Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa Davetiye Sözleri

Davetiye Sözleri, Davetiye Sözleri Yeni, Davetiye Sözleri K?sa, Davetiye Sözleri Haz?r, Davetiye Sözleri Facebook, Davetiye Sözleri Twitter, Davetiye Sözleri 2013, En iyi Davetiye Sözleri, En Güzel Davetiye Sözleri;

Dü?ün törenlerinde sizleri de aralar?nda görmekten mutluluk duyarlar.

Bugün dedik yar?n dedik hep erteledik bakt?k ömür geçiyor yeter dedik sonunda bizde evlenmeye karar verdik.

Mutlu beraberli?imizin ba?lang?c?nda sizlerle birlikte olmaktan k?vanç duyaca??z.

Mutluluk payla?maksa e?er bu mutlu günümüzde yan?m?zda olman?z her?eye de?er...

Birlikteli?imizi evlili?e götüren bu yolda mutlulu?umuzu sizinle payla?may? diliyoruz.

Bu mutlu günümüzü bizimle payla?man?zdan sevinç duyaca??z.

Davetiye sözleri

Mutlulu?umuzu sizlerle payla?maktan onur duyar?z.

?yi günümüzde mutluluklar?, kötü günümüzde üzüntüleri bir ömür boyu payla?maya Davetiye Metni veriyoruz. Sizleri de bu anlaml? günümüzde yan?m?zda olmaya davet ediyoruz.

Ba?rollerde GEL?N ve DAMAT, a?k, sevgi ve mutluluk hepsi bu dü?ünde, gala gecesinde görü?mek dile?iyle YAPIMCILAR ANNE/BABA.

Dü?ün törenimize. Can cana. Yan yana. Ba? ba?a. Hepiniz davetlisiniz, Bu mutlu an?m?za. Sevdik birbirimizi. Birle?tirdik ellerimizi. Duyanlar duymayanlara haber etsin. Gösterece?iz mutlu günümüzde, Bitmeyecek sevgimizi.

Birlikteli?imizin sonsuza kadar sürmesi umudu ile ortak ya?ama ad?m att???m?z bu günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyaca??z.

Beraberli?e ad?m att???m?z bu çok özel günümüzde, mutlulu?umuzu sizinle payla?mak bizi onurland?racakt?r.

Karar verdik evlenmeye. Sizleri de görmek istedik mutlu günümüzde. Tüm dostlar?m?z davetlidir.

Ba?rollerini gelin ve damad?n payla?t??? bu e?siz filmin galas?nda sizleri de aram?zda görmekten mutluluk duyar?z.

Ona buna sorduk mutlulu?un ad?n?, Evlilik dedi. Kimi ise delilik dedi. Siz de buyurun dü?ünümüze, Görün bakal?m yapt???m?z?. Delilik mi? Evlilik mi? K?skans?n melekler. Sevilip say?ls?n sevenler.

Bu gece dü?ünümüz var, Buyursun tüm misafirler. Biri erkek biri di?i. Bunu yapan iki ki?i. Dü?ünlerinde görmek isterler, Yüzlerce dost ki?i. Mutlulu?un ad?. Hayat?n tad?. Evleniyoruz.

Buyursunlar. Teyze, amca, hala, day?. Birle?tirdik ellerimizi. Verdik birbirimize kalbimizi. Göstermek istedik sevgimizi. Bu gece dü?ünümüz de, Görmek isteriz hepinizi.

Bekarl?k liman?ndan saadetler diyar?na mutluluk adl? gemiyle yolculu?a ç?k?yoruz. Bizi u?urlamaya gelirseniz seviniriz.

Gördük sevdik birbirimizi Dualar birle?tirdi kalplerimizi Allah bozmas?n beraberli?imizi bu beraberlikte Davetiye Metni veriyoruz bilece?iz k?ymetimizi dü?ün törenimize bekleriz siz sevdiklerimizi.

Büyüdük ?imdi evleniyoruz bu mutlu günümüzü görmeye sizleri de bekliyoruz.

Allah ile ba?lad?k özümüzü Peygambere verdik Davetiye Metniümüzü Mevlam ak eylesin yüzümüzü Buyurun dostlar gelin Beraber yapal?m dü?ünümüzü...

Allah böyle buyurdu, Herkes buna uydu Evlilik sevgi yurdu, Biz uymazsak olur mu Olur diyenler sa? olsun, Biz evleniyoruz, Bütün dostlar buyursun.

Hayat denen zor yolun sonsuzlu?unda En güzel sevgiyi birlikte ya?ad?k Her zor an?n sonunda Birlikte meydan okuduk hayata Mutlulu?a ilk ad?m att???m?z Dü?ün törenimizi Siz sevdiklerimizle payla?mak Dile?iyle.

Ya?am kar??ma bir an bile tereddüt etmeden sevebilmem için, SEN? ç?kard? ve ben hayat?m?n en güzel karar?n? veriyorum. SEN?NLE EVLENMEY? KABUL ED?YORUM.... ya?am?m?z?n bu en özel gününde sizleri de aram?zda görmekten mutluluk duyar?z.

Mutluluk gele dursun Dostlara haber olsun Dü?ünümüz var bugün Bizi sevenler buyursun.

#1700

 
© 2015
AŞK