Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kötülükle ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Bir kötülü?ü be?enen, onu i?leyenden daha kötüdür. ?emseddin Sami

Hiç kimse, kendi iste?iyle kötü de?ildir. Socrates

?yili?e gücün yetmezse, bari kötülük yapma. Feridüddin-i Attar

Kendimden ba?ka kimseye kötülük etmeden ya?amak istiyorum. Tolstoy

Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azarlar. Sadi

Kötü kimselerle arkada?l?k etme, sonra haberin olmadan senin huyun, onlar?n huyundan kötülük çalar. Eflatun

Kötülü?ü ö?renmenin ya?? yoktur. Lessing

Sizden biriniz bir kötülü?ü gördü?ü zaman, onu eli ile de?i?tirsin, gücü yetmezse dili ile de?i?tirsin. Buna da gücü yetmezse kalbi ile bu?zetsin. Bu iman?n en zay?f?d?r. Hadis-i ?erif

#1364

 
© 2015
AŞK