Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kurtlar Vadisi Sözleri

ölenin arkas?ndan a?lamaki sen öldükten sonra arkandan a?layan b?rakma

Geçmi?ini unutan gelece?ini bulamaz

Kahpelik gizli yap?l?r gizli kalmaz

Terazinin iki taraf?nda kimin durdugunun önemi yoktur önemli olan kefeyi tutan demir

Sonunu dü?ünen kahraman olamaz

Biz belimize silah? Silahla vurulmak için koyduk

Ya?amak için yalvarmad?k ölmek içinde yalvarmay?z

Sak?n otuz y?l hukukun olmayan birine sak?n deme

Kald???n yerden devam edemiyorsan en ba?tan ba?lars?n

Biz ormanlar?n kral?y?z aslan?m ite çakala verecek can?m?z yok

Böle adamlar ölümden kaçmaz ölümle ya?ar

Ölüm ölüm dedi?in nedirki gülüm ben senin için ya?amay? göze alm???m

?ki ki?inin bildiüi s?r de?ildir

Dostun dostumdur dü?man?n dü?man?m

Nam?m?z?n büyüklü?ü dostlar?m?z?n ?an?ndand?r

Biz ölmeyi çoktan göze ald?kta yan?m?zda kimleri götürece?iz onlar? dü?ünüyoruz

ölenin arkas?ndan a?lamaki sen öldükten sonra arkandan a?layan b?rakma

Geçmi?ini unutan gelece?ini bulamaz

Kahpelik gizli yap?l?r gizli kalmaz

Terazinin iki taraf?nda kimin durdugunun önemi yoktur önemli olan kefeyi tutan demir

Sonunu dü?ünen kahraman olamaz

Biz belimize silah? Silahla vurulmak için koyduk

Ya?amak için yalvarmad?k ölmek içinde yalvarmay?z

Sak?n otuz y?l hukukun olmayan birine sak?n deme

Kald???n yerden devam edemiyorsan en ba?tan ba?lars?n

Biz ormanlar?n kral?y?z aslan?m ite çakala verecek can?m?z yok

Böle adamlar ölümden kaçmaz ölümle ya?ar

Ölüm ölüm dedi?in nedirki gülüm ben senin için ya?amay? göze alm???m

?ki ki?inin bildiüi s?r de?ildir

Dostun dostumdur dü?man?n dü?man?m

Nam?m?z?n büyüklü?ü dostlar?m?z?n ?an?ndand?r

Biz ölmeyi çoktan göze ald?kta yan?m?zda kimleri götürece?iz onlar? dü?ünüyoruz

Lanet Olsun içimdeki insan Sevgisine...

Al Gülüm Ver Gülüm....

Herkez Deliye Biz Ak?ll?ya Hasretiz...

Bask?n Basan?nd?r...

Yolumda Gidicekler de?il Yolumda ölücekler benim Dostumdur..

Ya?amak için yalvarmad?k ölmek için yalvarmay?z

Dostum olmaz, hasm?m ya?amaz.

Ölenin arkas?ndan a?lamaki, sen öldükten sonrada arkandan a?l?yan b?rakma !!

Ak?ll? insanlar yeni fikirleri tart???rlar. Normal insanlar sonuçlar? tart???rlar. Küçük insanlarsa ba?ka insanlar? tart???rlar.

Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez, bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurum kenar?ndayken bile gülümseyeceksin.

Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orada güne? bat?yor demektir.

E?er birisi seni aldatm??sa bu onun suçudur. E?er o ki?i seni pek çok kere aldatm??sa bu senin suçundur.

Asla birilerinin umudunu k?rma, belkide sahip olduklar? tek ?ey o'dur.

Hayatta edindi?im tecrübeler, yedi?im kaz?klar?n toplam?d?r.

Ayn? dili konu?anlar de?il, ayn? duyguyu payla?anlar anla?abilir.

Dostun dostumdur, dü?man?n dü?man?m.

Ölüm, ölüm dedi?in nedir ki gülüm ? Ben senin için ya?amay? göze alm???m..

Kaç ölüm ad?n? de?i?tirir usta?

Hayatta hiç bir ?ey tesadüf de?ildir.

Sonunu dü?ünenler kahraman olamaz.

Kurtlar Vadisi'nde zaman ölüme do?ru ilerler.

Kurtlar Vadisi'nde son, ölümden önceki son ç?k??t?r.

Kurtlar Vadisi'nde duello, akreple yelkovan?n bulu?tuklar? and?r.

Kurtlar Vadisi'nde bela, ki?inin sevdiklerinden gelir.

Sadakat, Kurtlar Vadisi'nin en güçlü panzehiridir.

Her?eyin, zaman? var; ya?aman?n, sevmenin, hatta ölmenin bile..

Beyaz?n kaderi kirlenmek, siyah?n kaderi suçlanmakt?r.

Kurtlar Vadisi'nde ölmek, en büyük macerad?r!

Kurtlar Vadisi'nde ölüm, ya?amdan daha gerçektir.

Kurtlar Vadisi'nde kimse can?ndan emin olamaz...

Kurtlar Vadisi'nde sürek av? hiç bitmez.

Dünya bir gündür, o da bugündür!

Biz belimize silah? silahla vurulmak için koyduk.

Senden bir tane daha yoksa, eyvallah diyeceksin.

Büyük güç, büyük sorumluluk ister.

Sen, sen ol! Asla biz olma.

Atas?n? tan?mayan, it pe?inde gezer!

?ki ki?inin bildi?i s?r de?ildir.

Biz ölmeyi çoktan göze ald?k da, yan?m?zda kimler götürücez onu dü?ünüyoruz.

Sak?n 30 y?l hukukun olmayan birine, sak?n deme!

?nsana güvenme ölür, a?aca yaslanma kurur.

Her gün olan yenilik, benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir.

Kurtlar Vadisi'nde her cinayet ard?nda bir s?r b?rak?r.

Kurtlar Vadisi'nde ölüm, beklenmedik ki?iden, beklenmedik zamanda gelebilir...

Sen çiftlikte at t?mar ederken, biz insan t?mar ediyorduk.

Kurtlukta kanun, dü?eni yemektir.

Azdan az, çoktan çok gider.

Nam?m?z?n büyüklü?ü, dostlar?m?z?n büyüklü?ündendir.

Her ?ey yalan! Benim hayat?mda tek gerçek sensin...

Kurtlar Vadisi'nde hayat, ölümle kumar oynama sanat?d?r.

Kurtlar Vadisi'nde özgürlük, sonu meçhul bir firard?r.

Kurtlar Vadisi'nde sadece ?ahlar hamleleri önceden sezer.

Kurtlar Vadisi'nde gözden akan bir damla ya?, kimsenin susuzlu?unu gidermez.

Kurtlar Vadisi'nde gövdeden kopan ba?lar üzerinde ilerlenir.

Kurtlar Vadisi'nde ?ans, do?ru zamanda do?ru yerde olmakt?r.

Kurtlar Vadisi'nde sorular, gün geçtikçe artan bir bilmeceye dönü?ür.

Kurtlar Vadisi'nde hiç bir?ey tesadüf de?ildir.

Kurtlar Vadisi'nde geçmi? konu?ulmaz.

Kurtlar Vadisi'nde sorular, gün geçtikçe artan bir bilmeceye dönü?ür..

Ölenin arkas?ndan a?lamaki, sen öldükten sonrada arkandan a?l?yan b?rakma !!

Ak?ll? insanlar yeni fikirleri tart???rlar. Normal insanlar sonuçlar? tart???rlar. Küçük insanlarsa ba?ka insanlar? tart???rlar.

Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez, bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurum kenar?ndayken bile gülümseyeceksin.

Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orada güne? bat?yor demektir.

E?er birisi seni aldatm??sa bu onun suçudur. E?er o ki?i seni pek çok kere aldatm??sa bu senin suçundur.

Asla birilerinin umudunu k?rma, belkide sahip olduklar? tek ?ey o'dur.

Hayatta edindi?im tecrübeler, yedi?im kaz?klar?n toplam?d?r.

Ayn? dili konu?anlar de?il, ayn? duyguyu payla?anlar anla?abilir.

Dostun dostumdur, dü?man?n dü?man?m.

Ölüm, ölüm dedi?in nedir ki gülüm ? Ben senin için ya?amay? göze alm???m..

Kaç ölüm ad?n? de?i?tirir usta?

Hayatta hiç bir ?ey tesadüf de?ildir.

Sonunu dü?ünenler kahraman olamaz.

Kurtlar Vadisi'nde zaman ölüme do?ru ilerler.

Kurtlar Vadisi'nde son, ölümden önceki son ç?k??t?r.

Kurtlar Vadisi'nde duello, akle yelkovan?n bulu?tuklar? and?r.

Kurtlar Vadisi'nde bela, ki?inin sevdiklerinden gelir.

Sadakat, Kurtlar Vadisi'nin en güçlü panzehiridir.

Her?eyin, zaman? var; ya?aman?n, sevmenin, hatta ölmenin bile..

Beyaz?n kaderi kirlenmek, siyah?n kaderi suçlanmakt?r.

Kurtlar Vadisi'nde ölmek, en büyük macerad?r!

Kurtlar Vadisi'nde ölüm, ya?amdan daha gerçektir.

Kurtlar Vadisi'nde kimse can?ndan emin olamaz...

Kurtlar Vadisi'nde sürek av? hiç bitmez.

Dünya bir gündür, o da bugündür!

Biz belimize silah? silahla vurulmak için koyduk.

Senden bir tane daha yoksa, eyvallah diyeceksin.

Büyük güç, büyük sorumluluk ister.

Sen, sen ol! Asla biz olma.

Atas?n? tan?mayan, it pe?inde gezer!

?ki ki?inin bildi?i s?r de?ildir.

Biz ölmeyi çoktan göze ald?k da, yan?m?zda kimler g**ürücez onu dü?ünüyoruz.

Sak?n 30 y?l hukukun olmayan birine, sak?n deme!

?nsana güvenme ölür, a?aca yaslanma kurur.

Her gün olan yenilik, benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir.

Kurtlar Vadisi'nde her cinayet ard?nda bir s?r b?rak?r.

Kurtlar Vadisi'nde ölüm, beklenmedik ki?iden, beklenmedik zamanda gelebilir...

Sen çiftlikte at t?mar ederken, biz insan t?mar ediyorduk.

Kurtlukta kanun, dü?eni yemektir.

Azdan az, çoktan çok gider.

Nam?m?z?n büyüklü?ü, dostlar?m?z?n büyüklü?ündendir.

Her ?ey yalan! Benim hayat?mda tek gerçek sensin...

Kurtlar Vadisi'nde hayat, ölümle kumar oynama sanat?d?r.

Kurtlar Vadisi'nde özgürlük, sonu meçhul bir firard?r.

Kurtlar Vadisi'nde sadece ?ahlar hamleleri önceden sezer.

Kurtlar Vadisi'nde gözden akan bir damla ya?, kimsenin susuzlu?unu gidermez.

Kurtlar Vadisi'nde gövdeden kopan ba?lar üzerinde ilerlenir.

Kurtlar Vadisi'nde ?ans, do?ru zamanda do?ru yerde olmakt?r.

Kurtlar Vadisi'nde sorular, gün geçtikçe artan bir bilmeceye dönü?ür.

Kurtlar Vadisi'nde hiç bir?ey tesadüf de?ildir.

Kurtlar Vadisi'nde geçmi? konu?ulmaz.

Kurtlar Vadisi'nde sorular, gün geçtikçe artan bir bilmeceye dönü?ür

Baron->Sofi...Herkes bir hayat? seçer ve bunun bedelini öder....

Safiye->Babal???n bedeli ne?Y?llard?r senin k?z?n olman?n bedelini ödüyorum. Bir kez de sen babal???n bedelini öde...

Baron->Yar?n seni geri yollayarak ödeyece?im.

Safiye->Seni ömrümün sonuna kadar affetmeyece?im...

Baron->Umar?m ömrün uzun olur...

—-

Baron : "Selimin babas?n?n s?rt?nda sivilce olu?mu?, büyümü? büyümü? ç?bana dönü?mü?, oda büyümü? KANUN? OLMU?. "

—-

Baron : "Terazinin iki taraf?nda kimin durdu?unun önemi yok. Önemli olan kefeyi tutan demir. "

—-

Do?u bey : Seni bayra?a de?il, çaputa bile sard?rmam Mithat!

—-

Çak?r : Azdan az, çoktan çok gider...

—-

- Sen kimsin?

- Kimine göre Can Polat, kimine göre Can Alan Polat...

—-

Dü?man?m?n dü?man? dostumdur...

—-

Güne?siz havada gözlük takan adam benimdir.

—-

Do?u Bey : Atas?n? tan?mayan it pe?inde gezermi?.

—-

Bizim bir ad?m?z var Ezanla kondu Selayla silinir biz iki günlük adamlara isim sildirmeyiz.

—-

?evko : Ölmek için yalvaracaks?n!

Polat Alemdar : Ya?amak için yalvarmad?k, ölmek için de yalvarmay?z!

—-

Laz Ziya : Dostum olmaz, hasm?m ya?amaz!

—-

Polat Alemdar : Bir adam? sabah görürsem önemsemem, ö?len görürsem tesadüf derim, ama ak?am da görürsem hiç dü?ünmem öldürürüm.

—-

Çak?r : Ölüler de zannediyor ki, diriler her gün helva yiyor.

—-

Polat : Nam?m?z?n büyüklü?ü dostlar?m?z?n büyüklü?ündendir.

—-

Abdülhey : Abi, ?imdi napaca??z ?

Polat : Sonunu dü?ünen kahraman olamaz, Abdülhey.

—-

Ali : Ölüm, ölüm dedi?in nedir ki gülüm... Ben senin için ya?amay? göze alm???m.

—-

Polat : Benim hayat?m?n hepsi yalan Elif. Tek gerçek sensin!

—-

Tilki Andrei : Rusya'da bir söz vard?r: Votka içmedi?in adamla dü?man olma!

—-

Kurtlukta Dü?eni Yemek Kanundur...

—-

Do?u Bey : Gün bitti ay do?du kurt burda, çakallar?n nerde aslan?m ???

—-

Polat: Bundan böyle uyu?turucu ?at??? s?n?rland?r?lacak. Bilinen adamlar?n d???nda kimse el alt?nda piyasaya mal sürmeyecek. Okullara uyu?turucu girmyecek. Uyu?turucu d???nda yap?lacak her i? geleneklere ba?l? usullere göre yap?lacak. Her?eyden evvel abin gelip Süleyman Çak?r'?n elini öpüp, kesilen cezay? kabul edicek.

Metin: Sen kimsin lan racon kesiyorsun.

Polat: Racon kesmiyorum, kafa kesiyorum

Azdan Az Çoktan Çok Gider...

Dostum Olmaz Hasm?m Ya?amaz.

?ki Ki?inin Bildi?i S?r De?ildir.

Kurtlukta Dü?eni Yemek Kanundur...

"Kurda ak?l güne? do?ana kadar laz?m" Hüsrev A?a

Facebook Yorum.

#209

 
© 2015
AŞK