Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Leo Buscaglia Sözleri

Sevgi duyumsanmaktan ve bunun yüksek sesle ifade edilmesinden korkmaz.

Ki?i sevince art?k kendi d???ndaki güçlerin insaf?na kalm?? olmaz çünkü kendisi de güçlü bir varl?k haline gelmi?tir.

Sevgi sadece an? ya?ar. Ne geriye dönüp eskinin iyi günlerinden bahsederek günümüzde geçmi?in güvencesini bulur. Ne de yar?n için ya?ar.

Benim bilgeli?im yoksa size yaln?zca bilgisizli?imi, sevincim yoksa size yaln?zca üzüntüyü, özgürlü?üm yoksa size yaln?zca tutsakl??? ö?retebilirim.

Ki?i dünyan?n en iyi eri?i iken birisinin erikleri sevmedi?ini anlarsa, o ki?inin muz olma seçene?i bulunmaktad?r. Ancak, muz olmay? seçerse ikinci dereceden muz olacakt?r. Oysa o her zaman en iyi eriktir.

#721

 
© 2015
AŞK