Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa ?ark? Mesajlar?

K?sa ?ark? Mesajlar? - Bu sayfam?zda sizlere çok yeni ve de?i?ik K?sa ?ark? Mesajlar? haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? K?sa ?ark? Mesaj?n?z varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun K?sa ?ark? Mesajlar?:
Vur Hadi Bir Hamleyle Çek teti?i Yok OLan Kalp A?r? Duyarm? hiç Kanarm?, Sensizlik öLümden bile zor her gün her gün ölmek gibi..
Ne Olursun Güzelim Sevsen beni yâr Deyipte Sinene Sarsan beni, Bir gün öLdürceksin En Sonunda Sen beni En Sonunda Sen Beni...
Döndün Gittin 1 Ho?cakal Demeden ?imdi Bakar?m Ard?ndan Yaln?z?m ben..
Sana Cesaret Vermesin çaresiz kal???m ?imdilik çok güzelsin ve sen kazand?n Bir gün Pi?man olup beni Arars?n Unutma Ben O Art?k Eski ben De?ilim..
Durur zaman durur dünya sevenlerin ç?kmaz?nda ya?ananlar olur rüya her gecenin sabah?nda bir ay küser bir y?ld?z ben kal?r?m hep yaln?z..
Bugünlerde Yine Benim Ç?lg?nl???m üzerimde hiç bir ?ey umrumda de?il sevdan büyüyor git gide a?l?yorum doyas?ya ç?ld?r?yor gözbebeklerim..
Yüzüm yere Turab Oldu i?im gücüm harab oldu Sevdan bana ?arap oldu Sen gideli sen gideli gitti akl?m oldum deli off..
Vakit Tamam Seni ter Ediyorum bütün Al??kanl?klardan öteye, Yorumsuz Bir Hayat? Seçiyorum Doymad?m inan Kanmad?m Sevgiye...
Bak Yüzüne Dolmas?n Gözlerin Sevdam Kurban Olurum Gözünden Akan Bir Damla ya?a Bu Gidi?in Elbet Dönü?üde var Can?m Sonuna Kadar Sabret
Hiç ummazd?m do?dun son baharda hediye gibi geldin ho? geldin sihirlik de?il ömürlük olsun dilerim bu defa bu son olsun..
Her Rüyada ?iir Gibi Gözlerin Beni yakar Küllerimi Savurur gece Gündüz uyanmadan beklerim emanettir kokun bir gülde durur..
fikrimin ince gülü kalbimin ?en bülbülü, o gün ki gördüm seni yakt?n ah yakt?n beni..
Ayd?nl?k dünyam? Karartmadan gel Simsiyah Saç?m? A??rtmadan geL, ?imdilik Güzelsin her?ey Seninle, Seni Son 1 Defa görmem belkide y?ld?zlarda kayar Durmaz yerinde.
A?k Var Kafan? Çevirde ve gör Gökyüzünü Bulutlar Beyaza Siyaha Bürünmü? bekliyor K?yametmi A?km? Ad? yüre?imde seni nereye koyay?m?
u?urlar olsun u?urlar olsun hüzünlü bulutlar yolda??m olsun bir keskin kalem bir k?r?k gözlük yürekli yi?itlere hat?ram olsun..
A?k?nla Yand?m A?k?nla yand?m Yand?mda yand?mda Küllere Döndüm, Dü?ündüm Seni Senli Günleri Dü?ündüm Dü?ündüm Uykuya Dald?m..
Zulum Ta??yla Kanat? verdi Ba??m? Felek Kahpesi Dü?üncemden Senide çald? Elinde h?rs?z Kellesi G?k Ç?karmaz dilden aciz sessiz sagopa dizisi vaktim gelir ?im?ek çakar k?r?l?r dilimin kemi?i..
iyi tanidinim iyiki vars?n sen ?u can?mdaki bir cans?n, eller de?il ölüm ay?rs?n sen ya?ad???m en güzel an?ms?n.
Al 1 de burdan yak Kapasitesi Meselesi Bak perde kapanmis Laklak ba?lar az sonra dedikodu kazan?na kepçe olsan ne yazar çatlak!
Evlerinde Lambalar? yan?yor Göz Göz Olmu? Ci?erlerim kan?yor, Beni Gören Deli olmu? San?yor ölürümde Ayr?lamam Yar Senden..
Bilemezsin Neler gördüm ne Dü?ümler Çözdüm, Çok yoL Ald?m Senden Sonra neler A?t? Gönlüm.
Anlamazs?n yar Seni Seçti Bu Yürek Gök Yüzü Y?ld?z Oldu Y?ld?zlar Umut Dolu Ben yaln?z çaresiz Bitik Sen Onla A?ka yenik..
De?mezsin A?lamaya Bitip Tükenmi? ömür Her?eyimi Harcad?m U?runa Çok Aptalm?? bu gönül..
Efkarl?y?m ba??m Duman Sitemim var Ey Koca Ç?nar...
Bugün Yüre?im Buruk, Bugün Gözlerim Donuk Bir Ac? Var içimde Kopkoyu Kald? i?imiz Zor yollar çetin ama a?klar büyük kim kime galip gelir bilinmez sonu kay?p..
Art?k kendini yakan bir ate?im.Kendimize birbirimizden dü?ler yapam?yoruz.?imdi bo? duraklara yaslan?yorum..Oysa gel desen ; gelicektim..
 Gönlümde uyu biraz..
 Denize bakmay? bilmeyenler, birgün mutlaka bo?ulur.
 Çok güvendi?in birgün gelir ve sallar ellerini..
 Bu a?k fazLa sana !*
 Yoklu?um varL???m bir , , Dünüm yoK yar?n?m S?R .!
 Bul beni , kay?p bu can..
 Metin ol ; ya?mur ya?sa benim kafama dü?er kor ..
 Ad?m söyLedikLeRime kefiL !.
 Anlad?m ; yaLan doLanm?? , , Herkes , her?ey ayn?...
 Gözümde bir damla ya?s?n.
 Sustuklar?n büyür içinde......
 Hani bi kere dü?mü?tüm ya, parçalanm??t? yüre?im..
 > Kenar süsü oldum hayat?nda , yani olmasam da olurdu..
 Hastal?k hastas? oldum senin yüzünden..
 ?nad?na seveceksin..Bir gün sende konacaks?n mutlulu?un kanad?na..
 A?k?m a?k?m diye a?layacaks?n, , sesini duyan yok ki anlayacaks?n .Sen gittin ?imdi s?ra bende..
 Bugün içimde var bir ?ark? ; ad? oldu yaln?zl?k

#2947

 
© 2015
AŞK