Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa Teklif Sözleri

"Oturdunuz, konu?tunuz ve kalkt? gidiyor..Bir ?ey unutmad?n m?? "Neyi?" "Beni. !"

" Bu ?ehirde yabanc?y?m . Bana evinin yolunu tarif edebilir misin?"

" Tan??t???m?za sevindim. Ben (Adiniz) sen:- Muhte?em"

" Baban uzayl? m?yd?? Senin gibi bir ?ey yeryüzünde yok çünkü!"

" Telefon numaram? unutmu?um, seninkini ödünç alabilir miyim?

"Selam, uzun zamand?r profilinizi inceliyorum ve profil sayfan?zda payla?t???n?z yaz?lar, ?ark?lar sanki bir ortak yan?m?z?n oldu?u söylüyor gibi. Ne dersin sence bir ortak yan?m?z varm?d?r?"

" Erkek "Sesi sen de duydun mu?" " Ne sesi? Ben bir ?ey duymad?m!" " Kalbim k?r?ld? "

" Baban h?rs?z miydi?" "Hay?r ! Ne Alaka?!?" Gözlerinin yerine konulan elmaslar? kim, nerden çald? o zaman?"

" Bana yolu tarif edebilir misiniz?" K?z: Ne yolu? Nereye? Kalbine"

" Beni bir cimcikler misin" K?z:" Neden?""Bu güzellik gerçek olamaz! Rüya görüyorum san?r?m"

"Selam, profilinizi detayl? bir ?ekilde inceledim ve incelerken bir?eyin fark?na vard?m. Profilinizde payla?t???n?z yaz?lar? okurken sanki benim hislerimle yaz?ld???n? farkettim. Bu yüzden dolay? sizinle tan??may? çok istiyorum. Tan??abilirmiyiz?"

" Annenle baban zaman?nda kar??la?masayd?, yeryüzündeki en mutsuz insan ben olurdum!"

" Siz Cosmo'nun kapa??ndaki o mükemmel K?z de?il misiniz?"

" ?lk görü?te a?ka inan?r m?s?n ? Yoksa d??ar? ç?k?p tekrar m? gireyim?"

" Affedersiniz! Biz küçükken farkl? okullarda okumam?? m?yd?k?"

" S?rt?na dokunup: "Aman Allah?m gerçekten omuz kemikleri!! Ben bunlar? kanat sanm??t?m!"

" Çikolatadan bebeklerimiz bir dü?ün pastas?n?n üstünde sence de güzel görünür mü ?"

"Saati sorun. "9'u 5 mi geçiyor? Bugün pazartesi 28 mart 9. 05..Sizinle tan??t???m günü ve zaman? akl?mda tutmam gerekli de!"

Kocaman zeytin gözleri, Yana??nda gamzesi Ninicik sevgi dolu elleri, Biz k?z?m?z olsayd? Ke?ke deseydim ayn? Annesi

"Ortama göre.. " Bu bar?n (restoran?n) en güzelk?z? olmak nas?l bir duygu?"

" Benim dördüncü K?z arkada??ma çok benziyorsun. " Kaç tane k?z arkada??n oldu senin? "ÜC"

"Selam, yanl?z oldu?unu duydum. Beyaz bir at?m yok ama prens oldu?umu söylerler. Tan?san sende öyle dü?ünürdün kesin. Eee ne diyorsun bu prensi tan?mak istermisin?"

"Biliyormusun ço?u ki?i y?ld?zlar?n yanl?z oldu?unu söyler. Bence y?ld?zlar yanl?z de?iller. Y?ld?zlar birbirlerine birer y?ld?zm?? gibi bak?yorlar ve bu büyünün bozulmamas?n? istemedikleri için birbirlerinden uzak duruyorlar. Sende benim için bir y?ld?z gibisin. Y?ld?zlar bir araya gelemesede ben seninle tan??mak istiyorum. E?er sende istersen?"

"Merhaba, telefon numaran?z? biryerden buldum ve sizinle tan??mak istiyorum ne dersin?"

"Telefon numaran?z? bir arkada??mdan ve sizi aramam için ?srar etti. Arkada??m sizi öyle güzel anlatt?ki size mesaj çektim. Asl?nda sizi aray?pta tan??mak istiyordum fakat kendime güvenemedi?imden mesaj çekmek istedim. Sizde benimle tan??arak bana bir ?ans vermek istermisiniz?"

"Bugün siz okulda form doldururken formdan telefon numaran?z? ald?m. Sizi gördü?ümde çok etkilenmi?tim ve yan?n?za gelip konu?maktan çekinmi?tim. Benimle tan??mak istermisiniz?"

"Selam, resimlerinizi inceledim ve aç?kcas? sizden ho?land?m. Sizde dilerseniz tan??abilirmiyiz?"

" Umar?m suni solunumdan anl?yorsundur..Solu?umkesildi seni görünce!"

#1271

 
© 2015
AŞK