Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Komik Mesajlar

Kar?n olmak istiyorum kar?n, ey benim kardan adam?m...

kendim için bi ?ey istiyorsam namerdin Allah'?m anneme güzel bi gelin nasip et!! Aminnnnn

Do?ru söyleyeni dokuz köyden kovarlarm??. Onuncu köyden sesleniyorum, Seni çok seviyorum.

Ben, seninle sonsuzdan gelen iki ???n olup, ince kenarl? merce?in odak noktas?nda kesi?ebilme ihtimalini sevdim

Atalar?m?z zaman?nda Orta Asya'dan ç?k?p da ters yöne gitselerdi, ?imdi Japon olurduk...

Gecen gün dü?ündümdü, evet dedim ben seviyorum umar?m sende seviyorsundur. Öyle ya kim sevmez ki dondurmay? ben bay?l?yorum ya sen.

Yigidin cep telefonu meydandadir.

Alismadik cepte telefon durmaz.

Ey cep telefonlu Turk Gencligi...

Arsizin yuzune tukurmusler, "Kapsama alani disindayim"demis.

Insani dert, cep telefonunu kart oldurur.

Bir cep telefonlu Turk dunyaya bedeldir.

At olur meydan kalir, yigit olur cep telefonu kalir.

Bosbogazi cehenneme atmislar, "cep telefonum nerede?"demis.

Cingeneye beylik vermisler, once cep telefonu almis.

Cep telefonlu coban, yoksul beyden yegdir..

?stedi?inizi söyleyin emniyettesiniz" dediler, söyledik, EMN?YET'teyiz...

Ayakkab?n?n kalle?i aya?? arkadan vurur.

Bekarl?k can?ma tak etti. Bende KIZ kulesini kaç?rd?m.

Yeni yil iptal edildi. Çünkü eskisini buldular!..

Maliyeden yeni bi vergi daha "duvar yazisi vergisi"

?u araba benim olsun. 5 milyar borcum olsun. SATINCA ÖDER?M.

Vatanda? çok BONKÖR. Krizlerin faturas?n? o ödüyor çünkü..

Art?k her çocuk ZAMane çocu?u.

Ekonomi kilitlendi. RESET'leyelim lütfen.

KER?Z? çok olan yerin, KR?Z? erken olur.

Ülkemdeki ZAMLAR, ya?mur gibi DAMLAR.

Eskiden zamPARA'yd?m. Kriz geldi zamSEF?L oldum.

Eskiden ekmek aslan?n a?z?ndayd?. ?imdi aslanda aç.

Çok endi?elendim. Bügün zam yap?lmad?. Acaba hükümetin ba??na bir?eymi geldi?

TAT?LDEY?Z. imza: Cezaevindeki hortumcular.

Oyunu do?ru partiye ver. Sonra oooy anam oy deme.

Dolar yine f?rlam??. O ne f?rlamd?r siz bilemezsiniz.

Bütün umutlar?m suya dü?tü. Ama bo?ulmad?lar. Çünkü onlara yüzme ö?retmi?tim.

Art?k yalan söyleyeni dokuz köye muhtar yap?yorlar

Her politikac?n?n bir DARBE yiyi?i vard?r

?nce ba??rsak S? , kal?n ba??rsak DO olur

Türkçeyi katlettilerCÜMLEmizin ba?? sa?olsun

Bu ne bu hal ?öför bey ! SÜRATINDAN dü?en bin parça

Dengeli beslenme konusunu ancak ZAR?F olan anlar

?nsanl?k öldü Katili MENFAAT

Kad?nlar art?k estetik ameliyatlar?n? C?LD? C?LD? dü?ünüyorlar

Hac?VAT ?ark?c? olduO art?k megaVAT

K?zlar art?k beyazYATLI prenslerini bekliyorlar

Tam bir serseri gibiydiSonunda bir serseri kur?una kurban gitti

Ali baban?n bir Ç?FTli?i var Veli baban?n bir TEKli?i

Pire itte, cep telefonu yigitte bulunur

?stedi?inizi söyleyin emniyettesiniz" dediler, söyledik, EMN?YET'teyiz...

Ayakkab?n?n kalle?i aya?? arkadan vurur

Bekarl?k can?ma tak etti Bende KIZ kulesini kaç?rd?m

Yeni yil iptal edildi Çünkü eskisini buldular!

Maliyeden yeni bi vergi daha "duvar yazisi vergisi"

?u araba benim olsun 5 milyar borcum olsun SATINCA ÖDER?M

Vatanda? çok BONKÖR Krizlerin faturas?n? o ödüyor çünkü

Art?k her çocuk ZAMane çocu?u

Ekonomi kilitlendi RESET'leyelim lütfen

KER?Z? çok olan yerin, KR?Z? erken olur

Ülkemdeki ZAMLAR, ya?mur gibi DAMLAR

Eskiden zamPARA'yd?m Kriz geldi zamSEF?L oldum

Eskiden ekmek aslan?n a?z?ndayd? ?imdi aslanda aç

Çok endi?elendim Bügün zam yap?lmad? Acaba hükümetin ba??na bir?eymi geldi?

TAT?LDEY?Z imza: Cezaevindeki hortumcular

Oyunu do?ru partiye ver Sonra oooy anam oy deme

Dolar yine f?rlam?? O ne f?rlamd?r siz bilemezsiniz

Bütün umutlar?m suya dü?tüAma bo?ulmad?larÇünkü onlara yüzme ö?retmi?tim

COK YARDIMSEVERIMDIR BUTUN YARDIMLERI KABUL EDERIM

Ve Tanri kad?n? yaratti O da kalkti kaynana oldu

A?K BiR MuZ KaBu?uDuR BaStIN M? AyA?In De?iL HaYaT?N KaYaR

Dost kara günde KARANLI?A KARI?IR

Babam sevdi annemi ald?, Mecnun sevdi Leyla'y? ald?, ben sevdim babay? ald?m

DEL? gibi sevdim, MANYAK gibi evlendim

Gerçekler ac?d?r , baklava tatl?d?r, o zaman baklava gerçek de?ildir

Kim demi? k?rm?z? ???kta geçilmez diye? rahmetli geçerdi

Kafan? çevirip durma! Akl?ndan geçenleri okuyam?yorum

Bosbogazi cehenneme atmislar, "cep telefonum nerede?"demis

Cingeneye beylik vermisler, once cep telefonu almis

Cep telefonlu coban, yoksul beyden yegdir

Denize dusen cep telefonuna sarilir

Dilenciye cep telefonu vermisler, kartini begenmemis

El elin esegini cep telefonuyla arar

Erkegin kalbine giden yol cep telefonundan gecer

Haydan gelen cep telefonu faturasina gider

Ben sporcunun zeki, cevik, cep telefonlu ve ahlaklisini severim

Ayrani yok icmeye, cep telefonu ile gider ...

Gormemisin cep telefonu olmus, tutmus antenini koparmis

Araçlarda cep telefonunuzu kapat?n?zTELEF olmay?n?z

SUDAN UCUZ cep telefonu al?p, ATE? PAHASI faturalar ödüyoruz

Bu tüp bebek hatal?, hep GAZ kaç?r?yor

Kim vurduya gittim, birazdan gelicem

Aile kabristan?d?rDams?z girilmez

Bilmemek ay?p de?il, yeterki çakt?rma

Büyük jetona para verme, küçükten al besle büyüt

Adam o kadar fakirmi? ki V?RAJI bile alamam??

Bizi çekemediler, halat koptu

?yi ba?layan her?ey kötü biter, kötü ba?layan her?ey berbat biter

Hayata çift s?f?rdan ba?lay?n, tuvalet bekçli?i neden olmas?n

Sonsuz ucuzluk istiyorsan?z uzaya gidin

Tam ö?renmeye ba?lam??t?m ki okul bitti

Araçlarda arabesk müzik yasaklans?n, art?k BATMASIN BU DÜNYA

Cennet gibi bir ülkede ya??yoruz??S?ZLER CENNET? ama

Politikac?lar uyuyamay?nca VATANDA? say?yorlar

Yalan söyleyen yükseliyorYALANCI D?L bilmeyene i? yok

Hayat pahal?l??? o kadar artt?ki, K?RALIK evler art?k KRALLIK

COK YARDIMSEVERIMDIR BUTUN YARDIMLERI KABUL EDERIM .

Ve Tanri kad?n? yaratti. O da kalkti kaynana oldu.

A?K BiR MuZ KaBu?uDuR BaStIN M? AyA?In De?iL HaYaT?N KaYaR

Dost kara günde KARANLI?A KARI?IR.

Babam sevdi annemi ald?, Mecnun sevdi Leyla'y? ald?, ben sevdim babay? ald?m.

DEL? gibi sevdim, MANYAK gibi evlendim.

Gerçekler ac?d?r , baklava tatl?d?r, o zaman baklava gerçek de?ildir.

Kim demi? k?rm?z? ???kta geçilmez diye? rahmetli geçerdi.

Kafan? çevirip durma! Akl?ndan geçenleri okuyam?yorum.

Denize dusen cep telefonuna sarilir.

Dilenciye cep telefonu vermisler, kartini begenmemis.

El elin esegini cep telefonuyla arar.

Erkegin kalbine giden yol cep telefonundan gecer.

Haydan gelen cep telefonu faturasina gider..

Ben sporcunun zeki, cevik, cep telefonlu ve ahlaklisini severim.

Ayrani yok icmeye, cep telefonu ile gider ....

Gormemisin cep telefonu olmus, tutmus antenini koparmis.

Dertle?mek istiyorsan 1 tu?la, birisine sar?lmak istiyorsan 2 tu?la, e?lenmek için 3 tu?la, mutlu olmak için 4 tu?la, hepsini istiyorsan benim numaram? tu?la

Sen sütlaç kadar tatl?, lahmacun kadar s?cak, çi? köfte kadar yak?c?, dolma gibi çekici, bulgur gibi as?l ve içli köfte kadar mükemmel birisin...

Mert hava yollar?na ait 4260 say?l? sevgi uça?? o güzel kalbinize inmek için izin istiyor. e?er izin vermezseniz bu sevgi uça?? kamikaze dal??? yapacakt?r...

Ben seni, son Rondo bisküvimi verecek ve de yolculu?a ç?kt???nda arkandan Ülker çikolata yemeyecek kadar çok seviyorum...

Seni, TC kanunlar?n?n A?k maddesi gere?ince izinsiz kalbime girmeden dolay? ömür boyu kalbime hapis ediyorum...

Acaba bir yerde oturup konusal?m desem.... k?zar m?..?Yok can?m...ya abisi varsa sorsam m? yok yok abisi yoktur...ya varsa..can?m olsa da nerden görecek sor lan sor ölmezsin, soruyorum... Hee ne dersin

Deliye her gün sevgililer günü... Seni deli gibi seven delin...

Kaynanam? kaybettim görenlerin görmezlikten gelmeleri rica olur...

A?k sözle baslar, dudak ile beslenir, dokuz ay sonra baba diye seslenir...

Adam?n biri komsuya gitmi? hamile kalm??. Çünkü komsu kap?ya kadar geçirmi?...

K?z dedi?in ?stanbul gibi olmal?. Fethi zor, fatihi tek!!!

Ak?ll? olup dünyan?n kahr?n? çekece?ine deli ol dünya senin kahr?n? çeksin...

Oturarak ba?ar?ya ulasan tek varl?k tavuktur...

Türküm, Do?ruyum, Çal??kan?m, iyi gelirli bir bayanla evlenmek istiyorum...

Saç?m? süpürge yapt?m elektrik süpürgesi ç?kt? beni terk etti...

Tanr?m kör oldum... Art?k kusura bakam?yorum...

Seni sensiz de yasayabiliyorum..En az?ndan kafam? dinliyorum...

Adama sormu?lar kar?n?zla ortak bi özelli?iniz var m? ? demi? ki var ayn? günde evlendik..

Ne yersen ye asit yapar a?z?nda FALIMA gerek yok zaten di?in yok a?z?nda.....

Erkekler neden kendileri ile ilgilenmeyen bayanlar?n pe?inden ko?ar ki ! Köpeklerin kullanamayaca?? otomobillerin pe?inden ko?mas? gibi !..

Gönlünde yer yoksa bana güzelim; fark etmez ben ayakta da giderim...

Sen sen ol kap? önünde a?k yapma , a?k?n gözü kördür ama komsununki asla

Sana yaza yaza yaz geldi. mesaja zam geldi. daha yazacakt?m ama konturum bitti...

Paran?n ne önemi var önemli olan miktar?...

Erkekler limona benzer bakt?kça a?z?n sulan?r yedikçe miden bulan?r...

Kad?n hakk? diye bir ?ey yoktur, Çünkü hakk? erkek ismidir...

Yakamda k?rm?z? bir yaka mikrofonu olacak...Beni öyle tan?rs?n?z.

Bizim köyde a?açlara a?? yap?ld???nda o gün a?açlar tatil olurdu..

A?k havuzuna aptallar dü?er, ama beni ittiler...

Ya? bakkalda, un çuvalda, sevgilin son durakta...

Doktorum sigaradan uzak durmam? söyledi, ben de b?r metrelik b? a??zl?k yapt?rd?m...

Sen terlemi?sindir, sana terlik getiriyim...

Zorla güzellik olmaz, estetikle olur...

Erkekler park yeri gibidir. ?yilerin hepsi kap?lm??t?r...

Sol kula??n? kapat?rsan sa? duyulu olursun...

Hiç bir ön yarg?m yok. Bütün insanlardan nefret ediyorum, o kadar...

Dün gece seni o kadar arad?m ki, so?uk vücuduma dokunman? o kadar istedim ki , yata?a sensiz ve ç?plak girmek zorunda kald?m! Nerdeydin canim pijamalar?m..

Karanl?kt?, gözleri parl?yordu e?ildim bacaklar?n? ay?rd?m, memelerini avuçlad?m. çok zevk al?yordum...çünkü hayat?mda ilk kez inek sa??yordum.

Ey da?lar? ta?lar? her ?eyi yaratan Rabbim her ?eye ayr? bir güzellik insanlara mant?k, ak?l ve zeka verirken bu mesaja bakan bu kulunu niye unuttun

Karayollar?nda de?il, senin kollar?nda öleyim...

Sana bir ?ey söyleyece?im, ama sak?n üzülme;

dün doktora, gittim böbre?imde kum, kalbimde seni buldular!...

A?k bir muz kabu?udur, dikkat etmezsen aya??n de?il, hayatin kayar...

Yumurtay? sahanda m? seversin yoksa deplasmanda m??

Gençli?im ac? veriyordu , ameliyatla ald?rd?m....

K?z arkada??m? o kadar seviyorum ki eskimesin diye ba?kalar?n?n k?z arkada?lar?n? kullan?yorum...

1960 y?l?nda içilen kahvelerin hat?r? dolmu?tur. ?lgilenenlere duyurulur!

Bulutlar? pembeye boyasak ya?mur pembe ya?ar m???

O?lumun ad?n? mafya koydum art?k ben de mafya babas?y?m.

Yaz?l?dan s?f?r ald?m ama, önemli olan kat?lmakt?.

Adam?n biri bir gün sinek ilac? almaya gitmi?. Eczac? sormu?: sine?inizin nesi var?

Yas?n?z kaç?-Vallahi her y?l de?i?iyor

Kabaday?l??a yer yok demi?ler, kabaday? ayakta kalm??...

Ba?kalar?n?n seni ezmesine izin verme ehliyet al, sen onlar? ez...

A?k ç?lg?nl???n en zevkli türevidir, öpü?mek ise integrali...

Gerçekleri Türkan ?oray, Tarihi de Gönül Yazar.

Sana bir ?ey söyleyeyim mi? Bir daha beni rahats?z etme. Benim pisliklerle i?im olmaz. Allah kahretsin seni. Hayat?m? mahvettin alçak S?GARA...

Hey garson bana kalbim kadar yan?k bir döner, dü?üncelerim kadar kar???k bir salata ve ac?lar?m kadar koyu bir kahve getir.

Bu güzellik, bu zekâ, bu ak?l, hele ?u anlam dolu gözlerin büyüsü, Allah bütün güzellikleri bir yerde toplam??. Neyse kendimden çok bahsettim eee senden naber?

Sevgilim seni tv kumandas?ndan, futbol topundan, pazar gazetesinden çok daha fazla sevdi?imi söylemi? miydim? :p

Bir elma diskoya neden gitmi?? cevap: kurtlar?n? dökmek için.

K?z arkada??m? o kadar seviyorum ki eskimesin diye ba?kalar?n?n k?z arkada?lar?n? kullan?yorum...

#99

 
© 2015
AŞK