Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Lord Chesterfield Sözleri

Söylediklerinizi duyurmak için hiç kimseyi kolundan tutmay?n, dinlemeye istekli de?illerse; Onlar? tutaca??n?za çenenizi tutun...

Ö?rendiklerini bir saat gibi cebinde ta??; ikide bir saati oldu?unu göstermek isteyen insanlar gibi ortaya ç?karma; e?er birisi sana saati sorarsa söylersin; ama her saat ba??nda saat kulesi gibi ötme!

Ba?kalar?n?n terbiyesizli?ine kar?? en emin silah, bir insan?n kendi terbiyesidir.

Tüm bilginizi saatinizle birlikte cebinize koyun ve istenmedi?i sürece çal??t???n?z yerde ortaya ç?karmay?n.

Bazen baz? ?eyleri söylemeye hakk?m var diyorum, ama söylersem kar??mdakine haks?zl?k olacak, susuyorum. Yine bazen söyleyeceklerimi kar??mdakinin duyma ve bilme hakk?n?n var oldu?unu görüyorum, ama bu kez bak?yorum benim söylemeye hakkim yok, yine susuyorum. Ancak gördüm ki olgun ruhlar, sözcükler olmadan da duyuyorlar, anl?yorlar, konu?uyorlar ve payla??yorlar.

#710

 
© 2015
AŞK