Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kurt Vonnegut Sözleri

Birini öldürmeden önce, geni? ve güçlü bir çevresi olup olmad???n? ö?renin.

Beyni evrimin ???ldayan tac? olarak dü?ünmem istendi ?imdiye kadar, ancak san?r?m beyin hayatta kalmak için çevrilen bir dolap sadece.

?nsan daha iyi bir evrenin ba?lang?c?yd? belki de.

Dünyal?lar kendileri yerine, biraz dü?ünsün diye bilgisayarlar? icat ettikleri zaman bile, onlar? bilgelikten çok dostluk için tasarlad?lar. Ve böylece belalar?n? buldular.

Ya?am?n ciddi olup olmad???n? anlayana dek bunu ben de bilemeyece?im. Onun tehlikeli oldu?unu ve insan?n can?n? çok yakabildi?ini biliyorum. Ama bu illaki ciddi de oldu?u manas?na gelmiyor.

Merhaba bebeler. Dünya'ya ho? geldiniz. Buran?n yazlar? s?cak, k??lar? so?uk geçer. Buras? hem yuvarlak, hem ?slak, hem de kalabal?kt?r. Ta? çatlasa bebeler, ya?ayacak en fazla yüz y?l?n?z var. Bildi?im tek bir kural var bebeler - "?evkatli olacaks?n?z, Tanr? kahredesice.

#685

 
© 2015
AŞK