Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?zg?nl?k Mesajlar?

Kalbin kemi?i yok diye k?r?lmaz m? sand?n?

Sen telafisi olmayan en büyük hatam benim. Senin yüzünden dünyay? bir kula satan benim.

Nefret, çok lüks bir duygudur. Sadece sevdiklerimiz harcanarak ya?anabilir.

Art?k hayat, küçükken oynad???m kutu kutu pense 'ye benziyor nerdeyse. Çünkü herkes bir bir arkas?n? dönüyor sadece.

Üzülmem mi san?yorsun yürek a?lar gözden önce.

Öyle a??r?m ki kendime, sen benden gittin gideli. Tenim küs olmu? tenime, sen benden gittin gideli. Öyle b?km???m ki kendimden, kurudum dü?tüm dal?mdan, sanki ruhum ç?kt? can?mdan, sen benden gittin gideli...

Öyle yorgun ki hislerim. Art?k sana kar?? bir ?ey hissetmeye bile derman? yok.

Ayr?l???n merhemi silip atmak can?mdan, Allah'?m söküp als?n seni bu sol yan?mdan. Kendi zarf?nda sakl? bir veda mektubuyum, art?k sana yasakl? a?k?n masum kuluyum...

Dal rüzgâr? affetse bile dal k?r?lm??t?r bir kere.

Biraz gözya??, biraz hüzün i?te benim gerçek ad?m ac?lar, sen anlamazs?n o kabiliyet kalmam??, hayata pembe gözlüklerle bakan serseri, uzak dur benden istemiyorum seni...

Sevdan? bulutlar?n üzerine yazm??s?n. Ya?mur olarak dökülüyor gözlerimden.

Bugün sinir küpüyüm, öfkem da?lardan a?k?n, z?vanadan ç?kar?p, k?zd?rana k?zg?n?m. Ar damar? çatlam??, pi?kin ötesi pi?kin, dilimdeki baklay? çözdürene k?zg?n?m. Kirpikleri ka?larda gezdirene k?zg?n?m.

Yükle yaln?zl???n?n bütün gri bulutlar?n? s?rt?ma. Vücudum ya?mur sonras? toprak koksun.

Ne mutsuz bir hayat sürece?im sensiz, ne de k?rg?nl?klar içinde ya?ayaca??m çaresiz. Ben kendime yeterim, sen tak?l bensiz.

Dualar?mla ümitlerime s?cak bak?yorum, sen ç?kt?n art?k hayat?mdan geriye bakm?yorum...

Kim ne derse desin içimdeki k?rg?nl?klar bir tatl? söz ile bir gülü?le geçmez. Hayat k?rm?? beni, sende k?r çok görmem.

T?pk? nar gibiyim, d???m tek parça ama içim paramparça. Bu yapt???n? sak?n unutma.

Kimleri kald?rmad? ki bu yürek, kimleri üzmedi ki bu bilek ama senin bir sözünle da??ld?, seven bu koca erkek...

Duygular?m?n sürükledi?i uzun ve karanl?k yolda, k?r?lan umutlar?m? ar?yorum sensiz.

Ben sana sevgi dolu umutlar besledim, sen hepsini görmemezlikten geldin. ?imdi s?ra bende görmüyorum seni, kasma kendini bo?una.

Bir cefam var idi bin oldu, akt? gözüm ya?? sel oldu. Yaz bahar?m döndü k?? oldu, sen benden gittin gideli...

Buruk kalbim düzelmez bu sözlerinle asla! Sana ben inand?m sevdim ama sen harcad?n beni sevgi yolunda, dönme bana bir daha, hadi git yoluna...

Ümit ediyorum hala, belki bir gün gelir sen de ac? çekersin, sen de seversin ve kaybedersin.

Ne kadar dert varsa y?kt?n üzerime, vurdumduymaz gibisin bakm?yorsun bile! Ne bu k?zg?nl?k bu öfke? ?stemiyorsan güle güle!

K?r?ld?kça ö?renir insan bo? vermeyi. Belki de bu yüzden sildim birçok ?eyi.

Ne yürek kald? sana verecek, ne de inanc?m kald? seninle bu yolda gidebilecek. K?zg?nl?klar?m içimde kör oldu seni topra?a gömecek.

Dost dedi?in k?rg?n olsa da, her zaman dostun oland?r.

Her ?eyi kendine göre de?il, her ?eyi bize göre uyarla. Her ?eyi kendin için de?il, her ?eyi ikimiz için iste.

K?zg?nl???m sana de?il a?k?m, seni seven kalbime.

Sana kar?? art?k duygular?m yumu?ak de?il, sana kar?? art?k sözlerim sevgiyle dans etmiyor. Sen art?k sadece yalans?n benim için.

Ters düz hayat?m?n aras?ndaki gözya?? oldun sadece, art?k umutlar?mda sayende kayboldu.

Ömrümden çald???n zamana ac?yorum, zaman hatalar? telafi edecek günün birinde ama sen o zaman telafisi olmayan bir hata olacaks?n gözümde.

K?rg?n?m yalan sözlere, k?rg?n?m sahte yüzlere.

Yaradan'?ma güveniyorum bu dünyada, sen art?k yoksun hayat?mda ad?m? bir daha anma, yalan umutlar?n?n içinde kaybolma.

K?r?lmak kadar sevgisizli?inde beni beter etti hayat?mda...

Yaradan'?ma güveniyorum bu dünyada, sen art?k yoksun hayat?mda ad?m? bir daha anma yalan umutlar?n?n içinde kaybolma.

Seni ne kadar çok sevdi?imi biliyorsun, peki ne kadar k?rg?n oldu?umu biliyor musun?

Ben k?sa bir a?k ya?amad?m ki yalanlar içinde seni tatmin edeyim, ben seninle umutlar?ma bakt?m ama sen onlar? benden çald?n.

Kin besliyorum sana kar?? içimdeki nefret iflah olmaz, k?zg?n?m sana ne?em yok bu aralar.

Huzurlu ya?amak istiyorsan k?zd?rma beni mutlu olmak istiyorsan benden ba?kas?na bir daha bakma.

Silah gibi sözlerin vurdu beni gözlerin, özlüyorum eski günleri bitsin bu k?zg?nl?k hadi dön geri.

Biraz gözya?? biraz hüzün i?te benim gerçek ad?m ac?lar, sen anlamazs?n o kabiliyet kalmam?? hayata pembe gözlüklerle bakan serseri uzak dur benden istemiyorum seni.

Öyle a??r?m ki kendime, k?rg?nl?klar içinde ?a??yorum sana, ne sevmi?im seni mecnun gibi...

Ben sana sevgi dolu umutlar besledim sen hepsini görmemezlikten geldin, ?imdi s?ra bende görmüyorum seni kasma kendini bo?una.

Her ?eyi kendine göre de?il her ?eyi bize göre uyarla her ?eyi kendin için de?il her ?eyi ikimiz için iste...

Nefretimi içime at?yorum her defas?nda seni k?rmak istemiyorum ama art?k kendime k?z?yorum sana elveda.

Dualar?mla ümitlerime s?cak bak?yorum sen ç?kt?n art?k hayat?mdan geriye bakm?yorum.

Sen o kadar tatl?s?n ki k?zsam da k?yam?yorum sana gözlerin geliyor akl?ma gülümsüyorum o anda delice seviyorum seni ama k?zg?n?m hala sana.

Ne kadar k?zsam da sana içimde a?k?n yak?yor kalbimi adeta, seviyorum seni ama k?zg?n?m sana bunu unutma.

Her gecenin laneti üstünde olsun beni k?zd?rd?n dertler senin olsun, belki o zaman benim gidi dertlerle mutlu olursun.

Duygular?m?n sürükledi?i uzun ve karanl?k yolda, k?r?lan umutlar?m? ar?yorum sensiz.

Yemin olsun sana gülersem bir daha. Yemin olsun elini tutarsam bir daha sen k?zd?rd?n beni buda sana elvedam.

K?zg?nl?k halinde söylediklerini iyi dü?ün pi?man olaca??n sözleri söyleme bana kald?rmaz kalbim gerisini.

Nefret ediyorum senden neden bu kadar ac? neden? Neden sevdim seni neden soruyorum kendime nedenler içinde cevaplar gelmiyor içimden.

Yolunda ölüm olsa gelirdim seninle her ac?ya giderdim ama sen buna de?mezsin vefas?z insan.

Senden beklemezdim bu davran??lar?, ya ben seni hiç tan?yamam???m, ya da sen benim hiç olmam??s?n.

Ters, düz, hayat?m?n sadece aras?ndaki gözya?? oldun, umutlar?mda sayende kayboldu.

Her gecenin laneti üstünde olsun, beni k?zd?rd?n dertler senin olsun, belki o zaman benim gidi dertlerle mutlu olursun...

Art?k istedi?in kadar kar??t?r akl?m?, içinde kendini bulamayacaks?n.

Bana yapmayacakt?n bunu. Sen umutlar?m?, hayallerimi y?kt?n. Oysaki ne de?er vermi?tim sana, be? para etmezmi?sin.

K?zg?nl?k hainde söylediklerini iyi dü?ün, pi?man olaca??n sözleri söyleme bana, kald?rmaz kalbim gerisini.

Ne yürek kald? sana verecek, ne de inanc?m kald? seninle bu yolda gidebilecek, k?zg?nl?klar?m içimde kör oldu, seni topra?a gömecek.

Kin besliyorum sana kar?? içimdeki nefret iflah olmaz sana kar?? k?zg?n?m sana ne?em yok bu aralar.

Ben k?sa bir a?k ya?amad?m ki yalanlar içinde seni tatmin edeyim ben seninle umutlar?ma bakt?m ama sen onlar? benden çald?n.

Ben bu hayat? beni k?rman için çekmedim bundan sonrada k?rman için çekemem sana bye.

Nice haks?zl?k gördüm, mazlumlar? korurken, yarg?s?z suçlu oldum, hem de durup dururken, nazenin bir goncayd?m, can?m yand? kururken, gönül yaralar?m? azd?rana k?zg?n?m. Gözlerimi yollarda süzdürene k?zg?n?m.

Seni sevdim pi?man olmad?m, beni k?rd?n seni yine sevdim, sana dar?ld?m yine sevdim, lanet olsun ben seni hep sevdim...

Bazen de sevesim gelir seni yeniden, t?pk? eskisi gibi. Ko?ulsuz kar??l?ks?z, sensizli?imin gö?sümün sol yan?na çöktü?ü zamanlarda, sevesim gelir seni yeniden. Sonra ba?kalar?na meyledi?in gelir akl?ma, a?k? bir fahi?e gibi at???n gelir kucaktan kuca?a, k?zg?nl???m gelir akl?ma. Sevemem seni yeniden, yanl?? anlama istemedi?imden de?il hani, hep k?zg?nl???mdan...

K?r?lmad?k bir kalbim kald? bu hayatta, onu da sen k?rd?n helal olsun sana.

Sürgülerim kap?lar?, kapat?r?m tüm ???klar?. Çeker perdeleri, yalanc? bir gece indiririm yeryüzüne. Salar?m vefas?zl???n aç kurtlar?n? üzerine, kana bulanm?? keskin sivri di?leriyle, li?me li?me ederler senden kalan her ne varsa geride. Ne resmin kal?r duvarda, ne de ad?n dilimin tam ucunda. Buru?turulup at?l?r, sana yaz?lm?? her bir mektup her bir ?iir. Sadece izleri kal?r tozlu masam?n üzerinde, birde k?zg?nl???m masum kelimelerin s?rt?nda...

#672

 
© 2015
AŞK