Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Lady Mary Wortley Montagu Sözleri

Evlenme kafese benzer, içindekiler ç?kmak için, d???ndakiler girmek için u?ra??rlar.

Türk kad?nlar?n?n en büyük süsü Türk olu?lar?d?r. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt tak?nm?yorlar, belki üzerlerinde ta??d?klar? o ta?lar? süslemi? ve k?ymetlendirmi? oluyorlar. Çünkü her Türk kad?n? canl? bir inci ve paha biçilmez bir p?rlantad?r...

#707

 
© 2015
AŞK