Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Louis Aragon - B?rak?p Gittin Beni

b?rak?p gittin beni bütün kap?larda

bütün çöllerde tek ba??ma kodun

?afakta aray?p ö?le vakti yitirdi?im

vard???m hiç bir yerde de?ildin

sensiz bir odan?n sahras?n? nas?l anlatsam

hiçbir ?eyin seni and?rmad??? bir pazar kalabal???n?

denizde dalgak?randan da bo? bo?lu?unu bir günün

seslenip de senden cevap alamad???m sessizli?i

b?rak?p gittin beni kalarak oldu?un yerde hareketsiz

her yerde b?rak?p gittin beni gözlerinle

dü?lerin yüre?iyle b?rak?p gittin beni

yar?m kalm?? bir cümle gibi b?rak?p gittin

dü?en hep ben oldum en küçük k?m?ldan???nda senden

ba??n? çevirdi?in için a?lad???m? görmedin hiç

bana bak?p görmedi?in için

ben yokken içini çekti?in için

aya??na dü?en gölgene ac?d?n m? hiç sen

Louis Aragon

#1809

 
© 2015
AŞK