Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Koyan Sözler Laflar

Koyan Sözler K?sa Koyan Laflar Sayfas? -

Sen Ancak benim Mazilerimdeki Bir An?'n?n Sonundaki Nokta Olursun!!!

Seni Okadar Çok Sevmi?imki Zaman?nda Unutam?yordum Ya ?imdi? Evdeki Köpe?ime Bak?nca geliyorsun Arada Akl?ma!!!

Benim Gözüm Karad?r Sevdi?ime De?er Veririm De?er Verdi?imi Severim, Sen benim De?erimi biLmedin ?imdi Sokak Kö?elerinde De?er Ara kendine De?ersiz insan!

her Gecem Sana Bedduam ?le geçiyor her Günüm Sana Lanet Edi?lerimle Bitiyor Sildim Seni hayat?mdan Beddualar?mda ve Lanetlerimde ya??yorsun.

Beni üzdü?üm kadar bu hayatta o lanet hayat?na giricek insanlarda beni üzdü?ün gibi seni üzssün ozaman anlars?n belki sevmeyi ve üzülmeyi!

Sen Benim için Art?k Sadece Filmlerdeki 1 SaniyeLik Figüranlardans?n ben Art?k Hayat?ma ba?rol Oyuncusu Ar?yorum.

Bana Kulland???n o a??r Laflar Dönüp Dola??p Sana Kdv Olarak geri Dönecek Sen Bunlar?n Hesab?n? yaparken Ben Sana Gülüp Geçece?im..

Okadar Aciz Bir ki?iliksin ki! Kendi Hatalar?n? görmeyecek kadar kör sevgiyi hak etmeyecek kadar nankörsün!!!

Yüzüne tükürsem Yarabbi Çok ?ükür Diyeceksin B?rak?p Gitsem Sadece Gülüceksin! Sen insan de?ilsinki Bunlar? Anlayas?n!!!

Beni Sen Hariç herkez Anlad? Bir Sen Anlamad?n Zaten Art?k Anlama Senin Kapasiten Almaz Beni Sen Esnek Ol rahat Ol ben Bak?yorum Hayat?ma Ya??yor?m Senden Daha Güzel aLâ..

Sen benim yemek Masamdaki Sinek Pisli?i Olamazs?n karaktersiz ki?ilik!!!

Senin Ad?n Varsa benim Nam?m Var Senin Carizman varsa benim ?eklim var Senin Kalbin varsa benim Aslan Gibi Yüre?im var!

Sen Vicdan?nla Kal yaln?z Bir Odada belki ozaman hat?rlars?n insan Oldu?unu Bu Fanii Dünyada rezil insan!

Sen Tarifi imkans?z bencil bir yarat?ks?n! seninle geçirdi?im zamana de?il seninle geçirmeyi umdu?um hayallerime ac?yorum ?imdi Pislik!

Seni ?ark?lar?mda De?il Art?k beddualar?mda ya?at?cam Sana A?k De?il Art?k Nefret dolu bir kalp yaratacam!

Senin Sözlerin Kalbimi Ac?tsada benim Nefretim yetecek Sana Bunu Unutma!!!

Kimseye De?il Bu Nefretim Sadece Kendime Sevmeseydim Olmazd? içimde Koca Bir Dünya ?imdi Cehennem Oldu Girme Yanars?n rezil Olursun Kar??mda!

Sen Cümlelerimde Bir nokta nefretimi yazd???m bir imla oldun ç?kt?n hayat?mdan hayallerde kald?n ?imdi geri Dönme Bana Olucaks?n Art?k bir budala!

Hayat?nda bir do?ru yap kendini iyi hisset nefretim üzerinde beddualar?m kalbini vurucak!

Zaman? Bitirdim Art?k Bakam Yüzüme birdaha Sana Son mektubum Bu Y?k?l Kar??mdan Olmas?n ad?n Hayat?mda!

Yalanlar?n içinde yalan Mutluluklar diliyorum sana yalanc? insan!

ayr?l?klar belini büksün sözlerim yüzünü güldürmesin! sana son sözüm sende ya?a benim ya?ad???m? kucak dolusu ac?larla!

Sen Benim Ancak Ayakkab?min üstündeki 1 gram pislik olursun!

Hep kuRDuqun hayaLLerLe ya$aD?n Sen. Senin icin Ben hep vaRd?m! Oysaki coktanqitmi$Tim Ben.. Sen vaR SanD?n...!

# FazLa Rahat?m Rahats?z EdeRmi.? Etse BiLe FarqedeRmi..?

||AsLa KayBettikLeRim OLmaD? wazqeçtikLerim oLdu..!!! ||

&#-TaRT??aCaKsaK e?eR..BaNa Bi DaKKa ?zn VeR..BeYnimi Ç?KaR?P GeLeYim..?aRTLaR e?iT oLsun..

Sen istedin bunu G?TT?N & B?TT?N !!! üzqünüm ben yoqumm art?k !!

beni kaybedersen bir daha bulamss?n, o aç gözlü kalbine rahat batmas?n...!!!!

Bu saatten s0nrA UgrA$mAm DünümLe we DünümDekiLerLe., .Ben yAr|nA Bakar|m yAn|mDakiLerLe...!!!...

seni hiç unutmad?m inan?r m?s?n??yedi?im salatada bile arar oldum...bi h?yarn eksikli?i bu kadar m? belli olurr!!!

Ne Yapal?m bu Oyunda Burda Bitti ??te , Galip Geld?m Diye Sev?nme Çünkü Önce Ben Gittim..!!

oLum abart? senin neyine, beynin sahip senin abart? genine, beni çöpe atmak senin ne haddine!! sen zaten çöptesin bari beni çeqmee...

HAN? BANA DEM??T?N BEN SADECE NAMUSUM VE ?EREF?M ?Ç?N SAVA?IRIM D?E;EWET HAKLISIN ?NSAN KEND?NDE OLMADI?I B?R ?EY ?Ç?N SAVA?IR......

Bakma Bana Öyle Bakma Bir Bak??ta Tan?yamazs?nki.. Art?k Kar??nda Eski Ben YOK

HALA ANLAMADIN....40 FIRIN EKMEK YESENDE KAR ETMEZ.. HAMURUNDA YOK DEL?KANLILIK....
Kapak nickler, kapak msn nickleri , msn nickleri, ?ekilli nickler
.. kim sewer beni ben kendimi sewmesem?? Her$ey bende ba$Lar bende biTer..!!!

Beni Bu oyunLarLa y?kamazsIn ya BiRaz daha çaL?$ yada acI çeKmeye aL?$ !

Bisde böLe qüseLim ya kaBuLLeniR BuRda kaL?rsIn yaDa aRqanI döneR yoL aL?rs?N

Son keLimem oLsun ayd?nL?k, son nefesimde karanL?k. Sor kendine: 'Hani nerde DEL?KANLILIK?'... Yapt???n
apaç?k yaLakaL?kk...!!!

Sayende yoLa geLdi kaLbim, YanL?s? do?ruyu ay?r?yor.. (:

Ya Bana Geleceksin Yada Bana Geleceksin Ba?ka Çaren Yok K?z?m Yada S.kt?r OLUP G?DECEKS?N

GeLmediqin ÖnemLy DeiL GeLsen ÖnemLy OLcakty..!
Kapak nickler, kapak msn nickleri , msn nickleri, ?ekilli nickler
S?nMiyDin o HayaT?m?n
Ba$ RoLünü veRdiim
BeceRiksiz FigüRan
Üzgünüm ArT?q
MasaLLara ?nanm?orUmm!
sh?nDen Bir kaHraman ç?karTamamm!

Allah' M yqmrr yaqd?r Yeryüzünde pisliqq coqq..!!

..SöyLenmemi$ sözLeRim vaR

Dalma... Dü?ünme... A?lama... Hayat bu!.. mahfeder insan? mesutken... Bak ben a?l?yormuyum?.. her?eyimi kaybetmi?ken ..

Hiç Hayallerinizden "0" Ald?n?z M?_?

sadisttiR insanLar , kendiLerine uygun mazo$ist ararLar.. Sonrada kuLLan?r kuLLan?r atarLar..

YaR?n?M? bRaqTm .. düN'm KaHpE çIk?Nca.. !!

' Yeni bir krize giriyorum
ellerim titriyor
üzgün de?ilim ama gözlerim doluyor ..!

?stanbul sana susamal?
Benim sana susad???m kadar
Bu hasret ?stanbul'a da koymal? bana koydu?u kadar...

El De?memi? IntiharLar?m Var Benim.. .
MecaLsis Ya?amaLar?m ..

sefioRum yaLan yoqh !.. umutLaNma a?q biTTi !..

yanq?nLar biLe yaqmad? gözLeriN kdR !..

hayaLLeRimi b?Rak..umutLaR senin oLsun...döneceksin sanaRak..ya$anmaz biLiyoRsun..!

...oyuncakLaR?m?n hepsi k?sa haf?zal?...bir türlü üzemiyorum onlar?...Elinde sonunda mutlu oluyorlar..bir türlü bana benzemiyorlar...

YaLn?zL?ktan Midem BuLan?r GeL desem GeLir Misin?

'nefess aLma efess aL'

Ey, iKi Ad?mL?k YerKüre
Senin Bütün aRka BahçeLerini
Gördüm Ben .. .

Hayat Ne Garip öküzLer FaLan...

BirBirimzden Ba$ka Bir cewap BuLamad?k...

"Ben seni seviyorum ama..."Lar?na kar$?L?k, "...ama Ben seni seviyorum"Lar?m vard?..
qittikce devrikLe$ti..
SiLdim heBsini..

fasLa özenMe aLT?nda kaL?Rs?n (,

Hepimiz sorumLuLuk sahiBi oLamayacak kadar BenciLiz

kaLBim saBr?m? durdurur ve diLimide $eytan doLdurur

H?ÇK?MSE SEVG?ME SEN?N KADAR YAKI?MADI...
VE SEVG?M H?ÇK?MSEY? SEN?N KADAR YA?ATMADI....

Nefrete sevgiden daha çök güvenirim demi? ?eytan . . . Çünkü nefretin sahtesi öLmaz!

┼anr? yara┼?rken öylesine unu┼mu?ki beni..
┼üm kö┼ülükleri ve karanl?klar?
çekemicemi biLe biLe üstüme yüklemi? sanki
karanL?klar içinde uyur oLmu?um
┼üm kötü rüyalar?ma ina┼.

kardan adamLar yaptIm
hepsini kahRamanIm sandIm
avuçLarImda eridiLer..
teLLi duvakLar taktIm
her defa sanki akLadIm
çok çaBk kirLendiLer..
ruHum ezeLden yasakLarI sevdi..!

...Ve ?imdi o vadide gezinenler
Görüyor k?rm?z? ???kl? pencelerin ard?nda
Devasa formlar?n tuhaf bir ?ekilde
Hareket etti?ini, ahenksiz bir melodi e?li?inde.
Bu arada, ak?nt?s? h?zl? korkunc bir nehir gibi
O solgun kap?dan içeri
??renç bir kalabal?k sonsuzca ak?yor
Ve kahkaha at?yor-ama art?k gülmüyor-

BaZ?LaR? BeN?m KorkUnÇ b?r ?nSan OldU?UmU SöyLÜyOr HiÇtE BiLe BeNdE b?R ÇoÇUk KaLb? VaR MaSamDA vE b?r KaVaNOzUn ?ç?NdE...

Her ?ey bir hayal gibi uzaklarda öyle yaln?z?m
Ruhum kanatlan?p uçuverdi sanki ans?z?n
Her gün biraz daha unutulmak nas?l zor gelir
Ben hiç unutmad?m unutmay? kalbim ne bilir

Mühürlendin sen benim ömrüme
Darmada??n yorgun gönlüme

Kalplerde son yang?n?z
?ki yaral?y?z ?imdi ayr?y?z
Biz seninle masum günahs?z
Ba?kas?nda sürgün a?k?m?zzzz!
'

Aradigini Buldugunda Iki Elle Saril... Kaybetmek Kolay ama Kazanmak Cok Zordur...

insan kendinin en güzel aynas?d?r hiç yans?man?za bakt?n?z m?? görüntünüzden öte ruhunuzda neler var?

gune?in ufka de?di?i yer oraya git ama yine gel
döneceksin die söz ver..
böylesi hepsinden güsel git oslet kendini yine gel döneceks?n d?e soz ver..
dinle uzaktan çalan ?ark? hicazdan
yakt?k sen?nle biz bir yang?n? yeni ba?tan
d?nle uzaktan küller?n aras?ndan madem her?ey biter yine ba?lar yeni ba?tan
bana nolur eller?n? ver gideceks?n ama y?ne gel doneceks?n d?e soz ver...

Dü?künsem, Kötüysem, Deliysem Kime Ne Bundan ?

Gecelere Sor Beni Ruhumun Öksüz , Sessiz Yürüyü?ünü Onlar Bilir. Kimsesiz Hayallerimi Sat?l??a Ç?kartt?m Sahininden SATILIK !

Gecenin En Sarho? Vaktinde Sana Son Bir ?iir Yazaca??m, ?çinde Sana, Sahte Göz Ya?lar?na, Masum Bak??lar?na Ve Yalan A?k?na Lanet Okuyaca??m.

Erkek kand?rd???n? san?r, kad?nsa her?eyin fark?nda kendini kendini kand?r?r. Hep böyledir.. Ve belkide bu yüzdendir beyaz yatak örtülerinin gözümüze ho? gelmesi..

____________________________

BeLki birgün bir araya geLiriz K?rm?z? Kar ya?d??? zaman

A??rd?r Benim Sevmelerim, Her Yürek Kald?ramaz...!!!

Beni Sevmek ?çin Programlanma, ,
Devrelerini Yakar?m

Özenen De?iL Özendiren oLun, ALay?na Gitmeyin KeNDiNiZe GeLiN

BANA B?LMED???M ?EYLER SÖYLEY?N..?.....

Geceye yeni ?iirler gerek,
Gemiye yeni f?rt?na
Her eylüle ba?ka ya?mur
Kalana taze baharlar laz?m
Ve gidene biraz yürek
Kaçanlar pi?man ?imdi
Kalanlar, sevmeye devam edecek.....

Dönüp bi an geçmi?i an?msad???nda can?n çok ac?r.. Ama nafile "Geçmi? olsun"laf? binlerce kez kulaklar?nda yank?lan?r...

Hiç tan?maz tenim ellerini,

Bilmez yüre?im bilmez yüre?ini

Ah bu koku, bu ten, bu dokunu?

Ah bu delilik sarsar bedenimi

YOK OLMA ZAMANI ??MD?!!!.

yalan? sevmem ama gerektiginde söleyenlerdenim.
Aldatmay? hiç sevmen ama hakedeni bin kez aldatabilirim.
kin duymam duyarsam zaptedilmezim.
A?k? severim ama aptal a??k degilim.
A?k?m için can?m? veririm gerektiginde almas?n?da bilirim...

Yeminler etsen allah biliyor desen.... içini görüyorum
sana güvenmiyorum... Ya?mur bu, ya?ar diner.. Gücenen varsa gider... Sebebim ayn?... Sana guvenmiorum!!!

kafay? düzelttim senden sonra
kendime yarar?m bundan sonra
ister gelirim ister gelmemm
hesapm? werices bundan sonra!!!...

KALB?M SÖZ VERD? BANA GURURLU OLUCAK, HAKETMEYEN?N GÖTÜNÜ KALDIRMICAK!!!

HERKES AYNI HAYATTA KEND?N? B?$EY SANMA!!!

#2575

 
© 2015
AŞK