Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Laf Sokucu Sözler

Laf sokucu sözler, duyulmam?? laf sokucu sözler, yeni laf sokucu sözler.

Ad?m? yazd???m her alanda alan?n birincisi olmay? ba?aran benden ba?ka kim var?

Gerçekleri söylemeye çal???rsan kendine yarar?n olur.

Her laf? yemesini bileceksen anca laf söyle yoksa yemeye mahkumsun..

Lafa gelince demedik ?ey b?rakmass?n?z i? gelmeye kalkt???nda kuzu gibisiniz.

Kokumu sevmeyenlere tek bir laf?m var..Ald???m parfümün de?erini biliyor musunuz?

?ki ki?i aras?nda olan iki ki?ide kal?r üçüncü ki?iye söyleyen karakter yoksunudur.

Senin açt???n zarar? ba?kas?yla kapatmas?na kapat?r?m da, yüre?ime yalan söylemenin mant??? yok.

Senin gibi bozuklar? kumbarada biriktirir, gelece?e yat?r?m yapar?m. Çok s?k??t???mda hiç dü?ünmem hemen harcar?m.

Ben kendi alemimde yaz?yorum. Ucu sana dokunuyorsa, etraf?mda dönüyorsun demektir bo?a u?ra?ma Dönmem sana..

Zaman?n neler getirece?inden çok neler götürdü?üne bakmak gerek.

De?erimi bilmeyenleri Hayat?ma Sokmamaya yemin ettim. ?ans?n? ba?kas?nda dene.

Kime Kalbimi versem Kalbimin içine etmesini çok iyi biliyor..

Benim bütünlemem yok Sevgilim. Bir kere kald?n m? benden birdaha geçmen mümkün de?il.

Moralim çok bozuk; ?u seni seviyorumlu f?kran? anlat da gülelim biraz en az?ndan biraz gülümseriz.

Kendime yak??an? severim. Herkesle olan? de?il.

Gitmeyi tercih edenlerin ard?ndan, el sallay?n ki; art?k sadece bir El olduklar?n? daha iyi görsünler.

Unutan? unutmak zevktir. Seveni aldatmak ise Kalle?tiktir.

Allah?m senden fazla bir beklentim yok sadece ?nsan olanlar? hayat?ma sok.

Hayvan?n de?erini anca gidince anlars?n?z insan?n de?erini ise hiç anlamass?n?z.

Mutluluk öyle bir?ey ki kime gelece?i belli olmaz o nedenle siz en iyisi al?n bir çikolata yiyin k?sa yoldan mutlu olun.

Beni unuttu?unuz yerde mümkünse kal?n en az?ndan sizsiz bir hayat beni mutlu eder.

?aka gibisiniz gerçekten ne oldu?u belli olmayan.

Bedava geldi?iniz dünyada Trilyonluk havalar?n?z kime ?

Alt?mdaki arabaya de?il ki?ili?imdeki güzelli?e bak.

Sözlerimi esirgemem sensizde kalmay? bilirim.

Ad?m? ananlara tek bir laf?m var ad?m? anmaya devam edin bende sizleri an?yorum.

Sanalda küfür d??ar?da küfür edersiniz efendi olmak için ne yapmam?z laz?m?

En güzeli seversin seni aldat?r, en düzgününü buldum dersin bu di?erinden beter ç?kar. ?u dünyada hiçmi iyi insan kalmad? dersin.

Hayat?ma girenler hep problemliyse problemlerini benim gidermem neden benden bekleniyor?

Daha iki kelimeyi konu?amay?p bana laf sokmaya çal??anlar soktu?unuz lafla kalmas?n? çok iyi biliyorsunuz..

Gördü?ünle duydu?un aras?nda çok fark var t?pk? seni duyup görmedi?im gibi. .

#1556

 
© 2015
AŞK