Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?zg?nl?k Sözleri

Sana Olan Sewgim Sayg?m war Oldukça Sen Sewmesende Unutmak ?stemesende ?nkar Etsende Ac? Çekmeye Mahkumsun!

Çok Özür Diliyorum Ellerini Tuttu?um ?çin, Çok Özür Diliyorum Gözlerine Bakt???m ?çin, Çok Özür Diliyorum Seni ?nsan Yerine Koyup Sewdi?im ?çin..

Hani ?nsan A?lamak ?ster De, Gözlerinden Ya? Akmaz! Hani ?nsan Gülmek ?ster, Yürekten Gülmez! Hani ?nsan Birini Bekler, O Hiç Gelmez! ??te O Zaman Ölmek ?ster, Ecel Gelmez!

Nefrete Sewgiden Daha Çok Güweniyorum Çünkü Nefretin Sahtesi Olmaz! Seninle Sonra Eren A?k?m?za Hiçte Üzülüp A?lam?yorum.

A?k?m?z Zaten Ba?tan Yokmuski. Geç Anlad?msada, Y?llard?r Yalan Olan Sewdandan, Tam Tersi, Kurtuldu?uma Sewiniyorum.

Sana Neye Üzüldü?ümü Söyleyeyimmi? Y?llard?r Senin U?runa Bo?a Harcad???m Zamana Yaz?k Oldu Bütün Emeklerime De?ermiydi Senin Gibi Kalpsize

Sen Beni Öyle Bir Hale Getirdinki Dostar?m Bile Bana Güldü. Ama Ben Seni Öyle Bir Hale Getireçemki Dü?manlar?n Bile Senin ?çin A?layacak..

Al Hadi Hançeri Eline wur Hadi S?rt?ma Ac?ma Gülüm Nas?l Olsa Kahpelik Son Moda!

Hat?rla?ana O Eski Y?llar? Seni Ne Çok Sewdi?imi O Zamanlar ?stemezdin Çünkü Ba?kas?n? Sewerdin ?imdi Ne Oldu Yalwar?yorsun Diz Çöküyorsun Ama Ba?ka Kap?ya Sana werecek Bir A?k?m Yok.

E?er Çok ?stersen Nefretim war Duydum Ki Ba?kas?n? Bulmu?sun Hay?rl? Olsun!

Onu Sewiyorum Demi?sin Ne Güzel! Beni Aldatt???n? Söylemi?sin Ne Ç?kar! Sen Aldat?ld?n Gülüm Naber?

3 Kuru?luk ?nsana 5 Kuru?luk De?er werirsen Kendini 10 Kuru?luk Hissedermi?. ?imdi Aynaya Bak we O 3 Kuru?luk Surat?na Tükür

?nsanlar ward?r Sewgiye Lay?kt?r! ?nsanlar ward?r Sewginin En Yücesini wersende A?sal?kt?r!

Dudaklar?mdan Dü?üremedi?im Bir Sigara Gibisin. Üstelik Öyle Bir ?lletsin Ki Bir Sara Gibi Her Daim Uykular?mda Beni Nöbet Nöbet Yoklars?n. Öyle Uslanmaz Öyle Utanmaz Nöbetlerine Al??amad?m.

Her Ac?y? Ta??d?mda Yüre?imde Bir Sensizli?i Ta??yamad?m. Gitti?in Gün O Ac? ?le Ya?ayamam Demi?tin. Beden Ya?adida Ruh Topra?a Kar??t? Çoktan Hiç Yüzün Gülmesin..

Allah Sana Öyle Bir Ceza wersinki Benim Seni Sewdi?im Gibi Sende Bir Ba?kas?n? Sew we O Bir Ba?kas? Seni Sewdi?im Kadar Nefret Etsin..

Dü?man Kelimesinin Anlam?n?..Arkada? S?fat?yla Ta??yanlardan Ö?rendim Beni Arad???n Gün Gözlerin Ya?la Dolsun Bensiz Geçen Günlerin Haram Olsun.

Demi?tinki Seni Çok Ama Çooook Sewiyorum. E?er Bu Sözün Yalansa A?ka Lanet Olsun! Laf Sokmaya Kalkma Kapak Olursun, U?ra?ma Etiket Olursun, Yawsama Köpek Olursun ?nsan Ol Belki Yan?mda Yer Bulursun!

Aya Bakt?m Seni Gördüm, Sana Bakt?m Ay? Gördüm..Kimseye Oldu?undan Fazla Güwenme Beyaz Gülün Bile Gölgesi Siyaht?r!!!

Ben Ki Senin ?çin Dünyalar? Yakacakt?m. Sen Tutup Beni Yakt?n

#1663

 
© 2015
AŞK