Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kötülükle İlgili Özlü Sözler

En Güzel Kötülük ile ilgili özlü Sözler Sayfası -
Bir kötülüğü beğenen, onu işleyenden daha kötüdür. Şemseddin Sami
Hiç kimse, kendi isteğiyle kötü değildir. Socrates
İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.
İyiliğe gücün yetmezse, bari kötülük yapma. Feridüddin-i Attar
Kendimden başka kimseye kötülük etmeden yaşamak istiyorum. Tolstoy
Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azarlar. Sadi
Kötülük edebilmek ellerinde iken bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övmeye değer bir şeydir. Eflatun
Kötü kimselerle arkadaşlık etme, sonrahaberin olmadan senin huyun, onların huyundan kötülük çalar. Eflatun
Kötülüğe kolayca girilir, ama güç çıkılır. (Madame de Maintenon)
Kötülüğü öğrenmenin yaşı yoktur. Lessing
Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez, ardına kadar açılır. (Cenap Şehabettin)
Önüne kötülük etmek fırsatı çıkmamış kişiye, iyiliğinden ötürü teşekkür edilebilir mi? Cervantes
Sizden biriniz bir kötülüğü gördüğü zaman, onu eli ile değiştirsin, gücü yetmezse dili ile değiştirsin. Buna da gücüyetmezse kalbi ile buğzetsin. Bu imanın en zayıfıdır. Hadis-i Şerif
Sevdiklerinizden gelen kötülük, sevmediklerimizden gelen iyilik kadar acıdır. Cemil Sena Olgun
Şayet iyilik etmeye gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme. Kötülük etmemek de, nefsin için verilmiş bir sadakadır. Hadis-i Şerif
O size yalnızca kötülüğü çirkin-hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder (2/169)
Allah onu lanetlemiştir O da (şöyle) dedi: "Andolsun kullarından 'miktarları tesbit edilmiş bir grubu' (kendime uşak) edineceğim" (4/118)
"Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp-saptıracağım en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim" Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse kuşkusuz o apaçık bir hüsrana uğramıştır (4/119)
Onların tümünü toplayacağı gün: "Ey cin topluluğu, insanlardan çoğunu (ayartıp kendinize kullar) edindiniz" (diyecek) İnsanlardan onların dostları derler ki: "Rabbimiz kimimiz kimimizden yararlandı ve bizim için tesbit ettiğin süreye ulaştık" (Allah) Diyecek ki: "Allah'ın dilediği dışta olmak üzere ateş sizin içinde süresiz kalacağınız konaklama yerinizdir" Şüphesiz Rabbin, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir (6/128)
Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın Kim şeytanın adımlarına uyarsa (bilsin ki) gerçekten o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder Eğer Allah'ın üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı Ancak Allah dilediğini temize çıkarır Allah işitendir bilendir (24/21)
"(Yine de) Ben nefsimi temize çıkaramam Çünkü gerçekten nefis -Rabbimin kendisini esirgediği dışında- var gücüyle kötülüğü emredendir Şüphesiz benim Rabbim, bağışlayandır esirgeyendir" (12/53)
Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz Biz ona şahdamarından daha yakınız (50/16)
Şüphesiz Allah, adaleti ihsanı yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan) kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz (16/90)
Kim salih bir amelde bulunursa kendi lehinedir, kim de kötülük ederse o da kendi aleyhinedir (41/46)
Kim salih bir amelde bulunursa kendi lehinedir kim kötülük yaparsa artık o da kendi aleyhinedir (45/15)
(Bunlar) Büyük günahlardan ve çirkin -utanmazlıklardan kaçınanlar ve gazablandıkları zaman bağışlayanlar (42/37)
Kötülüğün karşılığı onun misli (benzeri) olan kötülüktür Ama kim affeder ve ıslah ederse (dirliği kurup-sağlarsa) artık onun ecri Allah'a aittir Gerçekten O, zalimleri sevmez (42/40)
Kim zulme uğradıktan sonra nusret bulur (hakkını alır)sa artık onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur (42/41)
Yol ancak, insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere 'tecavüz ve haksızlıkta bulunanların' aleyhinedir İşte bunlara acıklı bir azab vardır (42/42)
Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tandır, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; şahid olarak Allah yeter (4/79)
Kim güzel bir aracılıkla aracılıkta (şefaatte) bulunursa ondan kendisine bir hisse vardır; kim kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa ondan da kendisine bir pay vardır Allah, herşeyin üzerinde koruyucudur (4/85)
Ey iman edenler, Allah'ın şiarlarına haram olan ay'a kurbanlık hayvanlara (onlardaki) gerdanlıklara ve Rablerinden bir fazl ve hoşnutluk isteyerek Beyt-i Haram'a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin İhramdan çıktınız mı artık avlanabilirsiniz Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoyduklarından dolayı bir topluluğa olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin İyilik ve takva konusunda yardımlaşın günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup-sakının Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır (5/2)
Kötülükler kazanmış olanlar ise; her bir kötülüğün karşılığı kendi misliyledir Bunları bir zillet sarıp kaplar Onları Allah'tan (kurtaracak) hiçbir koruyucu yok Onların yüzleri sanki bir karanlık gecenin parçalarına bürünmüş gibidir İşte bunlar ateşin halkıdırlar; orada süresiz kalacaklardır
Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse onu görür (99/ 8)
Kim bir iyilikle gelirse kendisine bunun on katı vardır, kim bir kötülükle gelirse onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve onlar haksızlığa uğratılmazlar (6/160)
Yoksa kötülükleri yapanlar bizi (aşıp) geçeceklerini mi sandılar? Ne kötü hükmediyorlar? (29/4)

#2539

 
© 2015
AŞK