Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kocam ?çin Mesajlar

Kocam için Mesajlar Sayfas? - Bayanlar sevdikleri e?lerine söyleyecekleri onlara kendilerini hat?rlatacak mutlaka be?enecekleri k?sa kocam için güzel mesajlar sayfas? buras?.
Yalvarsam rüzgara kokunu getirirmi bana, anlatsam a?k?m? ku?lara anlat?rlar m? sana, yalvarsam Allaha kavu?tururmu seni bana, özledim seni desem inan?rm?s?n bana...
Herzaman gül, hayata gülücük ?aç, gülmeyi benimse, Çünkü senin bir gülü?ün için, Koca dünyada ya?ayan biri mutlaka biri vard?r.
Güne?in do?du?u yerde parlayan bir ???k görürsen.Bilki senin için yanan kalbimdir.
Sevgimin güzelli?iydi seni güzelle?tiren.
Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r: O da geçip giden zaman...
Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n.?imdi güne?in do?mas?n? bekle.
Seni dü?ünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinli?inde .Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , Bir sonbahar serinli?inde..
Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken.Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken.Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum.içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye
A?k?m ben ölürsem beni ne cennete nede cehenneme alacaklar. Çünkü seni sevdi?im için en büyük sevab? isledim ama sana taparak tanr?y? inkar etti?im için en büyük günah? i?ledim.
Kafan? bo?alt ki yeniden doldurabilesin, su nas?l bulundu?u barda??n ?eklini al?rsa sevgi de senin kalbinin ?eklini al?r.
Kapsama alan? d???nda kalan sevgine ula?amad?m.... Ama full çeken hatt?mla seninleyim birtanemmmmm
Sen, yol ald???m gemi, demir att???m son liman, yapraklar?m? titreten son sevdams?n, sen çok sevdi?im insan, beni a?latan son sevdams?n, vazgeçemedi?im tek insans?n, a?k?ms?n
Sevgi, sonsuz bir ba???lama oyunudur, bir al??kanl?k haline gelen ?efkatli bir bak??t?r. » PETER USTINOV
Balay?, iç çeki?lerimizi bast?rmay? durdurup, esnemelerimizi bast?rmaya ba?lad???m?z zamana dek asl?nda bitmi?tir. » HELEN ROWLAND
E?er insanlar s?radan nedenlerden evlenmeselerdi, s?radan nedenlerden de bo?anmazlard?. » ANONIM
Evlendi?in ki?iye dikkat et. Çünkü bo?anma daimidir. » ANONIM
Bir erkek esine nedensiz bir yere çiçek getirdi?inde mutlaka bir nedeni vard?r. » MOLLY MC GEE
Ve sonunda es olmak için duyulan basit bir arzu kadar derin ba?ka hiç bir arzu yoktur. » GRAHAM GREENE
Yasamda ask olmayabilir ve bireyler bununla basa ç?kabilir ama eslik olmad???nda, yasam desteksiz kal?r. Es olmak sürekli bir keyiftir. » JO COUDERT
Asla yata?a öfkeyle girme. Yataktan kalk ve kavgan? bitir. » PHYLISS DILLER
Esler aras?ndaki ask er ya da geç sona erer. Çiftle?me içgüdüleri bicim de?i?tirir ve gerçek sevginin ba?layabilmesi için bir f?rsat do?ar. » M. SCOTT PECK

#2581

 
© 2015
AŞK