Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?skançl?kla ?lgili Özlü Sözler

Ac?nmaktansa k?skan?lmak daha iyidir. Herodot

Ba?kalar?n?n iyi haline bak?p üzülme, senin haline de bak?p k?skanan çok ki?i vard?r. Russy Rubutin

Biraz k?skançl?k duyarsan?z, ya?arken ölmenin ne demek oldu?unu anlars?n?z. Will Oursler

Bütün kötü tutkular?n en kirlisi k?skançl?kt?r. A. Strindberg

Gurur, k?skançl?k ve h?rs insanlar?n kalplerini ate?leyen üç ate?tir. Dante Alighieri

Güveler, elbiseleri nas?l kemirirse k?skançl?k da insan? öyle kemirir. Saint Chryston

K?skanç daha çok sever ama k?skanç olmayan daha iyi sever. Moliere

K?skançl???m?z k?skand???m?z ki?ilerin mutlulu?undan daha uzun ömürlüdür. La Rochefoucauld

K?skançl?k, bir güvenin kuma?? yemesi gibi, insan? yer bitirir. Chraysostorm

K?skançl?k, duygular?n en korkuncu oldu?u kadar, en aldat?c?s?d?r da. Oursler

K?skançl?k, insan? alçaltan ve küçülten bir duygudur. Tolstoy

K?skançl?k ruhun hastal???d?r. John Dryden

K?skan?lmayan, imrenilecek bir fazileti olmayand?r. Aeschylus

Pek az ki?i, iyi talihli bir dostun ba?ar?lar?n? k?skançl?k duymadan kutlayabilir. Aeschylus

Sevgi teleskoptan bakar, k?skançl?k ise mikroskoptan. Josh Billings

Susan k?skançl?ktan korkmal?. Riverol

#1367

 
© 2015
AŞK