Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?z?layla ?lgili Sözler

Ac?lar payla??ld?kça azal?r.

Ac?l? günlerin en yak?n dostu k?z?lay'd?r.

Ate?i söndüren su, ac?y? dindiren k?z?lay'd?r.

Bir damla kan, bir can demektir.

Her dü?künün bir dayana?? olmal?,

bütün dü?künlerin dayana?? k?z?lay'd?r.

K?z?ay üyelerin yard?m? ile ya?ar.

K?z?lay kara gün dostudur.

K?z?lay ?efkatin en güzel örne?idir.

K?z?lay üyelerin yard?m? ile ya?ar.

K?z?lay'a ba???layaca??n?z bir damla kan, bir cand?r.

K?z?lay'? sevmek, insanl??? sevmektir.

K?z?lay'? unutma, sana da ac?l? günlerinde yard?mc? olur.

Küçük yard?mlar büyük i?ler görür.

Tedbir almak, yang?n? söndürmek kadar önemlidir.

Yang?n do?al felakettir.

#1421

 
© 2015
AŞK