Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kral Mesajlar

Sevgiliye Kral Mesajlar K?sa Sayfas?
Hepsi duygusal hepsi çok güzel kral mesajlar bu sayfam?zda sizlerle arkada?lar.
Bizim Sevgilerimiz Yalan De?ildir Sevdikmi Kral Gibi Severiz, Sevdi?imiz için öLürsek ?iirlerimizke Gömülürüz...
Sevdi?imin Yan?nda Bulurum Kendimi, A?k?m için Olurm Deli, Ne Kral Dinlerim Ne Deli, Hepsi Seyir eder Sevgimi...
Biz yere Dü?en Sevgilerimizi Toplad?k yeniden Sevmek istedik, Bu Alemde En Kral Sevgi Bizimdir A?mk?m?z hep Ebedi...
Sevgilere Yüre?imi Kapad?m Art?k Gönlüm Olmu? Tarumar Ben Olmu?um Derbeder, Sevmemki Art?k kimseyi O benden Gitti Gideli..
Sevgiler insan? mutluda eder mutsuzda, her sokakta bir an?m olsada son sözüm sana elveda...
Biz Kral Sevgilerin Önünden Gittik Biz Kral Sözler Yaz?p A??klara Verdik Ve Biz En Kral A?klar? Ya?ay?p Krallar?n Koltu?unda Efsane Olduk..
Arkada? sen hiç ölümün gölgesinde özgürlü?ü ya?ad?nm? kahpesine ibnesine kur?un ya?d?rd?nm? hiç bir gariban?n elinden tutupta kadere rest çektinmi dinle cicik?z dinle sen sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans ederken ben ise parçalanm?? vücudum da??lm?? çenemle zulamda c?garam suskun silah?mla gelmeyen özgürlü?ümü bekliyordum...
F?RAR? SAATLER?N ARDINDAN GELEN ?SYANKAR SOKAKLARIN TÖVBEKAR
COCUKLARIYIZ B?Z SEVD???M?Z ?Ç?N YASAR DOSTUMUZ ?Ç?N ÖLÜRÜZ VEDE H?ÇB?R ZAMAN H?Ç B?R YERDE H?Ç K?MSEYE HESAP VERMEY?Z
Her agladiginda gözlerinden akan her damlanin kalbimi vuran kursun oldugunu düsün, aglarken cok aglamada o kursunlar beni öldürmesin
Biz sevgiliye çiçek verenlerden de?il, arkada?a can verenlerdeniz. biz fele?in çemberinden geçmi? alemci gençleriz...
Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç kesmektir. delikanl?l?k ak?am olunca evine ekmek götürmektir...
ÖLmek için sebebim Yoq AmA yasamaq ?ç?NdE SINIRDAYIM
Eger birgün gelir beni unutursan, bilki silahim artik belimde degil elimde, ama ici bos, cünkü kursunu beynimde....!!!
Varl???nla ba?layan bir günün yoklu?unla bitmesine al??amad?m, akl?mda oldu?unun yar?s? kadar yan?mda olsayd?n Hiç Sensiz Kalmazd?m
Sen geceyi bana bela ettin...Bense sana olan her?eye lanet ettim...
HerkeZ ELine Bi SALLama aL?p BeN BaBayIm D?yo DELiKanL?yIm DiYo.....................
........ AMa hiç KiMse ?uNu UntMas?n Her DeliKanL?n?n Bir DeliKanL?s? WarD?r
Wefas?s kullardan vefa bekleme k?ymetsis bir kula satarlar seni!..
Kald?r?mlar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik.. Bize bir ad?m gelene biz On ad?m Gittik.. Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek.. Kolay m? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek.. Kolay m? be Güzelim sevilmeden sevmeK
Dilden sevmesini bilmeyiz baz?lar? gibi de?iliz sevdik mi yürekten ölümüne severiz fark?m?z tarz?m?z ....... Serserisiyiz
HaksIzLIk Önünde EgiLmem Çünkü HakkImLa BeraBer Gururumuda KayBetmi? Olurum..Ben Tekim Benim Beyaz Sayfamda KaLemimde SiLgimde SevdikLerimin ELinde..Ben YazarIm Ben SiLerim!'
CocukLArin Bir MaSaLa KanDi?i Gibi BeNDe SeNin GozLeRiNe Kanmsim GuNesin YeR Yuzunu Yakti?i Gibi Gulum SeNin GozLerinDe yanmisim
Yol sen olsan yorulmadan yürürüm. Rüya sen olsan hep uyurum. Gece sen olsan sabah? hiç istemem. Son nefesi m sen olsan ?imdi ÖLÜRÜM!
Ya tam severim yada tek kalemde silerim tarihi ben yazd?m tarihdende ben silerim
bendeki a$k ate$i cehennemi kiskandirir.
ben sön sözümü söylersem e?er geri dönü?ü yoktur senin gibi ?erefsizlere kahpeler çokturrr
ben seninle to?ra?a girerim diyenleri çok gördüm ben öyle diyenleri to?ra?a hep yanl?z göndüm.
?stersem bir adam? beyde yapar?m, pa?ada. ve istersem bir adama dünyay? zindanda ederim. Biz nabza göre ?erbet verenlerdeniz. Laf kula??ma gelirse, laf getirenin kula??n? keser, laf? ç?kartana yediririm..
Kiymet bilmeyen kalbe sevgim haram, yolunu bekleyip gelmeyene
yaz?klar, sevdim deyipte aldatana lanet, beni sonsuza kadar sevene bu
canim kurban olsun!!!
Dün ya?ad?m Sevdim Seni, Bugünü Ya??yorum Seviyorum Seni...
Biz Ne Sevgiler Gördük Gülüm Seni Seviyorum Derken Sahtekârlar?n Dünyas?n? Ezberledik Gülüm...
Kral Olmak Varsa Alemde Seviyoruz Bizde, Kalp Ta??yorsak Bu bedende A?k?m?z Vard?r beLLi...
Seven Unuturmu Sence? ben Sevdim Halimi gördünmü geLipte, içiyorum Sensiz Her gece Kasetler bitti Art?k ?ark?lar Bile Dayanam?yor Halime..
Zaman Nas?l geçiyor Seni Dü?ünerek bir bilsen Dakika Saniye ile yar???yor Akrep ise seni dü?ünmeme izin vermiyor..
Biz 3 kuru?luk adma de?iliz dostum bize 5 kuru?luk ?ekil yapma
Her genç delikanl?n?n bir sevgilisi olabilir ama, Her genç k?z?n bir delikanl? sevgilisi olamaz...!!!
Sen benden ayr?lmaya karar verecek kadar küçüldüysen Ben senin u?runda ölümü göze alacak kadar büyüdüm demektir...
Kimine göre adam?z, kimine göre yalan?z. Hepiniz rahat olun biz adam?na göre muamele yapar?z...
Derdi Olan?n Derdini Dinleriz, Dert Ç?karan?n Derdi Oluruz.
Dal?m?z? K?ran?n A?ac?n? Kökünden Sökeriz.
Milletin Etiket Oldu?u Yerde Fiyat? Biz Koyar?z.
Aldanma Hayat?n Cilvelerine Her?ey Bahane Görünü?üm Serseri aMa Gönlüm ?ahane.
Ya?amak ?çin Yalvarmad?k Ölmek ?çinde Yalvarmay?z.
TARZIMIZ FARKIMIZ SERSER?Y?Z ÖLÜMÜNE SEVER?Z ZERRE KARSILIK BEKLEMEY?Z
S?Z KUTU KUTU PENSE OYNARKEN B?Z DOSTLARLA KUTU KUTU B?RA ?ÇERD?K
Hava Att???n Yerde Ruzgar?m Eser.
Mafyada Silah?m? Karakolda Resmimi Ceza Evinde ?smimi Bu Alemde Tesbihimi B?rakt?m Ama Seni Asla B?rkamad?m.
Usturama Jileti Takar?m.Gövdeme Derin FaçaLar Atar?m ?stersen KraL Ol Farketmez Senide Mermi Manya?? Yapar?m.
Bizim Fakirlikten Kesemedi?imiz Kirli Sakallar?m?z ?imdi Zengin Çocuklar?na ?maj olmu?
UCURUMDAN DÜSERKEN TUTUNACAK DALIM OLSAN ?NAN ÖLMEKTEN DEY?L SEN? KIRMAKTAN KORKORIM BE GÜLÜM
Dü?man?m?z artm?? demek ki zaman?nda de?ersizlere çok iyi dost olmu?uz
Kaderime tükirim dedim biraz dü?ünüce kaderin bana yapt?klar?n?n yan?nda hiç kal?r dedim
Beni seversen ömrüne ömür katar?m beni aldat?rsan ömründen ömür al?r?m
Seni ben kendime kader saym??t?m ; Ugruna her?eyi göze alm??t?m. Yüre?in ta?tanm?? çok geç anlad?m. Bir damla göz ya?? DE?MEZM?? SANA!
Be? para edermi varl???n ! Yoklu?un beni ac?ts?n , alem affetsin seni . Ben affetmem . Nerde Unuttuysan Beni Orda Kal !.
çekmi?im esrar? gozler?m kanl? ?skenderun sokaklar?nda b?r del?kanl? kollar?nda desen j?let yaras? oda b?r kahpe hat?ras?
bilmesekte bir kö?ede oturup müslüm babay? dinleyip sevdiyimiz hat?rlamas?n? iyi biliriz
serseriler a?k? bilmez derler sorun bakal?m sosyete görünümlü piçlere a?k? kimden ö?renmi?ler
ne ferdi ne orhan sen söyle müslüm baba nereden sevdim o zalimi
Ad?n? yazd?m kumsala seni bekliyorum sahilde
Gelmezsin biliyorum ama beklemek bile güzel
Sen yoksun belki ad?n var önümde
Gelirsen de pipime gelmezsen de pipime
sildim an?lar?mdan seni merak etmiyorum sewiyomusun art?k beni kafam ruhum bedenim sensiz eminim mutlusundur bensiz
RESM?N? ASTIM DUVARA YAPT?M B? 3LÜ C?GARA BU DÜNYA NE BANA KAL?R NE SANA VUR C?GARAYA DÖNSÜN BANA
GECELER? GELME J?LET TUTAR?M UZATMA KOLLAR?N? SANADA ATAR?M SEN?N ?Ç?N AGLAR KEND?M? YAKAR?M DED?M YHA GÜSEL?M BEN P?SKOPAT?M
A?K ME?K PALAVRA P?Ç OL HAYAT?N? YA?A
alem olmu? oyuncu sokaklarsa sahne bir k?z sen, vdim oda olmu? kahbe
SEZIM KABADIR VUCIDIM YARADIR KOYDU?UM BELADIR BELADA BENDEN YANADIR...
SEV?PTE TERKEDEN BEN SEVD?M DEMES?N.seni ba?kalar?n?n kollar?nda dans ettirecek ?ark? benim cenaze mar??m olsun... ha unutma sana halen sevgi duyuyorum ama art?k oda HAYVAN SEVG?S?D?R serap.
C?t?rLara BakaL?m LafAtaL?m OlMu?Lar? seceLim Can YakaL?m
F?rt?nan?n ?iddeti N e Olursa Olsun Mart? Sewdi?i Denizden Asla VAzgeçmezzz
Sevqimin K?ymetini Bilmeyeni Yokluqumla Terbiye Ederimm...
Sevqimin K?ymetini Bilmeyeni Yokluqumla Terbiye Ederimm... (biz ölümü qöze ald?kda yan?m??zda kimi qötürcez onu dü?ünüyoruz..)
KOLLARIMDA ÜÇ BE? J?LET YARASI O DA G?DEN SON KAHPEN?N HATIRASI
herkez seveb?l?r ama serseriler asla cunku mekan b?z?m cadde b?z?m serseri
maksat sevgili u?runa ölmek de?il u?runa ölünecek birsevgili bulmakt?r
ya?am?n karanl?k yollar?nda senle yürümek isterdim durmaks?z?n
seni sevdi?imi bir bilsen her gece içiyorum efes bilsen
DerDi oLaN? DinleriM, DerdiM VarSa DerDe YoL aÇaN? SileR GeçeriM..!
H!Ç B!R KIZ H!Ç B!R ERK3G3 BOYUN 3YM3Z H!Ç B!R 3RK3K B!R D@WLA GÖZ Y@?IN@ D3YM3Z !!!
yoku$u ben ciktim yol senin olsun zehiri ben ictim su senin olsun bitane sen buldun bi tanede ben buldum haberin OLSUN!!!
bu da sana kapak olsun...
Eskiden u?runa dünyaLar? yakard?m, ?imdi bir K!BR!T bile çakmam.
SUSKUNLU?UMUZ KORKUMUZDAN DE??L CESARET?M?ZDEND?R
Sevmek bir cay gibi sevilmekse ?eker bizim gibi garibanlar cay? ?ekersiz icer???
hani gözler vard?r. sözleri anlat?r.hani sözler vard?r. gözleri anlat?r. birde ASK vard?r. seni anlat?r..
sen dünyada herhangi birisin;ama herhangi biri için dünyalara bedelsin. suçun seni sonsuza kadar sevmem.cezan ise bunu sonsuza kadar bilmemen.
sokaklarda müzik çalma wurulursun gece trenlere binme kaybolursunne zaman ararsan ara ba??ma taç olursun sen benim eski degil eskimeyecek kadar de?erli dosttumsun.
Biz Ka?arlanm?? Sevdalar?n Aras?nda Tost Makinas? Olmad?k Güzelim...
Cezaevi Oldu Yuvam?z Sevdal?y?z A?k?m?z için Yatar?z...
Alkol Damarlar?mda Gezerken Sigara Ci?relerimi inletirken, Yaln?zca Sevdan?n Ac?s?n? Çektim içimde...
Delikanl? Gibi Seven Adama Yoktur Kural da Kral da , Light Gibi Seven Adama Vard?r Kural da Kral da...
Biz Sokaklarda Ko?may? Ö?rendik Gülüm, Ekmek Paras? için Sava?may? Ö?rendik, Sevgimiz için Cinayetleri Ezberledik...
Biz Hayat? tesbih ta?lar?n?n Aras?nda Elimizden geçirdik Gülüm, Bize Koymaz EN Kral öLüm...!!!
Gözlerine Bak?nca Gördüm Kendimi, Kendime Bak?nca Gördüm Gözlerindeki Sevgiyi...
Seni Dün Gece Rüyaralar?mda Gördüm Bu Gece iSe hayallerimde ya?ataca??m...
Siyah?m Matemine Kap?lsada hayat?m, Siyahl?klar içinde Benim hayat?m...
Biz Sevdikmi Namusumuz Gibi Severiz ?erefimiz Gibi Koruruz...

#2247

 
© 2015
AŞK