Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kitaplardan Al?nt? Sözler

-"Çal??mak, üç büyük eksikli?i uzakla?t?r?r; can s?k?nt?s?n?, kötü al??kanl?klar? ve yoksullu?u..."-Kandid ya da ?yimserlik-Voltaire

-"?eytan?n yaratt??? bir gökku?a?? gibidir k?skançl?k...Kendini tutsak, k?skand???n? özgür görürsün. " Kristal Denizalt?-Ahmet Altan

-"Hay?r" demesini bilmeyen ki?i güçsüz ki?idir. "Hay?r" demesini bilmeyen ki?inin "evet"inin de anlam? yoktur. "SAVA?ÇI-D. Cücelo?lu

-"En büyük iyilik, "?yilik ya da Kötülük yapma özgürlü?üdür" ve evlatlar?na bu iyili?i vermek için Tanr? aralar?ndan baz?lar?n?n bunu kötüye kullanmalar?n? kabullenmek zorundad?r..." BAUDOL?NO-Umberto Eco

-"Kurtlar kuzunun bol oldu?u yeri de?il, sahipsiz kald??? yeri severler. "Salk?m Han?m?n Taneleri-Y?lmaz Karakoyunlu

-"Hazineleri seller topra??n alt?ndan ç?kart?rlar, ama yine seller topra??n alt?na gömerler. "-Simyac?-Paulo Coelho

-"Cinayetin dili yoktur, ama en umulmad?k yerden kendisi meydana vurur. "HAMLET-W. Shakespeare

-"Büyük dü?ünceler büyük bir zekadan çok, büyük bir kalpten do?arlar. "Kad?n Budalas?-Dostoyevski

-"Ne zaman ki ula??lmaz istekler tüm ya?am?m?za egemen olur, o zaman aileye, dostlara, dine bazen de psikoterapistlere yöneliriz. "A?KIN CELLADI-IRWIN D. YALOM

-"Öyle kolay sanat de?ildir uyumak, onun u?runa bütün gün uyan?k durmak gerek.."Böyle Buyurdu Zerdü?t-F. Nietzsche

#1451

 
© 2015
AŞK