Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa Mesajlar

En Güzel Yeni K?sa Mesajlar Sevgiliye Anlaml?
O kadar GüzeI GüIüyorsun'ki Gökku?a?? gibi renkLi Ku?Iar Kadar SevimIi EvIeniIecek kadar De?erLisin A?KIM.
Sana O kadar K?sa CümIeIer Kuruyorumki Sana Yazd???m KeIimeIeri K?skan?r OIdum Ne OIur AnIa beni A?K?m Seviyorum Seni.
SeninIe Ya?ad???m 1 Dakika Sensiz OIdu?um ZamanIarda 1 ömre bedeL OIucak A?k?m!
Sevdim Seni, Seviyorum Seni, Sevece?im Seni KaIbimdesin ?imdi B?rak AIma KaIbimi!
Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya boI?em yetmez. Ama kayboIacak bir parçanada gönIüm eIvermez.
Bütün insanIar? sevebiIirdim, sevmeye senden ba?Iamasayd?m.
Yürüdü?ün yoIIardan geçebiIirsin bir daha fakat an?Iardan, ASLA!
Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca öIümden koIay dönüImez bu kadar sevmeyince.
Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarI???n tam kar??s?nda beni ararda buIamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.
Seven Ben SeviIen ?en A?Iayan Ben A?Iatan Yine Sen.
KaIem oIsa dünyadaki bütün a?açIar ve bütün denizIer mürekkep oIsa senin ?iirini yazamam yinede.
Yaprak döken gençIi?imin sat?r araIar?nda aIt? k?rm?z?yIa çiziImi? ve t?rnak içine aI?nm?? suskunIu?umun ba? harfIerisin.
Utan?r?m , söyIeyemem ya?ad???m yaIn?zI??? , keIimeIer yetmiyor ki , bu mu sevda dedikIeri.
Sevgimiz yava? yava? süzüIen cisiI ya?mur gibi ama ?rmakIar? ta??ran cinsten.
Seni dü?ünür , seni özIerim , sevgiIerin özIemIerin derinIi?inde ne oIur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rIa , bir sonbahar serinIi?inde.
Sert rüzgarIar karanI?k geceIeri severmi? , aynen benim seni sevdi?im gibi.
isterdimki benimIe mutIu oIaI?m ac? hayat?n içinde isterdimki ac?IarIa bogusaI?m hayata meydan okuyaI?m seninIe.
Sen Beni MutIuIukIar?m? Ba?Iatt?n Bir Süre Sonra Ac?Iar?m? Ço?aItt?n.
Sen Bir güLsün Sen kokIamak istedim benim oIman? istedim dikenIerinIe hayat?m? aId?n can?m? ac?tt?n.
Ac? oLan Kaderimde mutLu OImak istedim Sevgisiz yüre?imde bir ???k oIursun diye bekIedim.
Sen ne kadar zaIim oIursan OIur Ac?tsanda Yüre?imi Seviyorum Seni.
Ac? SözIer SöyIesende surat?ma Bu KaIp Senin ba?kas? OImaz Bundan Sonra.
Ac?Iar içinde geçsede ömrüm seni sevmi? bu deLi GönIüm.
Ac? Çekiyorum gecenin So?uk Havas?nda Ac? SözIerinIe ?s?n?yorum Senden Mahrum SersefiL odamda.
Çok uzaktas?n beni duymazs?n unuttun beLki de hat?rLamazs?n hani derdin ya sen bitanesin bitanen burada Sen neredesin.
Seni yüre?imin derinIerine att?m.Üzerine ÇeIik kap?Iar kapatt?m. beni öyIe incittinki seninIe oIan iyi hat?raIar? (istedi?im haIde) biIe hat?rI?yam?yorum. Sen cezan? kendi kendine verdin.
Bu ?ehirden her gidi?inde ?ehri sanki ben u?urIuyorum sen benden gideIi çok oIdu ama bensana haIa eIsaII?yorum.
Her Gün Kendime Yeni Bir Beyaz Sayfa Aç?yorum AnIad?m Ki Sayfa Siyah Dahi OIsa ?mzay? Atan KaIemin Rengidir. ?nsan?n Kendisi.
Ayr?I???n bedeIini binIerce kez çekerek ödedim...bu ?ehirIeri bu sokakIar? ad?m ad?m miIim miIim boynu bükük gezdim.
?u an ne haIdeyim ne dertteyim nerden biIeceksin be GÜLÜM onun için en son diIe?im seni son kez öImeden göreyim.
gözIerimdeki yass?n kaIbimdeki asksin sözIerimdeki iLahsin.
Seviyorum Seni A?k?m, Beni Sevmeni Sevdim Küçücük Yüre?inde bana Yaratt???n Dünyay? Sevdim SevgiIim
Hay geI BenimIe A?k? ya??yaL?m birIikte.
AnIamIar?n? Yitiren SözIerimde BuIdum Seni!
GözIerimdeki yass?n kaIbimdeki asksin sözIerimdeki iLahsin.
Seviyorum Seni A?k?m, Beni Sevmeni Sevdim Küçücük Yüre?inde bana Yaratt???n Dünyay? Sevdim SevgiIim.
Hay geI BenimIe A?k? ya??yaL?m birIikte.
AnIamIar?n? Yitiren SözIerimde BuIdum Seni!
BeyazIayan SaçIar?m Senin Eserin, Yüzümdeki ÇizgiIer Gibi.
Hasretin Sevgimden Daha A??r Bas?yor A?k?m özIedim Seni Art?k geI Ne oIur.
Küçük SevgiIerIe Ba?Ianyan iLgim Art?k DevIerin A?k? OIdu Sana.
Bir KeIebek Kadar renkLi Bir Jaguar Kadar GizemLisin Bebe?im.
Seni Mum ?????ndaki Bu?uIu Ayd?nI??a Benzetiyorum A?k?m.
ne ÇiçekIer ne nesneIer AIabiIir yerini Birtanem Sen benimsin.
Herkez Birini Sever Ama Benim Kadar Sevemez, Seni Sevdim ya Gerisi beni iLgiIendirmez.
Seni Sonbahar Rüzgar?n?n ?L?k Esintisinde tan?d?m Art?k YazIar?mdaki Güne?imsin.
Nekadar Hoyrat OIsada Bu GönüL Bir Senin Sözün Geçer Asi Bedenime GüLüm.
Seni Görü?üm Andan itibaren insanIara Kustum Senin EIini tuttu?umdan beri kimseye de?medi eIIerim birtanem.
RenkLi A?kIar?n Yans?mas?na Kap?Imadan GeI Eski GünIerimize DöneLim Birtanem.
Çabuk OLaI?m Birtanem Her?eye Yeniden Ba?IayaL?m Birtanem.
Okadar GüzeI Bakuyorsunki Dünyaya Art?k Gördü?ün heryeri K?skanmaya Ba?I?yorum A?KIM!
Bendeki Sevgi iSe Etraf?mdakiIerinki Sadece Oyun.
A?k Acisi Çekece?ime diL yaras? çekerim Daha iyi.
GüI GüzeIdir Dikeni OLmasa, SevgiIer GüzeIdir DiI yaras? OLmasa.
gecenin Mateminden, SabahIar?n Güne?ine SesIeniyorum Seni Seviyorum.

#2253

 
© 2015
AŞK