Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa Damar Sözler

Yorgun sözlerim seni arar gecelerimde, bir sen oldun ilk a?k hecemde bir sen oldun gözlerimi kapad???m son gecemde...

Dertlerim sensiz cehennem ate?i gibi gelir sensizli?e att???m her ad?m ölümü bana getirir birtanem..

Can?m?n de?eri yok sensiz, gözlerimin gördü?ü her nesne sensiz renksiz, sensiz nefes alamam birtanem...

seni diledim sensiz gunlerimde seni özledim sonu gelmeyen dertlerimde, sen olsan koymaz dert keder, sensiz aglar gözlerim sevgilim..

Sensizli?e boyun e?dim sen gitti?inden beri kendimde de?ilim, seni çok seven deli a??k ?imdi sadece bitik bir hikayenin son noktas?..

ölümü seninle gelicekse güler geçerim, hayat seninle biticekse seninle her?eye var?m birtanem..

gözlerimin anlam? sensin, bakt???m heryerde hayallin ald???m her nefeste ad?n sakl? sevdi?im, ben seni her an?mda seviyorum..

içimde bitmez sevgin, nefesimde ad?n sakl? sevgilim, her bakt???m yerde o güzel gözlerin seni ya?amak ne güzel bebe?im..

Hayat seninle güzel bana, sen vars?n ya hayat?mda gerisi umrumda de?il inan bana...

Ne a?klar gördüm akmayan gözya?lar? içinde biten, ne a?klar gördüm bir güzel kelimeye ölümlere giden, i?te bende onlardan?m..

Can?m feda olsun bir sözüne, seviyorum seni son sözlerimin bitmedi?i her cümlede, seviyorum seni ya?ad???m sürece..

isyan ederim yalanlara, isyan?m yalan sevdalara, ben seni delikanl? gibi sevdim senden ba?kas?n? gölüme aharam eyledim..

sevmeyen bilez a?k ac?s?n? çektim yalanlar?n zindana cevirdi?i dert ?zd?raplar?n?, ad?n vard? her dert sal?nca??nda yinede korkmadan sallad?m kendimi yalanlar?n üstünde..

ölüme bir ad?m daha yakla?t?m sensiz, ölüm zaten sensiz bir anlam ifade etmez, sensiz gelen bütün dertler benim için renksiz bir ayna sevgilim..

Bak??lar?nda sakl?d?r cennetim, sözlerinde sakl? hayat?m?n anlam?, bir gülü?ün yeter gülüm sensin bu a????n tek sevdi?i...

gülün ömrü az olsada sen benim solmayan gülümsün, a?k biter derler ya? i?te sen benim için ölümsüz tek a?k's?n...

sensiz topra??n alt?na giricekse bu beden, sak?n üzülme sensiz zaten topra??n üstünde olman?nda bir anlam? yok sevgilim..

Can k?ymetlidir bilene, benim can?m sensin senden ötesi yok be güzelim...

üstümde ?zd?rab?n ac? sahnesi, ba? rolde ayr?l?klar ve konusu yalanlar?n içindeki sahte gülü?ler, sonuç ise sadece a?k için harcanan gerçek insanlar...

Seninle gitmek istiyorum yalanlar?n üstüne, sensin benim gerçe?im yalanlar sadece hikaye...

benim kurallar?m vard?r, kurallar?m?n her sat?r?nda ad?n sakl?d?r, benim için tek A?K vard?r, oda ad?nda sakl?d?r bebe?im seviyorum seni..

Damarlar?mdaki kan, gözlerimdeki renk, nefesimdeki s?cakl?k, att???m her ad?mda senin imzan vard?r sevgilim ben sana mühürlüyüm...

Bugün seni yazd?m kâg?tlara bugün seni anlatt?m yaln?z ve sessiz sokaklara hepsi beni dinledi, t?pk? sen konu?urken nefesimin kesilip kalbimin durup seni dinledi?im gibi..

Sen benim nefesim sen benim can damar?ms?n! Sensiz nefes alamam sensiz bu beden a??r gelir ruhuma sevgilim...

Bir deniz misali seninle olan a?k?m?z rotas?n? kaybetmi?iz, kim nereye isterse oraya götürüyor sevgimizi...

Ölümdür ayr?l?klar, her söz bir hançer gibi saplan?r sevdal?lar?n kalbine ve her hançerde geceler üstüne gelir a??klar?n...

bitmek bilmeyen bir sevgi ile seviyorum seni, söylenmemi? sözlerin içinde ?ark?lar yaz?yorum sana duy benim sevgilim seviyorum seni..

Ya?ad???m hayatta gördü?üm ve görebilece?im en güzel rüya sensin, sen ya?anmaya de?er tek hayats?n sevgilim...

Ben seni ölene kadar de?il öldükten sonrada sevece?im, ben ad?n? nefes ald???m kadar de?il nefesim kesilsede inad?na seni hayk?rmak için mücadele edece?im..

Özleminle yanar içim, o gülü?üne hasret kald? gözlerim, seni nas?l özledim bir bilsen sevgilim, sen gitti?in günden beri derbederim. .

#1690

 
© 2015
AŞK