Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Louis Aragon - Mutlu A?k Yoktur

?nsan her ?eyi elinde tutamaz hiç bir zaman

Ne gücünü ne güçsüzlü?ünü ne de yüre?ini

Ve açt?m derken kollar?n? bir haç olur gölgesi

Ve sar?ld?m derken mutlulu?una parçalar o ?eyi

Hayat? garip ve ac? dolu bir ayr?l?kt?r her an

Mutlu a?k yoktur

Hayat? Bu silahs?z askerlere benzer

Bir ba?ka kader için giyinip ku?anan

Ne yarar var onlara sabah erken kalkmaktan

Onlar ki ak?amlar? aylak karars?z insan

Söyle bunlar? Hayat?m Ve bunca gözya?? yeter

Mutlu a?k yoktur

Güzel a?k?m tatl? a?k?m kanayan yaram benim

?çimde ta??r?m seni yaral? bir ku? gibi

Ve onlar bilmeden izler geçiyorken bizleri

Ard?mdan tekrarlay?p ördü?üm sözcükleri

Ve hemen can verdiler iri gözlerin için

Mutlu a?k yoktur

Vakit çok geç art?k hayat? ö?renmeye

Yüreklerimiz birlikte a?las?n sabaha dek

En küçük ?ark? için nice mutsuzluk gerek

Bir ürperi?i nice pi?manl?kla ödemek

Nice h?çk?r?k gerek bir gitar ezgisine

Mutlu a?k yoktur

Bir tek a?k yoktur ac?ya garketmesin

Bir tek a?k yoktur kalpte açmas?n yara

Bir tek a?k yoktur iz b?rakmas?n insanda

Ve senden daha fazla de?il vatan a?k? da

Bir tek a?k yok ya?ayan gözya?? dökmeksizin

Mutlu a?k yoktur ama

Böyledir ikimizin a?k? da

Louis Aragon

#1776

 
© 2015
AŞK