Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Komik Mesajlar

Haz?r k?sa komik mesajlar 2015 sayfas? - Sayfam?zda herkese gönderebilece?iniz ama size k?r?lmayacak ki?ilere yollayabilece?iniz sevgiliye komik mesajlar yeni olanlar?n? yay?nlad?k. ??te birbirinden güzel komik smsler :
Yigidin cep telefonu meydandadir.
Alismadik cepte telefon durmaz.
Ey cep telefonlu Turk Gencligi...
Arsizin yuzune tukurmusler, "Kapsama alani disindayim"demis.
Insani dert, cep telefonunu kart oldurur.
Bir cep telefonlu Turk dunyaya bedeldir.
At olur meydan kalir, yigit olur cep telefonu kalir.
Bosbogazi cehenneme atmislar, "cep telefonum nerede?"demis.
Cingeneye beylik vermisler, once cep telefonu almis.
Cep telefonlu coban, yoksul beyden yegdir. .
Denize dusen cep telefonuna sarilir.
Dilenciye cep telefonu vermisler, kartini begenmemis.
El elin esegini cep telefonuyla arar.
Erkegin kalbine giden yol cep telefonundan gecer.
Haydan gelen cep telefonu faturasina gider. .
Ben sporcunun zeki, cevik, cep telefonlu ve ahlaklisini severim.
Ayrani yok icmeye, cep telefonu ile gider ... .
Gormemisin cep telefonu olmus, tutmus antenini koparmis.
Araçlarda cep telefonunuzu kapat?n?z.TELEF olmay?n?z.
SUDAN UCUZ cep telefonu al?p, ATE? PAHASI faturalar ödüyoruz.
Bu tüp bebek hatal?, hep GAZ kaç?r?yor.
Kim vurduya gittim, birazdan gelicem.
Aile kabristan?d?r.Dams?z girilmez.
Bilmemek ay?p de?il, yeterki çakt?rma.
Büyük jetona para verme, küçükten al besle büyüt.
Adam o kadar fakirmi? ki V?RAJI bile alamam??.
Bizi çekemediler, halat koptu.
?yi ba?layan her?ey kötü biter, kötü ba?layan her?ey berbat biter.
Hayata çift s?f?rdan ba?lay?n, tuvalet bekçli?i neden olmas?n.
Sonsuz ucuzluk istiyorsan?z uzaya gidin.
Tam ö?renmeye ba?lam??t?m ki okul bitti.
Araçlarda arabesk müzik yasaklans?n, art?k BATMASIN BU DÜNYA.
Cennet gibi bir ülkede ya??yoruz.??S?ZLER CENNET? ama..
Politikac?lar uyuyamay?nca VATANDA? say?yorlar.
Yalan söyleyen yükseliyor.YALANCI D?L bilmeyene i? yok.
Hayat pahal?l??? o kadar artt?ki, K?RALIK evler art?k KRALLIK.
Art?k yalan söyleyeni dokuz köye muhtar yap?yorlar.
Her politikac?n?n bir DARBE yiyi?i vard?r.
?nce ba??rsak S? , kal?n ba??rsak DO olur.
Türkçeyi katlettiler.CÜMLEmizin ba?? sa?olsun.
Bu ne bu hal ?öför bey !.. SÜRATINDAN dü?en bin parça..
Dengeli beslenme konusunu ancak ZAR?F olan anlar.
?nsanl?k öldü. Katili MENFAAT.
Kad?nlar art?k estetik ameliyatlar?n? C?LD? C?LD? dü?ünüyorlar.
Hac?VAT ?ark?c? oldu.O art?k megaVAT.
K?zlar art?k beyazYATLI prenslerini bekliyorlar.
Tam bir serseri gibiydi.Sonunda bir serseri kur?una kurban gitti.
Ali baban?n bir Ç?FTli?i var. Veli baban?n bir TEKli?i.
Pire itte, cep telefonu yigitte bulunur.
?stedi?inizi söyleyin emniyettesiniz" dediler, söyledik, EMN?YET'teyiz...
Ayakkab?n?n kalle?i aya?? arkadan vurur.
Bekarl?k can?ma tak etti. Bende KIZ kulesini kaç?rd?m.
Yeni yil iptal edildi. Çünkü eskisini buldular!..
Maliyeden yeni bi vergi daha "duvar yazisi vergisi"
?u araba benim olsun. 5 milyar borcum olsun. SATINCA ÖDER?M.
Vatanda? çok BONKÖR. Krizlerin faturas?n? o ödüyor çünkü..
Art?k her çocuk ZAMane çocu?u.
Ekonomi kilitlendi. RESET'leyelim lütfen.
KER?Z? çok olan yerin, KR?Z? erken olur.
Ülkemdeki ZAMLAR, ya?mur gibi DAMLAR.
Eskiden zamPARA'yd?m. Kriz geldi zamSEF?L oldum.
Eskiden ekmek aslan?n a?z?ndayd?. ?imdi aslanda aç.
Çok endi?elendim. Bügün zam yap?lmad?. Acaba hükümetin ba??na bir?eymi geldi?
TAT?LDEY?Z. imza: Cezaevindeki hortumcular.
Oyunu do?ru partiye ver. Sonra oooy anam oy deme.
Dolar yine f?rlam??. O ne f?rlamd?r siz bilemezsiniz.
Bütün umutlar?m suya dü?tü.Ama bo?ulmad?lar.Çünkü onlara yüzme ö?retmi?tim.
COK YARDIMSEVERIMDIR BUTUN YARDIMLERI KABUL EDERIM .
Ve Tanri kad?n? yaratti. O da kalkti kaynana oldu.
A?K BiR MuZ KaBu?uDuR BaStIN M? AyA?In De?iL HaYaT?N KaYaR
Dost kara günde KARANLI?A KARI?IR.
Babam sevdi annemi ald?, Mecnun sevdi Leyla'y? ald?, ben sevdim babay? ald?m.
DEL? gibi sevdim, MANYAK gibi evlendim.
Gerçekler ac?d?r , baklava tatl?d?r, o zaman baklava gerçek de?ildir.
Kim demi? k?rm?z? ???kta geçilmez diye? rahmetli geçerdi.
Kafan? çevirip durma! Akl?ndan geçenleri okuyam?yorum.

#2250

 
© 2015
AŞK