Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Korku Sözleri Korkuyla ?lgili Sözler

Korku sözleri k?sa sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok yeni ve de?i?ik korku ile ilgili sözler mesajlar haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun korkuyla ilgili sözler
Allahü teâlâ'dan korkandan her ?ey korkar. Allah'tan kork­mayan? her ?eyle korkuturlar. Hadis-i ?erif
Ba?kalar?n? korkutan?n, kendisi de hep bir korku içinde ya?ar. A.Claudius
Cenâb-? Hak kat?nda, Allah korkusundan akan gözya??ndan ve Allah yolunda akan kandan sevgili damla yoktur.Hadis-i ?erif
Çok defa korku, yalan söylemesini ö?retir. Alfred de Vigniy
Dünyada yap?lacak en büyük iyilik, korku içinde ya?ayan bir kimseyi emniyete kavu?turmakt?r. Beydeba
Etrafa korku salan?n kendisi de korkuyordur. Epukuros
Hak'dan korkan, halktan korkmamal?, i?ini düzgün yapan?n içi de düzgün olur. Süleyman Hilmi Tunahan
Hikmet ve ilmin ba?? Allah korkusudur. Hadis-i ?erif
?nsan, sevdi?inden korkar, fakat korktu?unu sevemez. Cenap ?ehabettin
Kendinden çok ki?inin korktu?u kimse, çok ki?iden korkmal?d?r. Publilius Cyrus
Korkaca??m?z tek ?ey, korkunun kendisidir. Goethe
Korku içinde ya?ayan asla hür de?ildir. Horatius
Korkak insanlar, ba?akl? bu?day sap?n? bile y?lan san?r. G.Gardony
Korkak, tehlike olmad??? zamanlarda yumru?unu sallar. Goethe
Korkaklar hiçbir zaman zafer an?tlar? dikmemi?lerdir. Eflatun
Korku bazen kafas?zl?ktan gelir, yüreksizlikten de geldi?i gibi. Montaigne
Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtulu? yolu vard?r. Sophokles
Korku, yalan do?urur. Dostoyevski
Sayg? olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman sayg? olmaz. Eflatun
Sizin en ak?ll?n?z, Allah'tan en çok korkan?n?zd?r. Hadis-i ?erif
Testi, ta?tan korkar. Mevlana
Allah korkusundan a?layan Cehenneme girmez.Hadis-i ?erif
Allah korkusundan ürperip tüyleri kalkan?n a?açtan yaprak dökülür gibi günahlar? dökülür.Hadis-i ?erif......

#2658

 
© 2015
AŞK