Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kurtlar Vadisi Mesajlar?

Ya?amak için yalvarmad?k ölmek için yalvarmay?z

Dostum olmaz, hasm?m ya?amaz.

Ölenin arkas?ndan a?lamaki, sen öldükten sonrada arkandan a?l?yan b?rakma !!

Ak?ll? insanlar yeni fikirleri tart???rlar. Normal insanlar sonuçlar? tart???rlar. Küçük insanlarsa ba?ka insanlar? tart???rlar.

Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez, bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurum kenar?ndayken bile gülümseyeceksin.

Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orada güne? bat?yor demektir.

E?er birisi seni aldatm??sa bu onun suçudur. E?er o ki?i seni pek çok kere aldatm??sa bu senin suçundur.

Asla birilerinin umudunu k?rma, belkide sahip olduklar? tek ?ey o'dur.

Hayatta edindi?im tecrübeler, yedi?im kaz?klar?n toplam?d?r.

Ayn? dili konu?anlar de?il, ayn? duyguyu payla?anlar anla?abilir.

Dostun dostumdur, dü?man?n dü?man?m.

Ölüm, ölüm dedi?in nedir ki gülüm ? Ben senin için ya?amay? göze alm???m..

Kaç ölüm ad?n? de?i?tirir usta?

Hayatta hiç bir ?ey tesadüf de?ildir.

Sonunu dü?ünenler kahraman olamaz.

Dünya bir gündür, o da bugündür!

Biz belimize silah? silahla vurulmak için koyduk.

Senden bir tane daha yoksa, eyvallah diyeceksin.

Büyük güç, büyük sorumluluk ister.

Sen, sen ol! Asla biz olma.

Atas?n? tan?mayan, it pe?inde gezer!

?ki ki?inin bildi?i s?r de?ildir.

Biz ölmeyi çoktan göze ald?k da, yan?m?zda kimler g**ürücez onu dü?ünüyoruz.

Sak?n 30 y?l hukukun olmayan birine, sak?n deme!

?nsana güvenme ölür, a?aca yaslanma kurur.

Her gün olan yenilik, benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir.

Kurtlar Vadisi'nde her cinayet ard?nda bir s?r b?rak?r.

Kurtlar Vadisi'nde ölüm, beklenmedik ki?iden, beklenmedik zamanda gelebilir...

Sen çiftlikte at t?mar ederken, biz insan t?mar ediyorduk.

Kurtlukta kanun, dü?eni yemektir.

Azdan az, çoktan çok gider.

Nam?m?z?n büyüklü?ü, dostlar?m?z?n büyüklü?ündendir.

Her ?ey yalan! Benim hayat?mda tek gerçek sensin...

#77

 
© 2015
AŞK