Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Korkuyla ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Allah korkusundan a?layan Cehenneme girmez. Hadis-i ?erif

Allah korkusundan ürperip tüyleri kalkan?n a?açtan yaprak dökülür gibi günahlar? dökülür. Hadis-i ?erif

Allahü teâlâ'dan korkandan her ?ey korkar. Allah'tan korkmayan? her ?eyle korkuturlar. Hadis-i ?erif

Ba?kalar?n? korkutan?n, kendisi de hep bir korku içinde ya?ar. A. Claudius

Çok defa korku, yalan söylemesini ö?retir. Alfred de Vigniy

Dünyada yap?lacak en büyük iyilik, korku içinde ya?ayan bir kimseyi emniyete kavu?turmakt?r. Beydeba

Etrafa korku salan?n kendisi de korkuyordur. Epukuros

Hak'dan korkan, halktan korkmamal?, i?ini düzgün yapan?n içi de düzgün olur. Süleyman Hilmi Tunahan

Hikmet ve ilmin ba?? Allah korkusudur. Hadis-i ?erif

?nsan, sevdi?inden korkar, fakat korktu?unu sevemez. Cenap ?ehabettin

Kendinden çok ki?inin korktu?u kimse, çok ki?iden korkmal?d?r. Publilius Cyrus

Korkaca??m?z tek ?ey, korkunun kendisidir. Goethe

Korku içinde ya?ayan asla hür de?ildir. Horatius

Korkak insanlar, ba?akl? bu?day sap?n? bile y?lan san?r. G. Gardony

Korkak, tehlike olmad??? zamanlarda yumru?unu sallar. Goethe

Korkaklar hiçbir zaman zafer an?tlar? dikmemi?lerdir. Eflatun

Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtulu? yolu vard?r. Sophokles

Korku, yalan do?urur. Dostoyevski

Sayg? olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman sayg? olmaz. Eflatun

Sizin en ak?ll?n?z, Allah'tan en çok korkan?n?zd?r. Hadis-i ?erif

Testi, ta?tan korkar. Mevlana

#1365

 
© 2015
AŞK