Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kuvvetle ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Dünyay? idare eden, dü?ünceler de?il kuvvettir, ancak kuvveti kullanan dü?üncelerdir. Pascal

Dü?man?n? kuvvetle yenen, ancak yar? yar?ya yenmi?tir. John Milton

Kim kuvvetine aldanarak zay?flar? hor görürse, onun kuvveti ba??na bela olur. Beydeba

Kuvvet, ak?l ve dü?ünce yard?m?yla zafere ula??r. Tromp

Kuvvet hakk? do?urmaz, ancak me?ru kuvvete itaat mecburiyeti vard?r. Rousseau

Kuvvet her ?eye hükmedebilir; fakat zaferleri pek k?sa ömürlüdür. Lincoln

Kuvvet ve zulüm, ba? e?direbilir, fakat gönülleri fethedemez. C. S. Ongun

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Pascal

Kuvvetin en kötü ?ekli, muhakkak ki ki?inin kar??s?ndakine zorla evet dedirtmesidir. Allain

Kuvvetli olan?n muhakkak ki hakl? olmas? gerekmez. Aristoteles

Yeryüzünde hüküm süren kuvvet, hayat kuvveti de?il, ölüm kuvvetidir. Bernard Shaw

#1362

 
© 2015
AŞK