Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kurban Bayram? Mesajlar?

K?sa Kurban bayram? mesajlar? 2014 sayfas? -
Sevgiliye ilginç yada k?sa ve öz olacak ?ekilde aile dostlar?n?za arkada?a tan?d?klar?n?za yollayabilece?iniz en güzel kurban bayram? kutlama mesajlar? k?sa ve öz burada.
BUGUN KURBAN BAYRAMI, KURBANLAR KESILECEK, SEVAP NIYETIYLE DAGITILICAK HERKESE... YUREKLER BIR OLACAK GONULLERE KILITLENECEK. GOKLER RAHMET BEREKETIYLE YAGMURLAR BOSALTACAK YERYUZUNE. NICE BAYRAMLARA... 199 karakter 2 sms.
HEYECAN VE OZLEMLE BEKLENEN KUTSAL KURBAN BAYRAMI GELDI, HOSGELDI. MUBAREK BAYRAM ULUSUMUZA SAGLIK, HUZUR, MUTLULUK, BOLLUK VE BEREKET GETIRSIN. HAYIRLI BAYRAMLAR DILEGIYLE... 172 karakter 2 sms.
-Kurban Bayram?n?z kutlu, yüre?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katli, sofran?z tatl?, mekân?n?z tahtl?, ömrünüz bahtl? olsun...
-Mutlulu?un Türkiye enflasyonu kadar yüksek, üzüntün memur maa?? kadar az, gelece?in ise Demirel'in kafas? kadar parlak olsun, Kurban Bayram?n mübarek olsun! kurban bayram? mesajlar? resimli facebook payla?
-Hay?r kap?lar?n?n sonuna kadar aç?k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u Kurban Bayram?n?n, ya?ad???n?z tüm sorunlar? al?p götürmesi dile?iyle.
-Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n. Kurban Bayram?n kutlu olsun...
-Dostlu?u, sevgiyi ve gelece?i.. Hüznümüzü, ac?m?z?, yaln?zl???m?z? payla?t???m?z; birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim.
-Kalpler vard?r sevgiyi payla?mak için, insanlar vard?r yaln?z kalmamak için, bayramlar vard?r dostlu?u payla?mak için... Kurban Bayram?n?z kutlu olsun. sevgiliye kurban bayram? mesajlar?
-Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki dualar?n kabul, Kurban Bayram?n mübarek olsun...
-Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj kapat?r mesafeleri, birle?tirir gönülleri, bir s?cak gülümseme, bir ufak hediye daha da yakla?t?r?r bizi birbirimize. Nice Kurban Bayramlar?na...
-Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice Kurban Bayramlar?na.. ilginç kurban bayram? mesajlar?
-Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel ba?lang?çlar? müjdelemesi gibi, bu bayram?n da sana ve ailene mutluluk ve ne?e getirmesi dile?imle Kurban Bayram?n? kutluyorum...
-Küskünlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu günlerin en de?erlilerinden olan Kurban Bayram?n?z kutlu olsun.
-Bir bayram gülü?ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. ?yi bayramlar!
-Dama??n?z?, ruhunuzu ve çevrenizi tatland?ran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban Bayram? dileriz.
-Benim ömrümde ?rmaklar vard?r, sular?nda hayallerimi yüzdürdü?üm, benim ömrümde sevdiklerim vard?r, bayramlar ayr? geçince üzüldü?üm. Kurban Bayram?n?z Kutlu Olsun!
-Kurban Bayram?.n?n ulusumuzun dirili?ine, mazlumlar?n kurtulu?una, insanl???n huzur, bar?? ve hidayetine vesile olmas?n? dileriz.
-Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmesine vesile olan Kurban Bayram?n?z mübarek olsun.
-Bu de?erli Kurban Bayram?.nda, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin.
-Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n. Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun. Kurban Bayram?n?z hay?rlara vesile olsun.
-Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Kurban Bayramlar? dile?iyle. komik kurban bayram? mesajlar?
-Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz ?ükürler olsun! Kurban Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.
-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayram? diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
-Sema kap?lar?n?n aç?k oldu?u bugünde heybenizde tohum tohum dua menek?eleri saçman?z temennisiyle hay?rl? bayramlar.
-Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayram? geldi, ho?geldi. Mübarek bayram ulusumuza sa?l?k, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hay?rl? bayramlar dile?iyle.
-Benim ömrümde ?rmaklar vard?r sular?nda hayallerimi yüzdürdü?üm, benim ömrümde sevdiklerim vard?r bayramlar ayr? geçince üzüldü?üm. Bayram?n?z mübarek olsun!
-Mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz. Buhay?rl? günde dualar?n?z kabul olsun. Dualar?n?z? eksik etmeyin.
*|* Allah kalbinizi nurla gönlünüzü evinizi huzurla doldursun, Kurban Bayram?n?z Mübarek olsun, daha nice Bayramlara...
*|* Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyor, büyüklerimizin ellerinden küçüklerin gözlerinden öper Hay?rl? Bayramlar dilerim....
*|* Bugün sevinç günü, kederleri bir yana b?rak?p mutlu olal?m. Kurban Bayram?n? doya doya ya?ayal?m. Hay?rl? bayramlar!
*|* En delice esen seher yeli, en güne?li günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban Bayram?n?z kutlu, her ?ey gönlünüzce olsun.
*|* Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n. Kurban Bayram?n Mübarek olsun...
*|* Kurban Bayram?n?z kutlu, yüre?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mekân?n?z tahtl?, ömrünüz bahtl?, yuvan?z bereketli olsun...
*|* ?slam?n nurlu güne?i kalbine dolsun, makam?n cennet hz. Muhammed kom?un olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayram?n mubarek olsun.
*|* Dostlu?u, sevgiyi ve gelece?i... A??m?z?, ekme?imizi, sofram?z?... Hüznümüzü, ac?m?z?, yaln?zl???m?z? payla?t???m?z; birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim.
*|* Mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz. Bu hay?rl? günde dualar?n?z kabul olsun. Dualar?n?z? eksik etmeyin...
*|* Ailenizin Birlik Ve beraberli?inin mutlu ve daim olmas?n? temenni eder, Kurban Bayram?n?z? en içten ümitlerimizle Hay?rlara vesile olmas?n? Dileriz. ?Y? BAYRAMLAR...
*|* Mübarek Kurban Bayram?n? sevdiklerinizle beraber sa?l?kl? ve huzur içinde geçirmenizi dileriz.
*|* Dama??n?z?, ruhunuzu ve çevrenizi tadland?ran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.
*|* Mübarek Kurban Bayram?n?z? kutluyor, bu çok özel günlerin içinize in?irah getirmesini temenni ediyorum.
*|* Hanelerimize, yeni do?mu? bir bebek gibi tertemiz gelen Kurban Bayram?n?z? tebrik ediyor, bu mübarek günlerin evinize huzur getirmesini diliyorum.
*|* Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel ba?lang?çlar? müjdelemesi gibi, bu bayram?n da sana ve ailene mutluluk ve ne?e getirmesini diliyorum... ?yi bayramlar!
*|* Bu mübarek güzel günde kurbanlar?n kan? kadar temiz bir gelecek sizlerin olsun Bayram?n?z Mübarek Olsun...
*|* Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah"a ula??rsa nur olur, ayn? yolda birle?en dualar?m?z?n nur"a dönü?üp Rabbimize ula?mas? dile?i ile Bayram?n Kutlu Olsun!
*|* Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah"a sonsuz ?ükürler olsun Kurban Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.
*|* Kurban Bayram?... Bu çok özel iki kelimenin meydana getirdi?i bu çok özel anlam?n yüre?inizde ya?anmas?n? dilerim. Mutlu bayramlar...
*|* Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara...
*|* Sizin gibi güzel insanlara verilmi? bu özel günün mutluluk, bereket ve bar?? getirmesini cenab? Allah'tan niyaz eder, Mübarek Kurban bayram?n?z? en içten dileklerimle kutlar?m
*|* Vesile olal?m karde?li?e ve bar??a. Yorulal?m hepimiz yar?nki u?ra?a. Tat alal?m, varal?m yüce Allah"a. Eri?elim birlikte nice bayramlara.Mübarek kurban bayram?n?z? en içten dileklerimle kutlar?m.
*|* Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul ve Kurban Bayram?n?z mübarek olsun!
*|* Mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz. Bu hay?rl? günde dualar?n?z kabul olsun. Dualar?n?z? eksik etmeyin...
*|* Mübarek Kurban Bayram?n? sevdiklerinizle beraber sa?l?kl? ve huzur içinde geçirmenizi dileriz.Mutlu Bayramlar...
*|* Küskünlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu günlerin en de?erlilerinden olan Kurban Bayram?n?z kutlu olsun.
*|* Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah"a sonsuz ?ükürler olsun Kurban Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.Bayram?n?z Kutlu olsun...
*|* Dama??n?z?, ruhunuzu ve çevrenizi tatland?ran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayram? dileriz.Hay?rl? Bayramlar...
*|* Mübarek Kurban Bayram?n?z? kutlar, hay?rl? günlere haberci olmas?n? temenni ederim.
*|* Kurban Bayram?n?z? kutlar, bu mübarek günlerin Allah'a ve Efendimize biraz daha yakla?mak için vesile olmas?n? Rabbimizden niyaz ederim.
*|* Allah bayram?n?z? hay?rl? mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dola?s?n ve sizleri a??r bir sorumluluk alt?nda tutmas?n.Kurban Bayram?n?z Kutlu Olsun...
*|* Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yar?nlar niyettir. Kesti?iniz kurban ve dualar?n?z kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayram?n?z mübarek olsun.
*|* Bin damla serilsin yüre?ine, Bin mutluluk dolsun gönlüne, Bütün hayallerin gerçek olsun, Dualar?n kabul olsun bu bayramda. Kurban Bayram?n mübarek olsun!
*|* Bayramlar, insanlar aras?ndaki kar??l?kl? sevgi ve sayg?n?n perçinlendi?i günlerdir. Bayramlar, insanlar?n birbirleriyle olan darg?nl?klar?n? unuttuklar?, bar??t?klar?, karde?çe kucakla?t?klar? günlerdir.Kurban Bayram?n mübarek olsun!
*|* Kurban Bayram? tüm ?slam Alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.Kurban Bayram?n?z hay?rlara vesile olsun. ?yi Bayramlar..
-Mübarek Kurban Bayram? tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
-Küskünlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu günlerin en de?erlilerinden olan Kurban Bayram?n?z kutlu olsun.
-Bir bayram gülü?ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. ?yi bayramlar!
-Dama??n?z?, ruhunuzu ve çevrenizi tadland?ran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
-Bu de?erli Kurban Bayram?nda, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin.
-Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n. Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun. Kurban Bayram?n?z hay?rlara vesile olsun?
-Bin damla serilsin yüre?ine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualar?n kabul olsun bu bayramda... Kurban Bayram?n mübarek olsun!
-Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Kurban Bayramlar? dile?iyle...
-Mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz. Bu hay?rl? günde dualar?n?z kabul olsun. Dualar?n?z? eksik etmeyin...
-Kurban Bayram?n? sevdiklerinizle beraber sa?l?k ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanl??a hay?rl? olsun!
-Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara...
-Hay?r kap?lar?n?n sonuna kadar aç?k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u Kurban Bayram?.n?n ya?ad???n?z tüm sorunlar? al?p götürmesi dile?iyle.. Kurban Bayram?n?z mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.
-Tüm arkada?lar?n Kurban Bayram?.n? en içten dileklerimle kutlar, sa?l?k, ba?ar? ve mutluluklar dilerim. Her ?ey gönlünüzce olsun!
-En delice esen seher yeli, en güne?li günler, en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve bar?? payla??m?na en s?cak "merhabad?r" bayramlar. Kurban Bayram?n?z kutlu, her ?ey gönlünüzce olsun.
-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayram? diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
-Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj kapat?r mesafeleri, birle?tirir gönülleri, bir s?cak gülümseme, bir ufak hediye daha da yakla?t?r?r bizi birbirimize...
-Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n. Kurban Bayram?n kutlu olsun...
-Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel ba?lang?çlar? müjdelemesi gibi, bu bayram?n da sana ve ailene mutluluk ve ne?e getirmesini diliyorum... ?yi bayramlar!
-Birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim.
-Hay?r kap?lar?n?n sonuna kadar aç?k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u Kurban Bayram?.n?n, ya?ad???n?z tüm sorunlar? al?p götürmesi dile?iyle...
-Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yar?nlar niyettir. Kesti?iniz kurban ve dualar?n?z kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayram?n?z mübarek olsun.
-Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmesine vesile olan Kurban Bayram?n?z mübarek olsun.
-Bugün sevinç günü, kederleri bir yana b?rak?p mutlu olal?m. Kurban Bayram?n? doya doya ya?ayal?m. Hay?rl? bayramlar! Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n!
-Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile?iyle, Kurban Bayram?n?z kutlu olsun! Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
-Allah?n rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allah'tand?r, bütün kötülükler nefsindendir. Mekan?n cennet, yuvan huzurlu, kalbin Allah ile dolu bayram?n mübarek olsun.
-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayram? diliyoruz.
-Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki dualar?n kabul, Kurban Bayram?n mübarek olsun...
-Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, sayg?lar?m?z?, dualar?m?z? gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..
-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayram? diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
SEMA KAPILARININ ACIK OLDUGU BUGUNDE HEYBENIZDE TOHUM TOHUM DUA MENEKSELERI SACMANIZ TEMENNISIYLE HAYIRLI KURBAN BAYRAMLARI DILERIZ... 131 karakter 1 sms.
GUZELLIK, BIRLIK, BERABERLIK DOLU, HER ZAMAN BIR ONCEKINDEN DAHA GUZEL VE MUTLU BIR KURBAN BAYRAMI DILIYORUZ. BUYUKLERIMIZIN ELLERINDEN KUCUKLERIMIZIN GOZLERINDEN OPUYORUZ... 171 karakter 2 sms.
KAINATIN YARATICISI VE ALEMLERIN RABBI YUCE ALLAH'A SONSUZ SUKURLER OLSUN! KURBAN BAYRAMI BEREKETIYLE, BOLLUGUYLA GELSIN, TUM INSANLIK ICIN HAYIRLARA VESILE OLSUN... 162 karakter 2 sms.
HER SEYE KADIR OLAN YUCE ALLAH, BIZLERI DOGRU YOLDAN VE SEVDIKLERIMIZDEN AYIRMAMASINI! HAYIRLI VE BEREKETLI KURBAN BAYRAMI DILEGIYLE... 132 karakter 1 sms.
BUGUN SEVINC GUNU, KADERLERI BIR YANA BIRAKIP MUTLU OLALIM. KURBAN BAYRAMINI DOYA DOYA YASAYALIM. HAYIRLI BAYRAMLAR... 115 karakter 1 sms.
BUGUN BAYRAM! MUBAREK KURBAN BAYRAMI. TUM INANANLAR BIRBIRLERINE DAHA COK YAKINLASSIN, DARGINLIKLAR ORTADAN KALKSIN, KARDESLIK VE DOSTLUK DUYGULARI DAHA DA KUVVETLENSIN. TUM INSANLAR NESE VE MUTLULUK DENIZINDE YUZSUN. HAYIRLI BAYRAMLR... 234 karakter 2 sms.
DAMAGINIZI, RUHUNUZU VE CEVRENIZI TADLANDIRAN, GERCEKTEN GUZEL VE BEREKETLI BIR BAYRAM DILERIZ. HAYIRLI BAYRAMLAR... 113 karakter 1 sms.
KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU, YUREGINIZ UMUTLU, UMUTLARINIZ ATLI, SEVDANIZ KANATLI, MUTLULUGUNUZ KATLI, SOFRANIZ TATLI, MEKANINIZ TAHTLI, OMRUNUZ BAHTLI, YUVANIZ BEREKETLI OLSUN... 172 karakter 2 sms.
BIN DAMLA SERILSIN YUREGINE BIN MUTLULUK DOLSUN GONLUNE, BUTUN HAYALLERIN GERCEK OLSUN, DUALARIN KABUL OLSUN BU BAYRAMDA... KURBAN BAYRAMIN MUBAREK OLSUN... 152 karakter 1 sms.
BU DEGERLI KURBAN BAYRAMINDA, KAINATIN YARATICISI VE ALEMLERIN RABBI BAGISLAYICI VE ACIYICI YUCE ALLAH TUM DUALARINIZI KABUL ETSIN... 130 karakter 1 sms.
VARLIGI EBEDI OLAN, MERHAMET SAHIBI, ADALETI YUCE ALLAH KENDISINE DUA EDENLERI GERI CEVIRMEZ. DUALARINIZIN RABBIN YUCE KATINA ILETILMESINE VESILE OLAN KURBAN BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN... 182 karakter 2 sms.
BAYRAMININ ULUSUMUZUN DIRLIGINE, MAZLUMLARINKURTULUSUNA, INSANLIGIN HUZUR, BARIS HIDAYETINE VESILE OLMASINI DILERIZ... 114 karakter 1 sms.
HAYAT YASAMAYI VEFA HATIRLATMAYI DOSTLUK PAYLASMAYI OZEL GUNLER ISE HATIRLAMAYI BILENLER ICIN VARDIR. KURBAN BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN..
SOFRANIZ AFIYETLI, PARANIZ BEREKETLI, KARARLARINIZ ISE ISABETLI, YUVANIZ MUHABBETLI, BEDENINIZ SIHHATLI, YUZUNUZ MUTLU, BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN... 142 karakter 1 sms.
BENIM OMRUMDE IRMAKLAR VARDIR SULARINDA HAYALLERIMI YUZDURDUGUM, BENIM OMRUMDE SEVDIKLERIM VARDIR BAYRAMLAR AYRI GECINCE UZULDUGUM. KURBAN BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN... 163 karakter 2 sms.
KARDESLIGIN DOGDUGU, SEVGILERIN BIRLESTIGI, BELKI DURGUN, BELKI YORGUN, YINE DE MUTLU, YINE DE UMUTLU, YINE DE SEVGI DOLU NICE BAYRAMLARA... 137 karakter 1 sms.
HER ILK BAHARDA GELINCIKLERIN EN GUZEL BASLANGICLARI MUJDELEMESI GIBI, BU BAYRAMIN DA SANA VE AILENE MUTLULUK VE NESE GETIRMESINI DILIYORUM... IYI BAYRAMLAR... 156 karakter 1 sms.
BIR KURBAN BAYRAMI DAHA GELDI. BU BAYRAMIN ONCELIKLE MILLETIMIZE, ISLAM ALEMINE VE DE INSANLIGA HAYIRLAR GETIRMESINI YUCE ALLAH'TAN DILIYORUZ. KARDESLIGIN DOGDUGU, SEVGILERIN BIRLESTIGI NICE SEVGI DOLU BAYRAMLARA.
OGUZ BOYLU, BOZKURT SOYLU, EY TURK OGLU! SOYUN SURSUN, KADERIN GULSUN, BASIN DIK, ALNIN ACIK, KILICIN KESKIN, OCAGIN MUTLU BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN... 145 karakter 1 sms.
MUBAREK KURBAN BAYRAMI TUM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN. ALLAH TUM INANANLARA NICE HUZURLU, BEREKETLI BAYRAMLAR NASIP ETSIN... 116 karakter 1 sms.
BAYRAMLAR BEREKETTIR, UMUTTUR, OZLEMDIR. YARINLAR NIYETTIR. KESTIGINIZ KURBAN VE DUALARINIZ KABUL OLSUN, SEVDIKLERINIZ HEP SIZINLE OLSUN.. BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN... 163 karakter 2 sms.
BUGUN ELLERINIZI HER ZAMANKINDEN DAHA COK ACIN. AVUCUNUZA MELEKLER GUL KOYSUN, YUREGINIZ COSSUN.KURBAN BAYRAMINIZ HAYIRLARA VESILE OLSUN... 136 karakter 1 sms.
BIRLIK VE BERABERLIGIMIZI, KARDESLIK VE DOSTLUGUMUZU EN SICAK SEKILDE HISSEDECEGIMIZ MUBAREK KURBAN BAYRAMINIZI TEBRIK EDER, MUTLULUKLAR DILERIM... 144 karakter 1 sms.
TUM ARKADASLARIN KURBAN BAYRAMINI EN ICTEN DILEKLERIMLE KUTLAR, SAGLIK, BASARI VE MUTLULUKLAR DILERIM. HER SEY GONLUNUZCE OLSUN!... 128 karakter 1 sms.
BIR AVUC DUA, BIR KUCAK SEVGI, SICAK BIR MESAJ KAPATIR MESAFELERI, BIRLESTIRIR GONULLERI, BIR SICAK GULUMSEME, BIR UFAK HEDIYE DAHA DA YAKLASTIRIR BIZI BIRBIRIMIZE... 163 karakter 2 sms.
KURBAN BAYRAMINI SEVDIKLERINIZLE BERABER SAGLIK VE HUZUR ICINDE GECIRMENIZI DILERIZ. BAYRAM TUM INSANLIGA HAYIRLI OLSUN!... 120 karakter 1 sms.
HAYIR KAPILARININ SONUNA KADAR ACIK, KAZA VE BELALARIN BERTARAF OLDUGU KURBAN BAYRAMININ, YASADIGINIZ TUM SORUNLARI ALIP GOTURMESI DILEGIYLE... 140 karakter 1 sms.
GUZELLIK, BIRLIK, BERABERLIK DOLU, DAHA GUZEL VE MUTLU BIR KURBAN BAYRAMI DILIYORUZ. BUYUKLERIMIZIN ELLERINDEN KUCUKLERIMIZIN GOZLERINDEN OPUYORUZ... 146 karakter 1 sms.
YUREGINE DAMLA DAMLA UMUT, GUNLERINE BIN TATLI MUTLULUK DOLSUN. SEVDIKLERIN HEP YANINDA OLSUN, YUZUN VE GULUN HIC SOLMASIN. KURBAN BAYRAMIN KUTLU OLSUN... 151 karakter 1 sms.
KUSKUNLERIN BARISTIGI, SEVENLERIN BIRARAYA GELDIGI, RAHMETLE VE SEFKATLE DOLU GUNLERIN EN DEGERLILERDEN OLAN KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN... 138 karakter 1 sms.

DELICE ESEN SEHER YELI, EN GUNESLI GUNLER, EN PARLAK GECEDIR BAYRAMLAR. YUREKLERDE BIR ESINTI VE BARIS PAYLASIMINA EN SICAK "MERHABADIR" BAYRAMLAR. KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU, HER SEY GONLUNUZCE OLSUN?... 198 karakter 2 sms.
MUBAREK KURBAN BAYRAMINIZI TEBRIK EDER HAYIRLARA VEISLE OLMASINI DILERIZ. BU HAYIRLI GUNDE DUALARINIZ KABUL OLSUN. DUALARINIZI EKSIK ETMEYIN... 140 karakter 1 sms.
BUGUN HEPIMIZIN YUREGI SENLENIP BAYRAM SEVINCIYLE COSACAK. YUREKLER BIR OLACAK GONULLERE KILITLENECEK. HEP BIR ARADA, SEVGI DOLU VE HUZURLU NICE BAYRAMLAR GECIRMEK DILEGIYLE, KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
-Kurban Bayram?n?n ulusumuzun dirili?ine, mazlumlar?n kurtulu?una, insanl???n huzur, bar?? ve hidayetine vesile olmas?n? dileriz
-Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmesine vesile olan Kurban Bayram?n?z mübarek olsun
-Bu de?erli Kurban Bayram?nda, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin
-Bayram sabahlar?, demli bir çay, su böre?i, bayram ?ekerleri, ?eker isteyen çocuklar, kurbanl?k hayvanlar?n sesleri, bir tela? bir ko?turmaca Köprü hep kalabal?k, bayram programlar?, kolonya ikramlar?, bayram harçl?klar?, uzun bayram tatilleri, ev gezmeleri, k?sa hal hat?r sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha bir dolu küçük ayr?nt? Hayat?n üzerindeki 'pause' dü?mesine dokunun K?sa bir süre için hayat? durdurun Mutlu bayramlar
-Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun Kurban Bayram?n?z hay?rlara vesile olsun
-Bin damla serilsin yüre?ine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualar?n kabul olsun bu bayramda Kurban Bayram?n mübarek olsun!
-Kurban Bayram?n?z kutlu, yüre?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mekân?n?z tahtl?, ömrünüz bahtl?, yuvan?z bereketli olsun Dama??n?z?, ruhunuzu ve çevrenizi tadland?ran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz
-Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayram? Tüm inananlar birbirlerine daha çok yak?nla?s?n, darg?nl?klar ortadan kalks?n, karde?lik ve dostluk duygular? daha da kuvvetlensin Tüm insanlar ne?e ve mutluluk denizinde yüzsün Bugün sevinç günü, kederleri bir yana b?rak?p mutlu olal?m Kurban Bayram?n? doya doya ya?ayal?m Hay?rl? bayramlar!
-Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Kurban Bayramlar? dile?iyle
-Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz ?ükürler olsun! Kurban Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun
-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayram? diliyoruz Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz
-Sema kap?lar?n?n aç?k oldu?u bugünde heybenizde tohum tohum dua menek?eleri saçman?z temennisiyle hay?rl? bayramlar
-Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayram? geldi, ho?geldi Mübarek bayram ulusumuza sa?l?k, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin Hay?rl? bayramlar dile?iyle
-Benim ömrümde ?rmaklar vard?r sular?nda hayallerimi yüzdürdü?üm, benim ömrümde sevdiklerim vard?r bayramlar ayr? geçince üzüldü?üm Bayram?n?z mübarek olsun!
-Bugün Kurban Bayram?, kurbanlar kesilecek, sevap niyetiyle etler da??talacakherkese Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek Gökler rahmet bereketiyle ya?murlar bo?altacak yeryüzüne Bugün hepimizin yüre?i ?enlenip bayram sevinciyle co?acak Kurban Bayram?n?z kutlu, yüre?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mekân?n?z tahtl?, ömrünüz bahtl?, yuvan?z bereketli olsun
-Mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz Buhay?rl? günde dualar?n?z kabul olsun Dualar?n?z? eksik etmeyin
-Bayramlar, insanlar aras?ndaki kar??l?kl? sevgi ve sayg?n?n perçinlendi?i günlerdir Bayramlar, insanlar?n birbirleriyle olan darg?nl?klar?n? unuttuklar?, bar??t?klar?, karde?çe kucakla?t?klar? günlerdir Bayramlar, milli ve dini duygular?n, inançlar?n, örf ve adetlerin uygulan?p sergilendi?i, bir toplumda millet olma ?uurunun ?ekillendi?i, kuvvetlendi?i günlerdir Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile?iyle, Kurban Bayram?n?z kutlu olsun!
-Mübarek Kurban Bayram? tüm ulusumuza kutlu olsun Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin
-Bayramlar o kadar büyülüdür ki, geli?i bütün bir y?l beklenir ve gidi?indekikeder de ancak böyle bir ikinci geli? ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir ne?eye dönü?ür Kurban Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle ?yi bayramlar!
-Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj kapat?r mesafeleri, birle?tirir gönülleri, bir s?cak gülümseme, bir ufak hediye daha da yakla?t?r?r bizi birbirimize Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir Yar?nlar niyettir, kesti?iniz kurban ve dualar?n?z kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun Kurban Bayram?n?z bereketli olsun!
-Küskünlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu günlerin en de?erlilerinden olan Kurban Bayram?n?z kutlu olsun
-Bayramlar o kadar büyülüdür ki, geli?i bütün bir y?l beklenir ve gidi?indeki keder de ancak böyle bir ikinci geli? ümidiyle hafifler Kurban Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle ?yi bayramlar!
-Bir bayram gülü?ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin ?yi bayramlar!
-Dama??n?z?, ruhunuzu ve çevrenizi tadland?ran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz
-Bir bayram gülü?ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n Kurban Bayram?n kutlu olsun
-Kurban Bayram?n?z kutlu, yüre?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mekân?n?z tahtl?, ömrünüz bahtl? olsun
-Kurban Bayram?n?n ulusumuzun dirili?ine, mazlumlar?n kurtulu?una, insanl???n huzur, bar?? ve hidayetine vesile olmas?n? dileriz Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri ?slam dininin gösterdi?i do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Kurban Bayramlar? dile?iyle
-Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir Yar?nlar niyettir Kesti?iniz kurban ve dualar?n?z kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun Bayram?n?z mübarek olsun
-Bugün Kurban Bayram?, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler da??talacak herkese Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek Gökler rahmet bereketiyle ya?murlar bo?altacak yeryüzüne Bugün hepimizin yüre?i ?enlenip bayram sevinciyle co?acak Hepimizin Kurban Bayram? kutlu olsun
-Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj kapat?r mesafeleri, birle?tirir gönülleri, bir s?cak gülümseme, bir ufak hediye daha da yakla?t?r?r bizi birbirimize
-Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel ba?lang?çlar? müjdelemesi gibi, bu bayram?n da sana ve ailene mutluluk ve ne?e getirmesi dile?imle Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara
-Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n Kurban Bayram?n kutlu olsun
-Bayramlar, darg?nl?klar?n unutuldu?u, insanlar?n bar??t???, karde?çe kucakla?t??? günlerdir Bayramlar, milli ve dini duygular?n, inançlar?n, örf ve adetlerin uyguland??? bir toplumda millet olma ?uurunun ?ekillendi?i, kuvvetlendi?i günlerdir Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile?iyle
-Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel ba?lang?çlar? müjdelemesi gibi, bu bayram?n da sana ve ailene mutluluk ve ne?e getirmesini diliyorum ?yi bayramlar!
-Dostlu?u, sevgiyi ve gelece?i A??m?z?, ekme?imizi, sofram?z? Hüznümüzü, ac?m?z?, yaln?zl???m?z? payla?t???m?z; birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum
-Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara
-Hay?r kap?lar?n?n sonuna kadar aç?k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u Kurban Bayram?n?n ya?ad???n?z tüm sorunlar? al?p götürmesi dile?iyle Kurban Bayram?n?z mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun
-Tüm arkada?lar?n Kurban Bayram?n? en içten dileklerimle kutlar, sa?l?k, ba?ar? ve mutluluklar dilerim Her ?ey gönlünüzce olsun!
-En delice esen seher yeli, en güne?li günler, en parlak gecedir bayramlar Yüreklerde bir esinti ve bar?? payla??m?na en s?cak "merhabad?r" bayramlar Kurban Bayram?n?z kutlu, her ?ey gönlünüzce olsun
-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayram? diliyoruz Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz
-Dostlu?u, sevgiyi ve gelece?i A??m?z?, ekme?imizi, sofram?z? Hüznümüzü, ac?m?z?, yaln?zl???m?z? payla?t???m?z; birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim
-Birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim
-Bir Kurban Bayram? daha geldi Bu bayram?n öncelikle milletimize, ulusumuza ve de insanl??a hay?rlar getirmesini Yüce Allahtan diliyoruz Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara
-Hay?r kap?lar?n?n sonuna kadar aç?k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u Kurban Bayram?n?n, ya?ad???n?z tüm sorunlar? al?p götürmesi dile?iyle
-Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj kapat?r mesafeleri, birle?tirir gönülleri, bir s?cak gülümseme, bir ufak hediye daha da yakla?t?r?r bizi birbirimize Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun Kurban Bayram?n?z bereketli olsun!
-En delice esen seher yeli, en güne?li günler, en parlak gecedir bayramlar Kurban Bayram?n?z kutlu, her ?ey gönlünüzce olsun
-Bayramlar o kadar büyülüdür ki, geli?i bütün bir y?l beklenir ve gidi?indeki keder de ancak böyle bir ikinci geli? ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir ne?eye dönü?ür Kurban Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle? ?yi bayramlar!
-Kurban Bayram?n?n ulusumuzun dirili?ine, mazlumlar?n kurtulu?una, insanl???n huzur, bar?? ve hidayetine vesile olmas?n? dileriz
-Bu de?erli Kurban Bayram?nda, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin
-Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun Kurban Bayram?n?z hay?rlara vesile olsun?
-Bin damla serilsin yüre?ine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualar?n kabul olsun bu bayramda Kurban Bayram?n mübarek olsun!
-Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Kurban Bayramlar? dile?iyle?
-Mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz Bu hay?rl? günde dualar?n?z kabul olsun Dualar?n?z? eksik etmeyin
-Kurban Bayram?n? sevdiklerinizle beraber sa?l?k ve huzur içinde geçirmenizi dileriz Bayram tüm insanl??a hay?rl? olsun!
-Küskünlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu günlerin en de?erlilerinden olan Kurban Bayram?n?z kutlu olsun?
-Bir bayram gülü?ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin ?yi bayramlar!
-Dama??n?z?, ruhunuzu ve çevrenizi tadland?ran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz?
-Kurban Bayram?n?z kutlu, yüre?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mekân?n?z tahtl?, ömrünüz bahtl? olsun
-Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n Kurban Bayram?n kutlu olsun
-Tüm arkada?lar?n Kurban Bayram??n? en içten dileklerimle kutlar, sa?l?k, ba?ar? ve mutluluklar dilerim Her ?ey gönlünüzce olsun!
-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayram? diliyoruz Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz?
-Birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim
-Hay?r kap?lar?n?n sonuna kadar aç?k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u Kurban Bayram?n?n, ya?ad???n?z tüm sorunlar? al?p götürmesi dile?iyle
-En delice esen seher yeli, en güne?li günler, en parlak gecedir bayramlar Kurban Bayram?n?z kutlu, her ?ey gönlünüzce olsun?
-Bir Kurban Bayram? daha geldi Bu bayram?n öncelikle milletimize, ulusumuza ve de insanl??a hay?rlar getirmesini diliyoruzKarde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara?
-Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj kapat?r mesafeleri, birle?tirir gönülleri, bir s?cak gülümseme, bir ufak hediye daha da yakla?t?r?r bizi birbirimize Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun Kurban Bayram?n?z bereketli olsun!
-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayram? diliyoruz Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz?
-Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayram?? Tüm inananlar birbirlerine daha çok yak?nla?s?n, darg?nl?klar ortadan kalks?n, karde?lik ve dostluk duygular? daha da kuvvetlensin Tüm insanlar ne?e ve mutluluk denizinde yüzsün Bugün sevinç günü, kederleri bir yana b?rak?p mutlu olal?m? Kurban Bayram??n? doya doya ya?ayal?m Hay?rl? bayramlar!
-Dostlu?u, sevgiyi ve gelece?i A??m?z?, ekme?imizi, sofram?z? Hüznümüzü, ac?m?z?, yaln?zl???m?z? payla?t???m?z; birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim
-Hay?r kap?lar?n?n sonuna kadar aç?k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u Kurban Bayram??n?n ya?ad???n?z tüm sorunlar? al?p götürmesi dile?iyle Kurban Bayram?n?z mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun?
-Bir bayram gülü?ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n Kurban Bayram?n kutlu olsun
-En delice esen seher yeli, en güne?li günler, en parlak gecedir bayramlar Yüreklerde bir esinti ve bar?? payla??m?na en s?cak 'merhabad?r' bayramlar Kurban Bayram?n?z kutlu, her ?ey gönlünüzce olsun?
BIRLIK VE BERABERLIGIMIZI, KARDESLIK VE DOSTLUGUMUZU EN SICAK SEKILDE HISSEDECEGIMIZ MUBAREK KURBAN BAYRAMINIZI TEBRIK EDER, MUTLULUKLAR DILERIM.
BUGUN ELLERINIZI HER ZAMANKINDEN DAHA COK ACIN. AVUCUNUZA MELEKLER GUL KOYSUN, YUREGINIZ COSSUN. KURBAN BAYRAMINIZ HAYIRLARA VESILE OLSUN
BIN DAMLA SERILSIN YUREGINE, BIN MUTLULUK DOLSUN GONLUNE, BUTUN HAYALLERIN GERCEK OLSUN, DUALARIN KABUL OLSUN BU BAYRAMDA... KURBAN BAYRAMIN MUBAREK OLSUN!
HER SEYE KADIR OLAN YUCE ALLAH, BIZLERI, DOGRU YOLDAN VE SEVDIKLERIMIZDEN AYIRMASIN! HAYIRLI VE BEREKETLI KURBAN BAYRAMLARI DILEGIYLE
MUBAREK KURBAN BAYRAMINIZI TEBRIK EDER HAYIRLARA VESILE OLMASINI DILERIZ. BU HAYIRLI GUNDE DUALARINIZ KABUL OLSUN. DUALARINIZI EKSIK ETMEYIN...
BAYRAMLAR BEREKETTIR, UMUTTUR, OZLEMDIR. YARINLAR NIYETTIR. KESTIGINIZ KURBAN VE DUALARINIZ KABUL OLSUN, SEVDIKLERINIZ HEP SIZINLE OLSUN.. BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN...
BU DEGERLI KURBAN BAYRAMINDA, KAINATIN YARATICISI VE ALEMLERIN RABBI BAGISLAYICI VE ACIYICI YUCE ALLAH TUM DUALARINIZI KABUL ETSIN.
HER SEYE KADIR OLAN YUCE ALLAH, BIZLERI, DOGRU YOLDAN VE SEVDIKLERIMIZDEN AYIRMASIN! HAYIRLI VE BEREKETLI KURBAN BAYRAMLARI DILEGIYLE.
KAINATIN YARATICISI VE ALEMLERIN RABBI YUCE ALLAH'A SONSUZ SUKURLER OLSUN! KURBAN BAYRAMI BEREKETIYLE, BOLLUGUYLA GELSIN, TUM INSANLIK ICIN HAYIRLARA VESILE OLSUN.
SEMA KAPILARININ ACIK OLDUGU BUGUNDE HEYBENIZDE TOHUM TOHUM DUA MENEKSELERI SACMANIZ TEMENNISIYLE HAYIRLI BAYRAMLAR.
HEYECAN VE OZLEMLE BEKLENEN KUTSAL KURBAN BAYRAMI GELDI, HOSGELDI. MUBAREK BAYRAM ULUSUMUZA SAGLIK, HUZUR, MUTLULUK, BOLLUK VE BEREKET GETIRSIN. HAYIRLI BAYRAMLAR DILEGIYLE.
BENIM OMRUMDE IRMAKLAR VARDIR SULARINDA HAYALLERIMI YUZDURDUGUM, BENIM OMRUMDE SEVDIKLERIM VARDIR BAYRAMLAR AYRI GECINCE UZULDUGUM. BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN!
MUBAREK KURBAN BAYRAMI TUM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN. ALLAH TUM INANANLARA NICE HUZURLU, BEREKETLI BAYRAMLAR NASIP ETSIN.
OGUZ BOYLU, BOZKURT SOYLU, EY TURK OGLU! SOYUN SURSUN, KADERIN GULSUN, BASIN DIK, ALNIN ACIK, KILICIN KESKIN, OCAGIN MUTLU BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.
DELICE ESEN SEHER YELI, EN GUNESLI GUNLER, EN PARLAK GECEDIR BAYRAMLAR. YUREKLERDE BIR ESINTI VE BARIS PAYLASIMINA EN SICAK 'MERHABADIR' BAYRAMLAR. KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU, HER SEY GONLUNUZCE OLSUN?
KUSKUNLERIN BARISTIGI, SEVENLERIN BIR ARAYA GELDIGI, RAHMET VE SEFKAT DOLU GUNLERIN EN DEGERLILERINDEN OLAN KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN...
YUREGINE DAMLA DAMLA UMUT, GUNLERINE BIN TATLI MUTLULUK DOLSUN. SEVDIKLERIN HEP YANINDA OLSUN, YUZUN VE GULUN HIC SOLMASIN. KURBAN BAYRAMIN KUTLU OLSUN...
GUZELLIK, BIRLIK, BERABERLIK DOLU, DAHA GUZEL VE MUTLU BIR KURBAN BAYRAMI DILIYORUZ. BUYUKLERIMIZIN ELLERINDEN KUCUKLERIMIZIN GOZLERINDEN OPUYORUZ.
¦ BIN DAMLA SERILSIN YUREGINE, BIN MUTLULUK DOLSUN GONLUNE, BUTUN HAYALLERIN GERCEK OLSUN, DUALARIN KABUL OLSUN BU BAYRAMDA... KURBAN BAYRAMIN MUBAREK OLSUN!
¦ HER SEYE KADIR OLAN YUCE ALLAH, BIZLERI, DOGRU YOLDAN VE SEVDIKLERIMIZDEN AYIRMASIN! HAYIRLI VE BEREKETLI KURBAN BAYRAMLARI DILEGIYLE
¦ MUBAREK KURBAN BAYRAMINIZI TEBRIK EDER HAYIRLARA VESILE OLMASINI DILERIZ. BU HAYIRLI GUNDE DUALARINIZ KABUL OLSUN. DUALARINIZI EKSIK ETMEYIN...
¦ BAYRAMLAR BEREKETTIR, UMUTTUR, OZLEMDIR. YARINLAR NIYETTIR. KESTIGINIZ KURBAN VE DUALARINIZ KABUL OLSUN, SEVDIKLERINIZ HEP SIZINLE OLSUN.. BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN...
¦ BU DEGERLI KURBAN BAYRAMINDA, KAINATIN YARATICISI VE ALEMLERIN RABBI BAGISLAYICI VE ACIYICI YUCE ALLAH TUM DUALARINIZI KABUL ETSIN.
¦ HER SEYE KADIR OLAN YUCE ALLAH, BIZLERI, DOGRU YOLDAN VE SEVDIKLERIMIZDEN AYIRMASIN! HAYIRLI VE BEREKETLI KURBAN BAYRAMLARI DILEGIYLE.
¦ KAINATIN YARATICISI VE ALEMLERIN RABBI YUCE ALLAH'A SONSUZ SUKURLER OLSUN! KURBAN BAYRAMI BEREKETIYLE, BOLLUGUYLA GELSIN, TUM INSANLIK ICIN HAYIRLARA VESILE OLSUN.
¦ SEMA KAPILARININ ACIK OLDUGU BUGUNDE HEYBENIZDE TOHUM TOHUM DUA MENEKSELERI SACMANIZ TEMENNISIYLE HAYIRLI BAYRAMLAR.
¦ HEYECAN VE OZLEMLE BEKLENEN KUTSAL KURBAN BAYRAMI GELDI, HOSGELDI. MUBAREK BAYRAM ULUSUMUZA SAGLIK, HUZUR, MUTLULUK, BOLLUK VE BEREKET GETIRSIN. HAYIRLI BAYRAMLAR DILEGIYLE.
¦ BENIM OMRUMDE IRMAKLAR VARDIR SULARINDA HAYALLERIMI YUZDURDUGUM, BENIM OMRUMDE SEVDIKLERIM VARDIR BAYRAMLAR AYRI GECINCE UZULDUGUM. BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN!
¦ MUBAREK KURBAN BAYRAMI TUM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN. ALLAH TUM INANANLARA NICE HUZURLU, BEREKETLI BAYRAMLAR NASIP ETSIN.
¦ OGUZ BOYLU, BOZKURT SOYLU, EY TURK OGLU! SOYUN SURSUN, KADERIN GULSUN, BASIN DIK, ALNIN ACIK, KILICIN KESKIN, OCAGIN MUTLU BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.
Sizde kurban bayram?na özel mesajlar?n?z? yazmak için beklemeyin buyrun a?a??daki yorum bölümünü kullan?n..

#2382

 
© 2015
AŞK