Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Konu?mak ?le ?lgili Özlü Sözler

Az konu?maktan pek az, çok konu?maktan s?ks?k pi?man olunur. Confucius

Çok bilenler konu?maz, çok konu?anlar bilmez. Lao-Tse

Çok bilmeli, az konu?mal?, her soruya cevap vermemelidir. Martine Luther

Çok dinle, az konu?. Bias

Çok konu?mak, insan?n gözden dü?mesi için en k?sa ve en emin yoldur. La bruyere

Çok konu?may?n, herkesin gözünden dü?ersiniz. Hz. Ali r. a.

?nsan dilini tutup konu?mad?kça, ay?b?da gizli kal?r. Sadi

?nsan konu?aca?? ?eyden k?rk kat fazlas?n? bilmiyorsa konu?mamal?d?r. Dale Carnegie

?nsan ne kadar az dü?ünürse o kadar çok konu?ur. Montesquieu

Konu?ma bir bayan?n ete?i gibi; ilgiyi sürdürecek kadar k?sa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmal?. Dale Carnegie

Konu?ma insan?n akl?n? kullanma sanat?d?r. Eflatun

Konu?mak bir ihtiyaç ama susmak bir sanatt?r. Madame De Stael

Konu?man?n zaman?n? bilmeyen, susman?n da zaman?n? bilmez. Syrus

Konu?malar?n en önemlisi, kendi kendimizle konu?mam?zd?r, ama bunu nedense ihmal ederiz. Oxemstiern

Konu?mas?n? ö?reninceye kadar susmak güç de?ildir. Mikszath

Neden iki kula??m?za kar??l?k bir dilimiz var? Çok dinliyelim de az konu?al?m diye. Diyojen

Üç ?ey vard?r ki insan?n gönlünü öldürür: Çok yemek, çok uyumak, çok konu?mak. Malik B. Dinar

#1366

 
© 2015
AŞK