Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kusurla ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Ak?ll? adam ba?kalar?n?n kusurunu görerek, kendininkini düzeltir. Syrus

A??klar, sevgililerinin kusurlar?n? ancak tesiri alt?nda bulunduklar? sihir çözüldü?ünde fark eder. La Rochefoucauld

Ba?kalar?n?n kusurlar?n? aramakla vakit geçirmek, kendi noksanlar?m?zla asla me?gul olmad???m?za delalet eder. Sales

Ba?kalar?n?n kusurlar?n? tartarken, parma??yla terazinin kefelerini bast?rmayan insan pek enderdir. Langenfeld

Ba?kalar?n?n kusuru gönümüz önündedir. Kendimizinkelere ise, s?rt?m?z? çeviririz. Seneca

Bir k?z?n kusurlar?n? ö?renmek için onu bir k?z arkada??na övünüz. Benjamin Franklin

Bizi, ahlaks?z insanlar?n kusurlar?ndan daha çok, iyi birinin kusurlar? hayrete dü?ürür. Fielding

Dostunun kusurlar?n? ona yaln?zken söyle, ba?kalar?n?n yan?nda ise onu öv. Aristo

Kamburunu, dostunun hö? görmesini isteyen, dostunun sivilcelerini affetmelidir. Horatius

Ki?i kendi kusurlar?n? söylemekten ho?lanmaz, bu i?i ba?kalar? gere?i kadar yapar zaten. Anderson

Kusurlar?n en büyü?ü, insan?n kusurundan habersiz olmas?d?r. Thomas Caryle

Kusurlar?n?n say?labilecek kadar olmas?, ki?iye ?eref olarak yeter. ?mam-? Rabbani

Kusuru kendisine söylenmeyen adam, kusurunu hüner san?r. Sadi

Kusurlar hiçten do?ar, ama "hiç" de?ildir. Michalengelo

Müslüman?n kusurunu gizleyenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurlar?n? örter. Hadis-i ?erif

Yap?lan bir kusurdan dolay? utanmamak, yap?lm?? olan kusuru bir kat daha katmerle?tirir. Syrus

#1363

 
© 2015
AŞK