Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Liselim ?iiri

Bu sayfam?zda sizler için en güzel ve yeni anlaml? ?iirler kategorisinde yay?nlanan liselim ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Liselim ?iiri:
Liselim
Hayat hatt?nda acemi tayfalard?k
Ne avunduk sevinç müsvetteleriyle
Ne a?ktan ikmale kald?k...
Bak her sabah ba??ran yeni sabaha
Art?k iklimler de?i?mi?, ku?lar da gitmi?
Tenimde eski ate?, gözlerimde fer bitmi?
Heybetli da?lar aras?nda
Gö?ümde y?ld?z yitmi?...
Sen Hala An?lar?m?n En Beyaz Yan?s?n
Sen bu?ulu bir cam?n ard?ndan izledi?im hayat?n
Yar?s?s?n
En sa?anakla gelen sabahlarda
Çok eski bir ?ark?n?n ad?s?n...
Daha adamlar ?ehirlere otomobillerle
Geceler an?larla birlikte gelir
Siluetin giderek uzakla??r, dü?ler de kilitlenir
Efkar?m bir yaral? ayr?l?ktan beslenir
(Art?k ne teneffüs zilleri çalar
Ne otobüs duraklar?nda sab?rs?z bekleyi?ler var...)
Kimse bilmez
Y?llar y?l? hep ayn? beyazla gezmek nedendi
Olsun!
Yirmi y?l seni özleyerek ya?lanmak da güzeldi...
Çünkü sen bu?ulu bir cam?n ard?ndan izledi?im hayat?n
Yar?s?s?n
Sen sa?anakla gelen sabahlarda çok eski
Çok eski bir ?ark?n?n ad?s?n...

#3054

 
© 2015
AŞK