Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa ?iirler

K?sa ?iirler sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: En güzel ve anlaml? k?sa ?iirleri bu sayfam?zda okuyabilirsiniz. Sizlerde k?sa ?iirlerinizi ekledikçe sayfadaki ar?ivimiz daha çok artacakt?r. Buyrun k?sa ?iirler:
Zannetme ki her?ey bitti sevdi?im;
Birgün ye?erecek ?u sararm?? yapraklar.
Ve bundan sonra kim severse dünyada;
Seni ve beni hat?rlayacaklar.
—————-
Bütün kadehlerimi hep sana ad?yorum
Hep senin için bu bir bir bo?alan ?i?eler
Umutsuzlu?um, sarho?lu?um senin eserin
Senin yüzünden bu delicesine içmeler
—————-
Bir p?nars?n içilen ama hiç kan?lmayan
Seveni yan?ltmayan, sevince yan?lmayan
özlenen sen, özleyen sen, özleten sen
Varken doyulmayans?n, yokken dayan?lmayan
—————-
Her ?ey sa??r içimde ne ?iir ne musiki
Dünyadan bezginli?im dünyalar kadar eski
öylesine çözülmü?, öyle da??lm???m ki
Bu ne bitmez ayr?l?k bu ne özlem diyorum
Beni ça??rd???n? bir defa duyabilsem
Avuçlar?mda ate?, yorgun gözlerimde nem
A?arak denizleri bir gün kap?na gelsem
Ba??m? duvarlara vurup ölsem diyorum
—————-
Sevdimse; verdi?in yürekle sevdim
Sen açt?n bu ufku kar??mda sonsuz
Yürüdüm bir yolun sonuna geldim
y?k?k, üzgün ve paramparça onsuz
—————-
Varl???n dudaklar?mda bir bal tad?
Yoklu?un en korkuncu ölümlerin
Senden ba?ka dindiren olmad?
Ac?s?n? içimde kanayan yerin
—————-
çirkin olan, fena olan ne varsa unut
Gözlerimin söyledi?i ?ark?y? dinle
Ellerimizde sevgi içimizde umut
Bütün iyilikleri payla?al?m seninle
—————-
?imdi en aç?k renginde gözlerin
?imdi benimlesin tüm kayg?lardan uzak
Anlat?lmaz bir ?ey var aram?zda hazin
?iir gibi bir ?ey seninle ya?amak
—————-
Art?k ne yapsam bo?, teselliler faydas?z
Karanl?k gitgide en derinlere çeker beni
çaresiz, bütün sokaklar?nda bu ?ehrin
Böyle peri?an beklerim dönmeni
—————-
Bütün sevgililer, dostlar gitti
Bir sen kald?n kad?n?m beni terketmeyen
Batan gemilerin kaptanlar? gibi
Denizlerin ortas?nda ölümü bekleyen.
—————-
B?rakma beni sevdi?im
Gidi?ine dayanamam
Hasret gözya?lar?mla
Kendimi avutamam
—————-
Yeter.. gel art?k yeter..
karanfiller açt? gel
k?? bahçesinde , güller
beyaz güller açt? gel
—————-
Beyaz güller açt? bahçelerde , sevdi?in..
ya o karanfil , bayg?n kokulu çiçek.
gel yaln?zl?k bahçeme beyazlar giyin,
anlad?mki bu ömür sensiz geçmeyecek.
—————-
Bir yerlere varmadan, nas?l böyle
Hiç durmadan ak?p gidiyor günler
Ya?am diye verdi?in bu mu söyle
O mu s?rt?ma saplad???n hançer
—————-
Her ?ey sa??r içimde ne ?iir ne musiki
Dünyadan bezginli?im dünyalar kadar eski
öylesine çözülmü?, öyle da??lm???m ki
Bu ne bitmez ayr?l?k bu ne özlem diyorum
—————-
Sen bast???n yerde çiçeklerin büyüdü?ü
Her zaman en güzel, her yerde e?siz
Sen yaprak, sen köpük, sen ku? tüyü
Sen sevgi nehirlerimin akt??? büyük deniz
—————-
Beni bir da? ba??nda böyle yapayaln?z kodular,
rüzgarlara, ku?lara, bulutlara yak?n,
senin etinden, t?rna??ndan ayr?,
senin kokundan uzak.

#2997

 
© 2015
AŞK