Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Komik ?ngilizce Sözler Mesajlar

Komik ingilizce sözler mesajlar sayfas? -
It's so simple to be wise. Just think of something stupid to say and then don't say it. Sam Levenson
Bilge olmak öylesine kolay ki... Söylenebilecek çok aptalca bir?ey dü?ününüz; sonra da söylemeyiveriniz...
If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. — Abraham Maslow
Sahip oldu?unuz tek alet bir çekiç ise, hertürlü sorunu çivi niteli?inde görmek e?iliminde olursunuz...
If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. — Anonymous
E?er ilk denemenizde ba?ar?s?z olmu?san?z, denemi? oldu?unuza ili?kin hertürlü kan?t? yokedin...
I always wanted to be the last guy on Earth, just to see if all those women were lying to me. — Ronnie Shakes
Hep dünyada kalan son erkek olmak istemi?imdir; acaba bütün bu kad?nlar bana yalan m? söylüyorlard?, görebilmek için... (Biliyorsunuz, kad?nlar?n zalim bir sözü vard?r: "I wouldn't marry you even if you were the last man left on earth"... Dünyada kalan son erkek bile olsan, yine de seninle evlenmem...)
look at you so cute
Tipe Bak ?ebek Gibi
Come with ball my brother Come with ball
Topla Gel Abicim Topla gel
if you was a girl you will be so ugly
Sen K?z Olsan Çok Tipsiz Olursun
Chicken translation
Piliç çevirme
i love your name not you
Seni De?il Sadece Ad?n? Sevdim :)))
Your hand is on the job your eye is on playing
Elin iste gözün oyna?ta
a man can be a women but a women cant be a man
Erkekler K?z OlabiLir Ama K?zlar Erkek Olamaz
Man doesn`t become from you
Senden adam olmaz
i cant see cos of your love
Gözlerim A?k?ndan Kör Oldu ?imdi Kimseyi göremiyorum
Exploded egypt has escaped to my bosphorus
Bo?az?ma patlam?? m?s?r kaçt?
baBy the comedy program thes no meaning with out you
bebe?im Komedy Pro?ramlar?n?n ANlam? Yok Sensiz
She is such a mother's eye girl
Çok anas?n?n gözü bir k?z
your just a car for me
Sen Benim için Sadece Arabas?n
wood you go out with me or go down with me
benimle Ç?karm?s?n Yoksa inermisin
your a wep site like password
?ifreli Kanal Gibisin çözemiyorum Seni
your my and im some one elles is
Sen BenimSin bende Ba?kas?n?n
I love you so much ill spend all my creit on you
Seni Okadar Çok Seviyorumki Bütün Konturlar?m Sana Feda Olsun

#2756

 
© 2015
AŞK