Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Komik ?iirler

Komik ?iirler sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Çok güzel ve komik ?iirleri sizler için haz?rlad?k. Eminim sizide güldürecek olan bu ?iirleri okudukça sizde eklemeler yapmak isteyeceksiniz. Buyrun komik ?iirler:
Çe?menin bay?r?na.
yat?rd?m çay?r?na.
bi öpücük ver babay?n hay?r?na.
çimlere basma cumali.
çimleri eziyorsun.
kusura bakma cumali.
ipneye benziyorsun.
——————-
ya?d? ya?mur
çakt? ?im?ek
sen de mi ?air oldun?
bre e??oolu e??ek.
——————-
Daha Gelmem davos'a
geldim para m? verdiniz
bir de beni gerdiniz
nedir sizin derdiniz
daha gelmem davosa
peres ak?ll? ol
bana yapma el ve kol
sa? gösterdim vurdum sol
daha gelmem davosa
hava zaten so?uktu
salon tümden bo?uktu
klimalar bozuktu
daha gelmem davosa
zaman?m? çald?lar
beni benden ald?lar
h?yar gibi kald?lar
daha gelmem davosa
ismi ?imon perezmiz
sanki bana çerezmi?
az biraz da teresmi?
daha gelmem davosa
perez bana ba??rd?
cinlerimi ça??rd?
sözlerim çok a??rd?
daha gelmem davosa
ka??nd?lar ka??d?m
perez de?il ya??t?m
nerde hava ta??t?m
daha gelmem davosa
i?te böyle yapar?m
çenenizi kapar?m
gece rahat yatar?m
daha gelmem davosa
gelip de ne yapacam
bakteri mi kapacam
öpsün perezi amcam
daha gelmem davosa
van minütü anlamaz
hepisi de beynamaz
bunlar beni ba?lamaz
daha gelmem davosa
Dünya pereze kalmaz
ak?ll? olsun az biraz
öper onu bülent korkmaz
daha gelmem davosa
kahraman'?m çok mutlu
gelecekten umutlu
hava bugün bulutlu
ben de gitmem davosa
——————-
Çok ?ey istemem (Bir k?z?n istekleri)
Mesle?e etikete hiç önem vermem,
?ster mühendis, ister doktor olsun.
Dü?ünümde fazla görkem istemem,
Yeter ki nikah?m?z Hilton da olsun.
Balay?m?z küçücük bir tatil,
Paris te, Roma da, New-York ta olsun.
Yüzgörümlü?ü önemli de?il,
Ne ç?kar, birkaç ta?l? p?rlanta olsun.
?stedim ki olmu?ken gönlümce olsun.
Nerede olursa olsun otururum ben,
Minicik, 3 katl? bir kö?küm olsun.
Evimde erke?imin sözü geçmeli,
Yeter ki benem de müsaadem olsun.
Ev i?lerimi kendim yapar?m,
Bana yard?m edecek birkaç hizmetçim olsun.
Yemek haz?rlamak ayr? bir zevktir,
Pi?irecek Bolulu bir a?ç?m olsun.
Midem büyük de?ildir, kuru ekmek yerim,
Yeter ki kat???m siyah havyar olsun.
Seyahat etmek en büyük zevkim,
Yeter ki arabam Mercedes olsun.
Yaz tatilim sakin geçmeli,
Bunun için Side de bir yal?m olsun.
So?uk karl? k?? günlerinde,
U?rak yerimiz Uluda? olsun.
Y?lba?? gecesi tek e?lencemiz,
Maksim de ?borotti konseri olsun.
Do?um günümü hat?rlas?n yeter,
Yeter ki hediyesi bir yakut olsun.
Y?ldönümümüzü birlikte kutlayal?m,
Bana hediyesi bir villa olsun.
Kocayal?m onunla ayn? yast?kta,
Yeter ki yast???m?z atlastan olsun.
Çocuklar?m? kendim büyütürüm,
Bakacak ?talyan bir dad?m?z olsun.
Bundan ibaret bütün iste?im.
Nice k?smetlerim ç?kt? da teptim.
Benim gibi bir alçakgönüllüyü alacak olan,
Sadece birazc?k sab?rl? olsun.
——————-
Derste konusmak yasak,
Agzimizimi bantlasak.
Yemek yemek yasak,
Midemize kilitmi taksak.
Sinifta kalmak yasak,
Okuyup inekmi olsak.
O yasak bu yasak,
Vallahi arkadaslar,
Su okuldan,
BIR MENZUN OLSAK
——————-
Sende Herif Misen?
Sende Diyacahsan Bende Herifem
Sabahdan cihir da ise gidirsen
Bilimirem ne edir, neler edirsen
Herkes er gelse de, sen geç gelirsen
Sen de diyacahsan ben de herifem
Gelir yiyir, içir hemen yatirsan
Nanca sahlasam da göze batirsan
Bir de utanmadan calim satirsan
Sen de diyacahsan ben de herifem
Coluh cocuh yüzün haftada görir
"Babam nerde" diye melesir, sorir
Bunca ilgisizlik gafami yorir
Sen de diyacahsan ben de herifem
Herkesin evinde esyanin türi
Bilirsen, bizimki basindan guri
Assigi yuduzdun, galdi mi curi
Sen de diyacahsan ben de herifem
Otel mi sanirsan, burasi evin
Ayagin gir, otur bizinen, sevin
O ki gazanmissan, bahmah görevin
Sen de diyacahsan ben de herifem
Ne dügün bilirih, ne de seyrani
Yahinin, hisimin, dostlarin hani
Bos mu buldun, dolanirsan meydani
Sen de diyacahsan ben de herifem
Yetmir getirdigin eymegin, asin
Bizden niye gacir, gizlirsen basin
Ev bezginleri mi, senin yoldasin
Sen de diyacahsan ben de herifem
Gece ahlima gelir, gahiram...
Ahlin basan topla, bize sahap cih
Ey gezdin dolandin, býhmadiysan bih
Bilirsen sen bize, biz sene layih
Sen de diyacahsan ben de herifem
——————-
Erkek Adam
Dostlar at???r da yi?itler susar m?
Elma armut püftek yerin tutar m?
Adem olan light mamul yutar m?
Er ki?i hazzetmez kepekten liften
Doymu? ile doymam?? ya? bir olur mu
S?ratta galoriden sual olur mu
Hiç nutrasweet baklava olur mu
Er ki?i hazzetmez kepekten liften
Co?ar ?u deli gönül börek, mant?, pizzayla
Ürkütme gözünü hiç hacimle boyla
Elastik bir heyvand?r mide olur yayla
Er ki?i hazzetmez kepekten liften
Çiçek dalda güzeldir kuzu ?i?te
Beyaz k?rm?z? tart??mak bo? bu i?te
Fikirler de?i?ir her yiyi?te
Er ki?i hazzetmez kepekten liften
——————-
Ben Seni
Yorgun ak?amlarda söyledi?in ?ark?lar? da sevmedim
Çünkü sesin çok kötüydü
Bir çiçe?e gülmeni bir güle benzemeni o kadar çok istedim ki
Ama sen gülün dikenine bile benzeyemedin, otun tekisin sen!
Ben seni hiç sevmedim ki
Seni sevsem söylerdim zaten
Hem senin nereni seviyim?
Sevilecek bi taraf?n m? var
Ben seni hiç sevmedim ki
Acaba seni seven biri ç?kar m?? Bilinmez..
——————-
Al Gitsin Maa??n?
Bir so?an soyulurken ya?ar?yor da gözler
Hazine soyulurken ald?rm?yor öküzler
Hayadan eser yoktur nafile bütün sözler.
Beyhude inat etme, salla hemen ba??n?
Gerdan k?r, belini bük, al gitsin maa??n?
Bir yolsuzluk görünce köpürme, isyan etme
Bir hak için kendine, dikba?l?d?r dedirtme
Do?ru yolu dostuna göster ama, sen gitme.
Ne derlerse huuu... diye salla hemen ba??n?
Dilini tut, uslu dur, al gitsin maa??n?.
Bu güvercin eder mi atmacalarla yar??
Ö?renmeden dünyay? gezdim de kar?? kar??
Vazgeç hak sevdas?ndan sen de kervana kar??,
Ne derlerse huuu diye, salla hemen ba??n?
Gerdan k?r, belini bük, al gitsin maa??n?
Unutma bu oca??n ad? asiyapt?r
Sen de bir dolap çevir, apartmanlar yapt?r.
Hakikat nene gerek o memnu bir kitapt?r.
Sana laz?m olan ?ey, sallayarak ba??n?
El öpüp, etek öpüp almakt?r maa??n?.
——————-
Sar? gülü severdi sar? gömlek giyerdi zavall?c?k sonunda sar?l?ktan geberdi.
Seni seveni bende severim seni benden çok seveni kur?una dizerim.
ilahi azrail sen adam? öldürürsün.
Bu mesaj özel bi frekansla gönderilmi?tir.zekilerde haf?za kayb? aptalarda k?sa süreli körlük ibnelerde bi anl?k gülümseme yapar.

#2998

 
© 2015
AŞK