Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?z?ma Güzel Sözler

Ah yavrucu?um, s?ms?k? sar?l?rd?n boynuma, yana??ma öpücükler kondururdun..

Seneler su misali kayd? gitti avuçlar?mdan, tutamad?m.

Ne çabuk geçti zaman, ne çabuk kader söktü ald? kuca??m?zdan seni yavrum.

Ne zaman büyüdün, büyüdün de karl? da?lar ard?na yürüdün?

Daha dün küçücüktün, ne çok severdin oynamay? omuzlar?mda, küçük ellerinle yüzümü ok?ard?n.

K?v?rc?k saçlar?n vard? hani, renk renk tokalar ba?lard?n ve bir sert bak???mla a?lard?n.

En güzel na?meleriydi müzi?in, ayak seslerin, anlams?z kelimeleri s?ralad???n ?ark?lar ruhumu ok?ard?..

Neden büyüdün, küçük kalsayd?n ya k?z?m, çocuklu?unla ne de güzel günlerimiz vard?.

Babac???m diyen, gülümseyen dudaklar?n mutlulu?um olurdu...

Tüm kara bulutlar da??l?rd? varl???nla hayat?m?zdan, tüm f?rt?nalar seninle durulurdu.

Ah, küçük k?z?m benim!...

Doyamad?m çocuk sevgini ya?amaya can?m k?z?m

#1643

 
© 2015
AŞK