Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kral Mesajlar

Yapar?m Bu Alemde ?eklimi Gördünmü Geldim Merkeze Söyledim kelimeleri Senin gibi Adamlar Arkamdan gelemez Koçum yava? yava? ilerle daha toysun dostum..

Biz Ka?arlanm?? Sevdalar?n Aras?nda Tost Makinas? Olmad?k Güzelim...

Cezaevi Oldu Yuvam?z Sevdal?y?z A?k?m?z için Yatar?z...

Alkol Damarlar?mda Gezerken Sigara Ci?relerimi inletirken, Yaln?zca Sevdan?n Ac?s?n? Çektim içimde...

Delikanl? Gibi Seven Adama Yoktur Kural da Kral da , Light Gibi Seven Adama Vard?r Kural da Kral da...

Biz Sokaklarda Ko?may? Ö?rendik Gülüm, Ekmek Paras? için Sava?may? Ö?rendik, Sevgimiz için Cinayetleri Ezberledik...

Biz Hayat? tesbih ta?lar?n?n Aras?nda Elimizden geçirdik Gülüm, Bize Koymaz EN Kral öLüm...!!!

Gözlerine Bak?nca Gördüm Kendimi, Kendime Bak?nca Gördüm Gözlerindeki Sevgiyi...

Seni Dün Gece Rüyaralar?mda Gördüm Bu Gece iSe hayallerimde ya?ataca??m...

Siyah?m Matemine Kap?lsada hayat?m, Siyahl?klar içinde Benim hayat?m...

Biz Sevdikmi Namusumuz Gibi Severiz ?erefimiz Gibi Koruruz...

Bizim Sevgilerimiz Yalan De?ildir Sevdikmi Kral Gibi Severiz, Sevdi?imiz için öLürsek ?iirlerimizke Gömülürüz...

Sevdi?imin Yan?nda Bulurum Kendimi, A?k?m için Olurm Deli, Ne Kral Dinlerim Ne Deli, Hepsi Seyir eder Sevgimi...

Biz yere Dü?en Sevgilerimizi Toplad?k yeniden Sevmek istedik, Bu Alemde En Kral Sevgi Bizimdir A?mk?m?z hep Ebedi...

Sevgilere Yüre?imi Kapad?m Art?k Gönlüm Olmu? Tarumar Ben Olmu?um Derbeder, Sevmemki Art?k kimseyi O benden Gitti Gideli..

Sevgiler insan? mutluda eder mutsuzda, her sokakta bir an?m olsada son sözüm sana elveda...

Biz Kral Sevgilerin Önünden Gittik Biz Kral Sözler Yaz?p A??klara Verdik Ve Biz En Kral A?klar? Ya?ay?p Krallar?n Koltu?unda Efsane Olduk..

Arkada? sen hiç ölümün gölgesinde özgürlü?ü ya?ad?nm? kahpesine ibnesine kur?un ya?d?rd?nm? hiç bir gariban?n elinden tutupta kadere rest çektinmi dinle cicik?z dinle sen sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans ederken ben ise parçalanm?? vücudum da??lm?? çenemle zulamda c?garam suskun silah?mla gelmeyen özgürlü?ümü bekliyordum...

F?RAR? SAATLER?N ARDINDAN GELEN ?SYANKAR SOKAKLARIN TÖVBEKAR

COCUKLARIYIZ B?Z SEVD???M?Z ?Ç?N YASAR DOSTUMUZ ?Ç?N ÖLÜRÜZ VEDE H?ÇB?R ZAMAN H?Ç B?R YERDE H?Ç K?MSEYE HESAP VERMEY?Z

Her agladiginda gözlerinden akan her damlanin kalbimi vuran kursun oldugunu düsün, aglarken cok aglamada o kursunlar beni öldürmesin

Biz sevgiliye çiçek verenlerden de?il, arkada?a can verenlerdeniz. biz fele?in çemberinden geçmi? alemci gençleriz...

Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç kesmektir. delikanl?l?k ak?am olunca evine ekmek götürmektir...

ÖLmek için sebebim Yoq AmA yasamaq ?ç?NdE SINIRDAYIM

Eger birgün gelir beni unutursan, bilki silahim artik belimde degil elimde, ama ici bos, cünkü kursunu beynimde.... !!!

Varl???nla ba?layan bir günün yoklu?unla bitmesine al??amad?m, akl?mda oldu?unun yar?s? kadar yan?mda olsayd?n Hiç Sensiz Kalmazd?m

Sen geceyi bana bela ettin...Bense sana olan her?eye lanet ettim...

HerkeZ ELine Bi SALLama aL?p BeN BaBayIm D?yo DELiKanL?yIm DiYo.....................

........AMa hiç KiMse ?uNu UntMas?n Her DeliKanL?n?n Bir DeliKanL?s? WarD?r

Wefas?s kullardan vefa bekleme k?ymetsis bir kula satarlar seni!..

Kald?r?mlar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik..Bize bir ad?m gelene biz On ad?m Gittik..Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek..Kolay m? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek..Kolay m? be Güzelim sevilmeden sevmeK

Dilden sevmesini bilmeyiz baz?lar? gibi de?iliz sevdik mi yürekten ölümüne severiz fark?m?z tarz?m?z ....... Serserisiyiz

HaksIzLIk Önünde EgiLmem Çünkü HakkImLa BeraBer Gururumuda KayBetmi? Olurum..Ben Tekim Benim Beyaz Sayfamda KaLemimde SiLgimde SevdikLerimin ELinde..Ben YazarIm Ben SiLerim!'

CocukLArin Bir MaSaLa KanDi?i Gibi BéNDé SéNin GozLéRiNé Kanmsim GuNésin YéR Yuzunu Yakti?i Gibi Gulum SéNin GozLérinDé yanmisim

Yol sen olsan yorulmadan yürürüm. Rüya sen olsan hep uyurum. Gece sen olsan sabah? hiç istemem. Son nefesi m sen olsan ?imdi ÖLÜRÜM!

Ya tam severim yada tek kalemde silerim tarihi ben yazd?m tarihdende ben silerim

bendeki a$k ate$i cehennemi kiskandirir.

ben sön sözümü söylersem e?er geri dönü?ü yoktur senin gibi ?erefsizlere kahpeler çokturrr

ben seninle to?ra?a girerim diyenleri çok gördüm ben öyle diyenleri to?ra?a hep yanl?z göndüm.

?stersem bir adam? beyde yapar?m, pa?ada. ve istersem bir adama dünyay? zindanda ederim. Biz nabza göre ?erbet verenlerdeniz. Laf kula??ma gelirse, laf getirenin kula??n? keser, laf? ç?kartana yediririm..

Kiymet bilmeyen kalbe sevgim haram, yolunu bekleyip gelmeyene

yaz?klar, sevdim deyipte aldatana lanet, beni sonsuza kadar sevene bu

canim kurban olsun!!!

Dün ya?ad?m Sevdim Seni, Bugünü Ya??yorum Seviyorum Seni...

Biz Ne Sevgiler Gördük Gülüm Seni Seviyorum Derken Sahtekârlar?n Dünyas?n? Ezberledik Gülüm...

Kral Olmak Varsa Alemde Seviyoruz Bizde, Kalp Ta??yorsak Bu bedende A?k?m?z Vard?r beLLi...

Seven Unuturmu Sence? ben Sevdim Halimi gördünmü geLipte, içiyorum Sensiz Her gece Kasetler bitti Art?k ?ark?lar Bile Dayanam?yor Halime..

Zaman Nas?l geçiyor Seni Dü?ünerek bir bilsen Dakika Saniye ile yar???yor Akrep ise seni dü?ünmeme izin vermiyor..

Biz 3 kuru?luk adma de?iliz dostum bize 5 kuru?luk ?ekil yapma

Her genç delikanl?n?n bir sevgilisi olabilir ama, Her genç k?z?n bir delikanl? sevgilisi olamaz...!!!

Sen benden ayr?lmaya karar verecek kadar küçüldüysen Ben senin u?runda ölümü göze alacak kadar büyüdüm demektir...

Kimine göre adam?z, kimine göre yalan?z. Hepiniz rahat olun biz adam?na göre muamele yapar?z...

Derdi Olan?n Derdini Dinleriz, Dert Ç?karan?n Derdi Oluruz.

Dal?m?z? K?ran?n A?ac?n? Kökünden Sökeriz.

Milletin Etiket Oldu?u Yerde Fiyat? Biz Koyar?z.

Aldanma Hayat?n Cilvelerine Her?ey Bahane Görünü?üm Serseri aMa Gönlüm ?ahane.

Ya?amak ?çin Yalvarmad?k Ölmek ?çinde Yalvarmay?z.

TARZIMIZ FARKIMIZ SERSER?Y?Z ÖLÜMÜNE SEVER?Z ZERRE KARSILIK BEKLEMEY?Z

S?Z KUTU KUTU PENSE OYNARKEN B?Z DOSTLARLA KUTU KUTU B?RA ?ÇERD?K

Hava Att???n Yerde Ruzgar?m Eser.

Mafyada Silah?m? Karakolda Resmimi Ceza Evinde ?smimi Bu Alemde Tesbihimi B?rakt?m Ama Seni Asla B?rkamad?m.

Usturama Jileti Takar?m. Gövdeme Derin FaçaLar Atar?m ?stersen KraL Ol Farketmez Senide Mermi Manya?? Yapar?m.

Bizim Fakirlikten Kesemedi?imiz Kirli Sakallar?m?z ?imdi Zengin Çocuklar?na ?maj olmu?

UCURUMDAN DÜSERKEN TUTUNACAK DALIM OLSAN ?NAN ÖLMEKTEN DEY?L SEN? KIRMAKTAN KORKORIM BE GÜLÜM

Dü?man?m?z artm?? demek ki zaman?nda de?ersizlere çok iyi dost olmu?uz

Kaderime tükirim dedim biraz dü?ünüce kaderin bana yapt?klar?n?n yan?nda hiç kal?r dedim

Beni seversen ömrüne ömür katar?m beni aldat?rsan ömründen ömür al?r?m

Seni ben kendime kader saym??t?m ; Ugruna her?eyi göze alm??t?m. Yüre?in ta?tanm?? çok geç anlad?m. Bir damla göz ya?? DE?MEZM?? SANA!

Be? para edermi varl???n ! Yoklu?un beni ac?ts?n , alem affetsin seni . Ben affetmem . Nerde Unuttuysan Beni Orda Kal !.

çekmi?im esrar? gozler?m kanl? ?skenderun sokaklar?nda b?r del?kanl? kollar?nda desen j?let yaras? oda b?r kahpe hat?ras?

bilmesekte bir kö?ede oturup müslüm babay? dinleyip sevdiyimiz hat?rlamas?n? iyi biliriz

serseriler a?k? bilmez derler sorun bakal?m sosyete görünümlü piçlere a?k? kimden ö?renmi?ler

ne ferdi ne orhan sen söyle müslüm baba nereden sevdim o zalimi

Ad?n? yazd?m kumsala seni bekliyorum sahilde

Gelmezsin biliyorum ama beklemek bile güzel

Sen yoksun belki ad?n var önümde

Gelirsen de pipime gelmezsen de pipime

sildim an?lar?mdan seni merak etmiyorum sewiyomusun art?k beni kafam ruhum bedenim sensiz eminim mutlusundur bensiz

RESM?N? ASTIM DUVARA YAPT?M B? 3LÜ C?GARA BU DÜNYA NE BANA KAL?R NE SANA VUR C?GARAYA DÖNSÜN BANA

GECELER? GELME J?LET TUTAR?M UZATMA KOLLAR?N? SANADA ATAR?M SEN?N ?Ç?N AGLAR KEND?M? YAKAR?M DED?M YHA GÜSEL?M BEN P?SKOPAT?M

A?K ME?K PALAVRA P?Ç OL HAYAT?N? YA?A

alem olmu? oyuncu sokaklarsa sahne bir k?z sen, vdim oda olmu? kahbe

SEZIM KABADIR VUCIDIM YARADIR KOYDU?UM BELADIR BELADA BENDEN YANADIR...

SEV?PTE TERKEDEN BEN SEVD?M DEMES?N. seni ba?kalar?n?n kollar?nda dans ettirecek ?ark? benim cenaze mar??m olsun... ha unutma sana halen sevgi duyuyorum ama art?k oda HAYVAN SEVG?S?D?R serap.

C?t?rLara BakaL?m LafAtaL?m OlMu?Lar? seceLim Can YakaL?m

F?rt?nan?n ?iddeti N e Olursa Olsun Mart? Sewdi?i Denizden Asla VAzgeçmezzz

Sevqimin K?ymetini Bilmeyeni Yokluqumla Terbiye Ederimm...

Sevqimin K?ymetini Bilmeyeni Yokluqumla Terbiye Ederimm... (biz ölümü qöze ald?kda yan?m??zda kimi qötürcez onu dü?ünüyoruz..)

KOLLARIMDA ÜÇ BE? J?LET YARASI O DA G?DEN SON KAHPEN?N HATIRASI

herkez seveb?l?r ama serseriler asla cunku mekan b?z?m cadde b?z?m serseri

maksat sevgili u?runa ölmek de?il u?runa ölünecek birsevgili bulmakt?r

ya?am?n karanl?k yollar?nda senle yürümek isterdim durmaks?z?n

seni sevdi?imi bir bilsen her gece içiyorum efes bilsen

DerDi oLaN? DinleriM, DerdiM VarSa DerDe YoL aÇaN? SileR GeçeriM..!

H!Ç B!R KIZ H!Ç B!R ERK3G3 BOYUN 3YM3Z H!Ç B!R 3RK3K B!R D@WLA GÖZ Y@?IN@ D3YM3Z !!!

yoku$u ben ciktim yol senin olsun zehiri ben ictim su senin olsun bitane sen buldun bi tanede ben buldum haberin OLSUN!!!

bu da sana kapak olsun...

Eskiden u?runa dünyaLar? yakard?m, ?imdi bir K!BR!T bile çakmam.

SUSKUNLU?UMUZ KORKUMUZDAN DE??L CESARET?M?ZDEND?R

Sevmek bir cay gibi sevilmekse ?eker bizim gibi garibanlar cay? ?ekersiz icer???

hani gözler vard?r. sözleri anlat?r. hani sözler vard?r. gözleri anlat?r. birde ASK vard?r. seni anlat?r..

sen dünyada herhangi birisin;ama herhangi biri için dünyalara bedelsin. suçun seni sonsuza kadar sevmem. cezan ise bunu sonsuza kadar bilmemen.

sokaklarda müzik çalma wurulursun gece trenlere binme kaybolursunne zaman ararsan ara ba??ma taç olursun sen benim eski degil eskimeyecek kadar de?erli dosttumsun.

Damar Sözler 2013 K?sa Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Damar Sözler 2013 haz?rlamaya çal??t?k Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Damar Sözler 2013 varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m Buyrun Damar Sözler 2013 ;

Gözya$LaR?m?n aKmas? Seni muTLu mu eDioR $*Refsiz eDmioRsa aK?Tma !

Y?LLaR OLdu SanKi Seni Tan?yaL? ama y?LLaR?m? GeçiReCeqim ?nsan OLmaL?s?n Sen

PRoFiLin GüseL OLsa nE YazaR Nas?Lsa ?çinDeKi BiR Ka$*R xD

B?Raq LaN a$k? maSa üstüNdeN siL qitSinBeLLeqiNde mi kaLd?...FoRmat aT s*qtRsn qiTsnN!! "˜

Seni Özlemek Ac? Çekmekse O Ac?y? Severek Çekiyorum, Seni Sevmek Günahsa Hiç Çekinmeden Günaha Giriyorum, Sana tutkun Olmak Ölmekse Al Sana Can?m? Veriyorum

Duyuyorum sana dokunamamanin ezikligini yasiyorum askin rezilligini, inan bitanem yanimdayken çekiyorum en çok hasretini

Kötü günümde katk?s? olmayan?n iyi günümde hissesi yoktur

?i?eyi elime al?nca gelir dost bildiklerin, ?ise dibine vurunca gider dost bildiklerin

Biz hiç bir gemiyi kaç?rmad?k Onlar eksik gittiler

Saraps?z duramay?z, esrars?z kalamay?z, çeker?z emaneti, severiz adaleti

ÖyLe KoLaym? VazqeÇmeK Sevqi EmeK DemeKk

HaYaT?Ma HeR GiReN Bi mUtLuLuk KaTtI KiMiLeRi gEl?rKeN...k?m?lEr? GidErkEn!!

Art?q seNin gibi p*çLere KaRn?M ToKOyuNa DevaM RomEoAma Art?qh JuLiet yoqqh!

Sizleri de Yeterince sab?rs?zland?rd?m, bunuda fark?nday?m Bu aralar beni mazur görmeniz dile?iyle bir kaç söz benden sizlere Göz k?rp

Hani ufak Bir Bebekken, Sadece ac?k?nca aqLarm?$?m Ba$ka zamanLarda qüLermi$im!! Art?k sadece ac?k?nca aqLam?yorum anne...!

Yaln?zl?k psikolojikmi?... Öpünce geçermi?, Yaln?zl???m? gidermeye ne dersin?

qüné$ Bizédé DoqaR m? sévqiLimBizdé qün Yüzüné C?kaR M?y?z ? Yoksa DiBé vuRuP BizDé ...TiTanic qiBi BaTaCak M?y?z ?!

Dokuz kere seV onunCu olaym qeRçkten sev soNuncu oLaymm [L]

Kimse unutulmayacak kdr sonsuz, Sonsuza dek sevilecek kdr d?erLi d?L

a?k? s*ktiR ettim duyguLaR köReLdi Bende sewgy ztn yhoqtu sayq? hakedene...

HakL?yD?n Hep Sen Ac?Lar BeDava MecBurDuk Hep UzakTan BakMaya

Nefes bile almadan seviyorum seni !! ?çimde dola?an alkol gibi !! Sana gitgide sarho? oluyorum !!

TopLa Önümé Att?q?n Bozuk SözLéri Bén BunLardan Annamam!

biiяii ѕana "giit" dedii?iinde "kaLmak iiѕtiiуσяυm" diiyebiiLmekmii? ѕeνmek

uzaqtan qorubde adam sand?m qusura baqma!! bn miyop*m hayat?m !

Yönetmen benim istedi?ime rol veririm istedi?ime yol!

Kaybedilen Her Bi Öz!Sarfedilen Her bi Söz!A?lamakl? Her bi Göz!Bir Kördü?üm OlduÇözebilirsen Hadi Çöz

öLdrecktm sni ?ncitecektim Unutacakt?m Ama Lanet oLsn !! K?-ya-ma-d?m!! Oysa ben seni sewmeLere doyamad?m ...

?stanbuL güzeLse sebebi SENS?N!

Laf sOkma giBi ?uurSuzca çaBaLara gimeyiniz!!kApak üstüNe kapAk veRir tefaLe nuMune die yoLLArmMmm!!!

Beni Tan?m?yorsunuz Ahkam Kesmeyin Arkan?za Gölge, ?çinize Korku, Mezar?n?za Konu Olurum

$aaT G£c£n?n 3 ü Ad?N D?l?mD£ HaYaLiN GöZüMd£ B£n $£n? ÇoK ÖzL£d?m HaDi G£l $aBaH ?Lk GüNaYdIN $£N D£ ...

A?K dEd????n ?aRkI b?t?NcEYe KaDaRmI? SeVg?l? dEd???in DaHa GüZeLiNn? buLunCa SaTaNm????!

Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem her gün ya?mur ya?ard?.

Seni asil insanlar?n basit sevgileriyle de?il, basit insanlar?n asil sevgileriyle sevdim. Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim?

EN AGIR ISCI BENIM. CUNKU 24 SAAT SENI DUSUNUYORUM...

BU DUNYADA 6 MILYAR INSAN VAR, 30 MILYONU UYUYOR, 20 MILYONU YEMEK YIYOR, 10 MILYONU MUZIK DINLIYOR, 1 GUZEL KIZ DA MESAJ OKUYOR...

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n!..

DOST VURULUNCA DEGIL, UNUTULUNCA KAHRINDAN OLUR. BIZ SEVDIKLERIMIZI KIR CICEGI GIBI AVUCUMUZDA DEGIL, KURSUN YARASI GIBI GONLUMUZDE SAKLARIZ.

DALGALAR KIYIYA CARPARKEN SU SOZU SOYLER; SENI SEVIYORUM...

Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondurdu. Hissettin mi?

O De?ilde ?nsan Neyi Özlüyor Biliyormusun O Gülü?ünü Gözlerini Sesini Herkezi Sana Benzetmeye Ba?l?yor Hergün Bir Umut ?çerisinde Bekliyor Bekliyor Ama Bo?una Çünkü Oda Ba?kas?n? Seviyor Hayat Ne Kadar Ac?mas?z De?ilmi

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.

Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem her gün ya?mur ya?ard?.

BIRAZ BURUK BIR DUYGU YUKLENIRSE YUREGINE, GOZLERIN ZAMAN ZAMAN TAKILIRSA UZAKLARA, KULAKLARIN ZAMANSIZ DELI GIBI CINLARSA, BILKI BIRYERLERDE OZLENMISSINDIR.

BIRGUN DUDAKLARIN KURURSA OKYANUSU GETIRIRIM SANA AKSAM AYAZINDA USURSEN GUNESI GETIRIRIM SANA EGER GONLUN BIR SEVGI ARARSA KALBIMI SOKUP GETIRIRIM SANA...

O De?ilde ?nsan Neyi Özlüyor Biliyormusun O Gülü?ünü Gözlerini Sesini Herkezi Sana Benzetmeye Ba?l?yor Hergün Bir Umut ?çerisinde Bekliyor Bekliyor Ama Bo?una Çünkü Oda Ba?kas?n? Seviyor Hayat Ne Kadar Ac?mas?z De?ilmi

SENI UZAKTAN SEVMEYI, SANA BAKMADAN GORMEYI, SENI DUYMADAN DINLEMEYI, GOZYASLARIMLA GULMEYI, KAVUSMAK ICIN SABRETMEYI OGRENDIM AMA, SENSIZ OLMAYI ASLA OGRENEMEDIM.

Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun? Benim art?k bir gökyüzüm var..

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim?

Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondurdu. Hissettin mi?

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim?

EN AGIR ISCI BENIM. CUNKU 24 SAAT SENI DUSUNUYORUM...

LAYIK OLDUGUN YER SENI KABUL ETMESE BILE, GIYDIGIN GELINLIK YERINE KEFEN OLSA BILE, ARDINDAN GOZYASI DOKENIN OLMASA BILE, BEKLEME ARTIK DONMEM SANA.

#82

 
© 2015
AŞK