, yol gidenin.

A?k?ma ihanet ettin, beni trafik polislerine ihbar ettin.

A?k?n bir sabun ise, köpürt beni pakize

Adrese gerek yok eskiler bizi tan?r

Alt?mdaki BMW sak?n üstüme gelme.

Arabada yaln?z var!

Araman için illa hata m? yapmam gerekir?

Aramas?n art?k gözler, o ?imdi asker..

Baba paras? de?il, 4 y?l lisans, 2 y?l master ve doktora teri

Baba yorgun sengeç.

Baba yorgun!!!

Baba yorgun, dala?ma.

Babalar a??r gider...

Babam sa? olsun.

Babam sa? olsun ama, arabay? ben ald?m.

Hac? babam sa? olsun

Bakt?m araba k?yak, kar? da k?yak, dedim ne ayak

Bas gaza, frene, debriyaja... Götür ver paray? vergiye, stopaja

Beatnik isen vur saza, Nihilist isen bas gaza"

Ben bi dü?üneyim.

Ben bir kad?n? sevdim mi gözüm gibi bakar, ilah gibi tapar?m; ama ki bir yanl???n? görmeyeyim bir bidon benzin döker çat?r çat?r yakar?m.

Ben ihsan de?il hilmiyim,

Ben ya?arken sen ç?ld?racaks?n

Beni bir tek sen anlad?n, sen de yanl?? anlad?n orijinal hem?erim.

Beni sevme sevdi?imi bil yeter.

Benim için a?lama, gözlerinden olursun.

Bi daha sevmek için heves mi b?rakt?n!"

Bi k?zlar?n naz?na, bi de ara gaz?na hastay?m.

Bir kavanoz reçel bunlarda geçer

Bir sana, bir de sabah uykusuna hastay?m.

Bizi kimse çekemedi halatlar koptu.

Bohemia ovas?, entel yuvas?

Bu acilar bizi yildirir mi sandin?

Bu dünyada her ?ey paraysa üstü kals?n.

Burma burma b?y?klar?m, Tarkan seni ay?klar?m.

Burnumdaki Piercing kadar yak?ns?n bana bo?aziçili..

Büyüyünce TIR olucam.

Bir sen degil alem hasta

Ceylan gözlüm

Ceketi atar?m asvalta yatar?m

Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

Ç?lg?n?ms?n!

Do?ma bebek ?oför olursun

Duanla m? ya?ad?m ki, bedduan ile ölece?im?

Dünyalar kadar sevmek buysa b?rak kals?n

Dünyayla ni?anl?, ölümle sözlüyüm

Düzde geçme beni, yoku?ta mahçup ederim seni.

Dünya dikenli bir hayat sevenlerde mi kabahat.

E?er bu yaz?y? okuyabiliyorsan, çok yakla?m??s?n demektir.

E?er kalbinde yer yoksa güzelim, farketmez ben ayaktada giderim.

Ela gözlümün naz?na, hastay?m fordun aragaz?na.

Entelim ama para bende

Esrarl? gözler

Esmerin naz?na, ford'un aragaz?na...

Freud da sollard?.

Gazla uçabilirsin, ama frenle konamazs?n!

Gidi?ime yollar, duru?uma k?zlar hasta!

Gönlünde yer yoksa bana güzelim; farketmez ben ayakta da giderim.

Gözlerin güzel ama, bakmas?n? bilmiyorsun.

Ne Müslüm'den ne de Orhan'dan, sevdi?im tek parça 'Yedek parça'

O ?imdi asker.

Opel Corsa, Toyota Corona

Otoban'da sessiz bir hayat, seni sevende kabahat.

Ovaya sald?m koçu, sevdim ald?m dodge'u.

trabzonun laz?na transporter in ara gaz?na hasty?m

Önünü görmeden sollama, evine aci haber yollama...

Öyle birini sev ki, sen ölünce o hiç yasamas?n.

Para bende bundan sonra k?ro olucam

Hak edeni hayat?ma hak etmeyenin hayat?na sokar?m.

Hatal?y?m , s?k?yosa ara

Hatal?ysam, aram?zda kals?n.

Hatal?ysam lütfen 212. 78. 34. 212

Hatal?ysam lütfen kamyoncu@masumdur. com

Hatal?ysam plakam? yaz 2222 ye gönder

Hatal?ysam yüzyüze görü?elim)

Hatayl?ysan lütfen ara

Hayat?m? yazsam, duble yol olur.

Herkes sevdi?i k?z? als?n

Hostes aran?yor

?stanbul Ankara 4 saat, sana sevgim 24 saat

?stedim vermediler, sen ?oförsün dediler...

?yi mazot selülit yapmaz

Kamyon çeker 10 ton - 20 ton, gönlüm çeker Paris Hilton.

Kamyoncu dediler kiz vermediler.

Karayollar?nda de?il, senin kollar?nda öleyim.

K?smetse dönerim

K?z dedi?in takt?n m? kola yak??mal?, çakt?nm? duvara yap??mal?!

K?z?n gülü?üne, k???n güne?ine aldanma

Klibimde oynar m?s?n?

Kolla beni ?erit de?i?tiriyorum

Korkuyorsun, garanticisin!

Kurbanda koç, asfaltta doç. ( doç yaz?lm??, dodge da de?il)

Kuzu kurdun yollar ford'un!!

Küresel ?s?nmaya kar?? su tankerlerine geçi? üstünlü?ü verilsin

Küskün kral yollarda

Kuleyle kavgal? çileke? pilot!

Kuzu kurdun yollar clio'nun!!

Ma?allah de * !!!

Mavi?im

Mazda huzur namazda

Mecburum geçmeye..

Menfaat yolunda edinilen dostluk, çile yoku?unda son bulurmu?.

Miras de?il al?n teri

Mezuniyeti en az university.

Nazar etme ne olur, çal?? senin de olur.

Nazl? yarin cilvesi, di? yapar Ford'un 2. Vitesi

Radar mahkumu

Radyatör kapa??n? içindeki su s?cakken açmay?n!

Rahmetlide sollard?

Rampada geçme beni düzlükte düzerim seni

Rampada yava?, düzlükte sava?.

Yakla?ma toz olursun, geçme pi?man olursun!

Yeti?emezsen el salla.

Yollar gidi?ime, k?zlar duru?uma hasta.

Yollar?n kurdu baban?n fordu

Yürü be koçum kim tutar seni?

Yolda h?zl?y?m a?kta yava?, Çorumluyum arkada?...

Evlenip Balay?na Gidece?ime Evlenmeyip Alay?na Giderim

Rampalar?n ustas?y?m Rambrant'?n hastas?y?m.

Rampalar?n ustas?y?m, gözlerinin hastas?y?m.

Sana tapt???m kadar paraya tapsayd?m milyarder, Allaha tapsayd?m peygamber olurdum.

Selvi boylum al yazmal?m

Sen gökyüzünde do?an güne?, ben yollarda çileke?.

Sen sus, birikimin konu?sun Tinselgül.

Sevene can feda, sevmeyene elvada.

Star 2006

Star yarabbi

Sar? k?z?n naz? ford'un ara gaz? !!

Sen kalbimde batan güne?, ben yollarda çileke?.

Sollama beni, sollar?m sen

?oför dediler, k?z? vermediler

?oförün baht? kara muavinin gönlü yara.

Vatan için gidiyorum senin için dönece?im.

Sensizlik mi? ASLA!

Tek rakibim THY.

Uzaktan severim, ruhun bile duymaz.

Uzun ince k?vr?m k?vr?m yollar bazen deler geçer yüre?imi, sitem ederim yollara, sevmesini bilen yüre?imi bo? koydunuz diye.

U?AK'l?ysan vur saza, ?oförsen bas gaza.

Vur kalbime hançeri, yüre?im parçalans?n; fazla derine inme, çünkü orda sen varsin.

#1694

 
© 2015
AŞK