Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa Güzel Sözler

Ba??n? gö?süme yaslad???mda tek bir dü?man?m vard?r; Ak?p giden zaman.

Bir ömür boyu seninleyim desen de, istemem art?k. Çünkü sen rüzgar?n ço?turdu?u bir toz bulutusun, birgün bana esersin yar?n ele..

Ne kadar ya??yabilece?ini biliyormusun? O halde sar?l sevdi?ine son nefesin gibi.

Dönü?ü yok gelemem art?k. Gelipte seni bulamam art?k. B?rak bu sevda böyle kals?n, kadere isyan edemem art?k.

Mutlulu?un gözü kördür, yaln?zl?k sa??r. Ondand?r biri tökezliyerek yürür, öbürü uykusunda bile ba??r?r.

Hayat? kazanmay? ö?rendik ama ya?amay? ö?renemedik. Hayat?m?za y?llar katt?k ama y?llara hayat katamad?k.

Ya tam severim yada tek kalemde silerim tarihi ben yazd?m tarihten de ben silerim.

Ya?muru k?skand?m sana dokundu diye, rüzgara k?zd?m kokunu çald? diye, kaderime küstüm bana imkans?zs?n diye, birtek geceleri sevdim seni rüyalar?ma yollad? diye.

Bilmezler yaln?z ya?amayanlar nas?l korku verir sensizlik insana; insan nas?l konu?ur kendisi ile; nas?l ko?ar aynalara? Bir cana hasret, bilmezler.

Yoruldu?um sen de?ilsin. Kendi yok olu?lar?m.

Dalgay? nas?l beklerse kum, gökyüzü mehtab? nas?l özlerse, kuru topraklar suya nas?l hasretse, sende benin hasretimsin.

Sevmek illede kan dökmek diyorsan senin için ?ah damar?m? keserim. Yok illede can?n diyorsan olsun be gülüm ben seni topra??n alt?nda da severim.

Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin. Uçmak istiyorsan, dü?meyide bileceksin. Korkarak ya??yorsan yaln?z hayat? seyredeceksin.

#1698

 
© 2015
AŞK