Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kötü Sözler

Git Çek Hayat?mdan Kendini Kötü An?lar B?rak Bana iyi günleri Götür Yan?nda!

Haz?r?m Ayr?l??a Kötü Günlerle Sava??r?m Kendi Ad?ma Sen yeterki Çek git Hayat?mdan!

Yaramaz Hayat?m?n Sadece Yaramaz Bir An?s?yd?n Ayr?l?klar içinde Oda Kayboldu..

Kötü olmak için Kasma Kendini Zaten hayat Kötü Kolla Kendini..

Ya?anmam?? Mutluluklar?m?n Hevesini K?rd?n Bana Kötüden Kötü Günler B?rakt?n!

A?k Bazen Kötü Bazen iyidir An?lar?n ?erbetine göre, Sen hayat?mda Hiç iyi OLmad?n Daima Kötü Rolde yer Ald?n!

içki sigara kötülüklerin anas? diyorlar, peki ozaman içkiye sigaraya sebep Olan A?k neyin Anas??

Ben Do?arak Kötü Hayata Ba?lang?ç yapt?m Seni Severek Kötü Hayat?m? Sonland?rd?m ?idmi mezar?m?n üstünde Güller Aç?yor.

Bir gün gelicek Kötü Günleri A??cam Bir Gün gelicek Bana Kötülükleri Yapan? Bu Dünyadan Kaz?cam.

Elimde Sadece A?k mektuplar?n kald? Onlar? Okur A?lar?m Odamda Yaln?z Ba??ma, Bütün iyi Kötü An?lar?mla ya?ar?m Odamda Etti?im Beddualar Sadece Sana.

Hayat?mda Bir Sonsun, seninle iLkleri Hiç ya?amad?k hep Sonlar? Gördük..

Seni umut edece?im kadar uzaks?n Bana, Ad?n? Kötü Günlere Yaz?cak Kadar yak?n?mdas?n ama...

Kötü Sözler Söylesende Bana Harab Etsende Gönlümün DUvarlar?n? umars?zca Ben Yine Seni Sevicem unutma..

Ben Yanl??? Seni Sevmekle Yapt?m ben Kötü Olmay? Ya?att???n A?k iLe Anlad?m..

Hüzünlerimin Karanl?k Duygular?na Hapsediyorum Seni Kötülükler Arma?an edip Ad?na Kilit vuruyorum, Ve yeni A?klara yelken Aç?yorum Mavi Dünyamda.

Bütün Siyah renkli ya?am? Sana Arma?an Ediyorum Beyaz Bir gelecek için ALLAH ?ma Dua Ediyorum kötülükler herzaman seninle Olsun.

Sevgilimdin El Oldun Gittin Sana Hayallerimi gelece?imi verdim Ama Sen ummad???m bir Anda Hayat?mla Oynad?n ?erefin Zerresi yok Sende!

Nekadar Kötü Olsada Bu hayat, Ya?amaya Çal?? Elbet iyilikler Gelir Bulur Seni Kalbin Belki Teselli Olur Yak?n Zamanda..

Kötü Olan Hiç Bir ?ey Asla iyi De?ildir, iyi Olan Her?ey Asla Kötü De?ildir.

Bugün kendimi herzamankinden Daha Kötü Hissediyorum, Bugün Ben Sayende öLüyorum Seni En Yak?n Arkada??mla El Ele Gördüm Ya Kendime Lanet Ediyorum!

Hiç Ummad???m Bir Anda Ç?kt?n Kar??ma ve Birden Bire Ummad???m bir Anda Ç?k?p Gittin hayat?mdan yalanc? Sevgili.

Kalbim kald?rmaz Bu Kötü Sözleri Seni Kald?rmaz Bu Yürek Unut Art?k beni.

Seversen hay Hay Sevmezsen Hay Hay, Seversen Thank you Sevmezsende Thank you güzelim

Sen Sigaram?n Son Nefesisin Kötülükleri Çekiyorum içime Sadece Sonu Kald? Seni Dü?ünerek içiyorum Onuda..

Hayat?m? Alt üst ettin Bütün iyi günlerimi Kötülüklerle Besledim Sayende Hayat?m Zindan Ad?m idam Oldu..

Art?k Kalbimi iyilikle De?il Kötülükle Doldurdum, Art?k insanlara Sevgi iLe De?il Kötülükle Dolduraca??m Bu Dünyada iyi OLmak Kazand?rm?yor.

Bütün Kötü Al??kanl?klar?ma iLham oLdun Sayende içimde Karanl?k Bir Dünya Olu?tu..

Ac? Çeken Bu Kalbim Ayr?l?klarla Yürüyor Bedenim Kötü Sözlerin Hala Akl?mda ben Her Gece içerim..

ALLAH?ma Dua Etti?im kadar Sana Beddua Ediyorum Benim çektiklerimin En Beterini Çekmeni Diliyorum..

Ben Seni Gözümden Sak?narak Sevdim Ben Seni Bütün Kötülükleri Atarak Sevdim Ben Seni Nekadar Sevmi?im Hepsi yalanm??..

Seni Sevdi?im Gibi Seviyorsan beni Bu Kötülükler V?z Gelir Bana, Sen Nefret Ediyorsan Bana Ben Lanet okuyorum Sana. !!!

Bitti de Çek git! Son Sözlerini Hayk?r Surat?ma ve sonra usulca çek git kendi yoluna ben kötülükleri b?rakt?m sana a?latamaz kimse beni bo?u bo?una..

Kendini Be?endi?in kadar Dünyay?da Sevgiyide Sana Verilen De?eride Be?enseydin belki Biraz insan oLurdun Nankör..

Uçup Giden Sevgilerin K?r?lm?? Kalplerin Kar??l?ks?z Sevgilerin hepsine A?l?yorum B?rak?p gidenlere Lanet Ediyorum..

Kalbim Ac?yor Hasretin Yüre?imi Da?l?yor Nekadar Çok Sevmi?im Seni Zalim! Hayat Bana A?l?yor....

Art?k Kalbim 2. El Oldu Kullanmak istemiyorum Sevgili de?il Kötü Olmak istiyorum Senin Gibi..

Durduramazs?n Yüre?imi Ezip geçerim Bütün Kötülükleri An?lar?n? resimlerini Yakt?m Bütün Gemileri...

K?sa kötü sözler sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok yeni ve de?i?ik kötü sözler haz?rlamaya çal??t?k..Sizdede burada olmayan farkl? kötü sözler laflar varsa a?a??dan bizlere gönderebilirsiniz. Buyrun kötü sözler:

Bütün Siyah renkli ya?am? Sana Arma?an Ediyorum Beyaz Bir gelecek için ALLAH ?ma Dua Ediyorum kötülükler herzaman seninle Olsun.

Sevgilimdin El Oldun Gittin Sana Hayallerimi gelece?imi verdim Ama Sen ummad???m bir Anda Hayat?mla Oynad?n ?erefin Zerresi yok Sende!

Nekadar Kötü Olsada Bu hayat, Ya?amaya Çal?? Elbet iyilikler Gelir Bulur Seni Kalbin Belki Teselli Olur Yak?n Zamanda..

Kötü Olan Hiç Bir ?ey Asla iyi De?ildir, iyi Olan Her?ey Asla Kötü De?ildir.

Bugün kendimi herzamankinden Daha Kötü Hissediyorum, Bugün Ben Sayende öLüyorum Seni En Yak?n Arkada??mla El Ele Gördüm Ya Kendime Lanet Ediyorum!

Hiç Ummad???m Bir Anda Ç?kt?n Kar??ma ve Birden Bire Ummad???m bir Anda Ç?k?p Gittin hayat?mdan yalanc? Sevgili.

Kalbim kald?rmaz Bu Kötü Sözleri Seni Kald?rmaz Bu Yürek Unut Art?k beni.

Seversen hay Hay Sevmezsen Hay Hay, Seversen Thank you Sevmezsende Thank you güzelim

Sen Sigaram?n Son Nefesisin Kötülükleri Çekiyorum içime Sadece Sonu Kald? Seni Dü?ünerek içiyorum Onuda..

Hayat?m? Alt üst ettin Bütün iyi günlerimi Kötülüklerle Besledim Sayende Hayat?m Zindan Ad?m idam Oldu..

Art?k Kalbimi iyilikle De?il Kötülükle Doldurdum, Art?k insanlara Sevgi iLe De?il Kötülükle Dolduraca??m Bu Dünyada iyi OLmak Kazand?rm?yor.

Bütün Kötü Al??kanl?klar?ma iLham oLdun Sayende içimde Karanl?k Bir Dünya Olu?tu..

Ac? Çeken Bu Kalbim Ayr?l?klarla Yürüyor Bedenim Kötü Sözlerin Hala Akl?mda ben Her Gece içerim..

ALLAH?ma Dua Etti?im kadar Sana Beddua Ediyorum Benim çektiklerimin En Beterini Çekmeni Diliyorum..

Ben Seni Gözümden Sak?narak Sevdim Ben Seni Bütün Kötülükleri Atarak Sevdim Ben Seni Nekadar Sevmi?im Hepsi yalanm??..

Seni Sevdi?im Gibi Seviyorsan beni Bu Kötülükler V?z Gelir Bana, Sen Nefret Ediyorsan Bana Ben Lanet okuyorum Sana. !!!

Bitti de Çek git! Son Sözlerini Hayk?r Surat?ma ve sonra usulca çek git kendi yoluna ben kötülükleri b?rakt?m sana a?latamaz kimse beni bo?u bo?una..

Kendini Be?endi?in kadar Dünyay?da Sevgiyide Sana Verilen De?eride Be?enseydin belki Biraz insan oLurdun Nankör..

Uçup Giden Sevgilerin K?r?lm?? Kalplerin Kar??l?ks?z Sevgilerin hepsine A?l?yorum B?rak?p gidenlere Lanet Ediyorum..

Kalbim Ac?yor Hasretin Yüre?imi Da?l?yor Nekadar Çok Sevmi?im Seni Zalim! Hayat Bana A?l?yor....

Art?k Kalbim 2. El Oldu Kullanmak istemiyorum Sevgili de?il Kötü Olmak istiyorum Senin Gibi..

Durduramazs?n Yüre?imi Ezip geçerim Bütün Kötülükleri An?lar?n? resimlerini Yakt?m Bütün Gemileri..

Git Çek Hayat?mdan Kendini Kötü An?lar B?rak Bana iyi günleri Götür Yan?nda!

Haz?r?m Ayr?l??a Kötü Günlerle Sava??r?m Kendi Ad?ma Sen yeterki Çek git Hayat?mdan!

Yaramaz Hayat?m?n Sadece Yaramaz Bir An?s?yd?n Ayr?l?klar içinde Oda Kayboldu..

Kötü olmak için Kasma Kendini Zaten hayat Kötü Kolla Kendini..

Ya?anmam?? Mutluluklar?m?n Hevesini K?rd?n Bana Kötüden Kötü Günler B?rakt?n!

A?k Bazen Kötü Bazen iyidir An?lar?n ?erbetine göre, Sen hayat?mda Hiç iyi OLmad?n Daima Kötü Rolde yer Ald?n!

içki sigara kötülüklerin anas? diyorlar, peki ozaman içkiye sigaraya sebep Olan A?k neyin Anas??

Ben Do?arak Kötü Hayata Ba?lang?ç yapt?m Seni Severek Kötü Hayat?m? Sonland?rd?m ?idmi mezar?m?n üstünde Güller Aç?yor.

Bir gün gelicek Kötü Günleri A??cam Bir Gün gelicek Bana Kötülükleri Yapan? Bu Dünyadan Kaz?cam.

Elimde Sadece A?k mektuplar?n kald? Onlar? Okur A?lar?m Odamda Yaln?z Ba??ma, Bütün iyi Kötü An?lar?mla ya?ar?m Odamda Etti?im Beddualar Sadece Sana.

Hayat?mda Bir Sonsun, seninle iLkleri Hiç ya?amad?k hep Sonlar? Gördük..

Seni umut edece?im kadar uzaks?n Bana, Ad?n? Kötü Günlere Yaz?cak Kadar yak?n?mdas?n ama...

Kötü Sözler Söylesende Bana Harab Etsende Gönlümün DUvarlar?n? umars?zca Ben Yine Seni Sevicem unutma..

Ben Yanl??? Seni Sevmekle Yapt?m ben Kötü Olmay? Ya?att???n A?k iLe Anlad?m..

Hüzünlerimin Karanl?k Duygular?na Hapsediyorum Seni Kötülükler Arma?an edip Ad?na Kilit vuruyorum, Ve yeni A?klara yelken Aç?yorum Mavi Dünyamda.

Küfürlü vede terbiyesiz sözler:

Yat dedi yatt?m, aç dedi açt?m, aletini ç?kar?p soktu, i?ini bitirdi?inde kan gelmeye ba?lad?, çok korkmu? ve ac? çekiyordum; çünkü ilk kez di? çektiriyordum!

Her gün a?z?na al, ok?arcas?na dudaklar?n?n aras?nda gezdir, zevkin doruklar?na ula?t???nda daha da h?zlan ve sonra macunu tükür, firçay? temizle di? sa?l???na dikkat et.

?ki uzayl? benzin istasyonuna gitmi?ler, biri benzin pompas?n? tutmu? dötüne sokmu?, di?eri ona ?a?k?n bir bak??la: "Bu yapt???n normal mi?"demi?. Di?eri ise:"Hay?r kur?unsuz. ". demi?.

Kocamand?, elimde tam olarak tutam?yordum, çok büyüktü, a?a?? yukar? sallad?m tam f??k?racakken a?z?ma dayay?p hepsini içtim coca-cola y? çok seviyorum.

Baba der ki:"O?lum müjde sana i? buldum. " Çocuk heyecanlan?r:"Ne i?i baba?" Baba cevaplar:"A?a??daki büfede yedigün vereceksin. "

Bütün gece u?ra?t?m bir türlü delinmedi, o kadar zorlad?m bana m?s?n demedi, sabret sevgilim ?imdi olacak OOOOhhhhh, delindi, kulaklar?na takabilirsin küpeni.

Sen sen ol kap? önünde a?k yapma, a?k?n gözü kördür ama kom?ununki asla.

Cep telefonunuzun daha iyi çekmesi için dik pozisyonda üzerine oturunuz, biz buna "Cep To Göt" diyoruz. "Cep to Göt" .... da vard?r. Belki birgün ba?kalar?da bu uygulamaya ba?lar, ne dersiniz ho? olmaz m??

Dereceye girmek için çok çal??t?; ama hasta oldu derece ona girdi.

Dünyada iki ?eyi sevdim; seni ve gülü, gülü sevdim dikeni batt?, seni sevdim götün kalkt?.

Elleriyle beyaz vücuduma ellediler, dudaklar?yla emdiler, ate?leriyle yakt?lar, bilmem ne istediler benim gibi sigaradan.

Ey da?lar? ta?lar? her ?eyi yaratan rabbim, her ?eye bir güzellik ayr? bir tat insanlara ak?l, mant?k, zeka da??t?rken bu mesaja mal mal bakan bu öküzü niye unuttun?

Ah k?z?m ah! Ben ne sala??m; seni ne doktorlar, ne mühendisler istedi de vermedim. Üzülme anneci?im, ben hepsine verdim.

Boynuma sürterek gö?üslerinin aras?ndan, a?a??ya, kalçam?n yan?na kadar getirip, yuvas?na oturttum, ç?kan ??lak sesi bana güven veriyordu, sende emniyet kemeri tak

Devlet'i Osmani Ali'de terfi'i temayuzilim irfan ile olmaz . Ya olacak kuvvetli iltimas, ya olacak medeni haz , ya da olacak delikle temas.

Sen bir afytabey-i yektas?n darende deliksiz. ben o deli?in matkab-? ihtiyaçtan kemiksiz.

Niyetim açizane-i taciz etmek de?il ; bilakis efkar-? umumede Naçizane bir siki? teklifidir. Verece?iniz her müspet cevap harabe-i sikimin derman? olacakt?r.

Adam?n biri araba almak için galeriye gitmi?, , alamay?nca kan kayb?ndan ölmü?.

Bu güzellik, bu zeka, bu ak?l , hele ?u anlam dolu gözlerin büyüsü. Allah bütün güzellikleri bir yerde toplam??. Neyse kendimden çok bahsettim senden ne haber. !?

Amerikan üroloji üst kurulunun yapt??? bir ara?t?rma sonucu sex hayat?nda ba?ar?s?z olan insanlar mesajlar? okurken telefonlar? sa? ellerinde tutuyorlar.

Bu mesaj özel bir frekansla gönderilmi?tir, zekilerde haf?za kayb?, aptallarda k?sa süreli körlük, ****lerde ise bir anl?k gülümseme yapar. !!

?u anda her 100 kisiden 35"²i uyuyor, 10"²u yemek yiyor, 25"²i çal???yor, 15"²i sex yap?yor, 10"²u araba sürüyor 4"²ü ders çal???yor bir tane salakta elinde telefon sms okuyor.

Güçlü kollar? ile beni koltu?a oturttu, üstüme aband?, eline ald??? kocaman aletini a?z?ma soktu, çok can?m yand? ve a?z?mdan kanlar ak?yordu; ama çürük di?imi sonunda çekmi?ti.

Yürü bire ehli deve endam?n? göreyim, sensiz geçen günlerin ecdad?n? zikeyim, ben mecnun muyum ki bir _m için çöllere dü?eyim. Leyla'y? da zikeyim seni de zikeyim.

Erkekler araba gibidir. Dikkat etmezsen alt?nda kal?rs?n.

Galata kulesinden att?m fesimi. Eyyy fani insaf et de?direyim tepesini. De?dirirsem tepesini itelemem gerisini. ?telersem gerisini, keserim nefesini.

Üfff yavrum, anam, yalar?m, yutar?m, dö?erim..Say?n abonemiz lütfen ürkmeyiniz bu Telsim "˜in motivasyon mesajidir, biz buna cep-to taciz diyoruz. Belki ba?kalar? da bu uygulamaya ba?lar ha ne dersiniz fena olmaz de?il mi?

Asl?'y? sevdi KEREM . Asl? için da?lar? delerim dedi KEREM. Asl? vermedi bir kerem Ben böyle a?k? sikerem )

Ey Fuzuli bir _m için dü?tün gurbete _m derindir _m serindir sefa verir millete. Ye kebab? iç ?arab? vur karpuz gibi göte sen bu kafayla sikime gidersin cennete.

Bir Daha Kumar oynamayaca??ma Bahse girerim;

Temel ile Dursun Trabzonda KAZI yap?yorlarm??. Kaz ölmüs.

Bütün bisikletlere bindim, Bisan a binemedim..

En iyi motor kad?n?nkidir. Çünki her pistona uyum sa?lar kendinden ya?lamal?d?r.

#228

 
© 2015
AŞK