Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Louis Aragon Sözleri

Sak?n görünü?e aldanma; Görünü?te herkes insand?r..

Hayat? ne önemse, ne de hafife al. Onursuz birliktelikler yerine, Onurlu bir yaln?zl?k ya?a sadece.

A?k?n en ac?mas?z yan?; A?z?ndan ç?kmaya cesareti olmayan sözlerin, yürekte f?rt?nalar koparmas?d?r.

A?z?n?zdan ç?kanlara daima dikkat edin. Çünkü bir sözü unutmak bir yüzü unutmaktan çok daha uzun zaman al?r.

Bir a?k yok ki paydos demi? gözya?lar?na, mutlu a?k yok ki dünyada ! Ama ?u a?k ikimizin öyle de olsa...

Bo?una hayk?r?yorum ben sana a??k birinden ba?kas? de?ilim diye.

Sana büyük bir s?r söyleyece?im kapat kap?lar? ölmek daha kolayd?r sevmekten bundand?r i?te benim ya?amaya katlanmam. Sevgilim.

Özledi?iniz tenin kokusu, ba?ka vücutlara sindi?i zaman yanar asl?nda can?n?z.

Öyle derin ki gözlerin içmeye e?ildim de. Bütün güne?leri p?r?l p?r?l orada gördüm.

Ku?kusuz bir bayan?n en s?k tekrarlad??? hata, bir erke?in ona 'seni seviyorum' demesine inanmas?d?r.

"ŽSevdi?ini ba?kas?na u?urlamak m? daha zor, Yoksa ba?kas?ndan geldi?ini bile bile onu kar??lamak m? ?

Gözlerini kaç?rarak "seni hiç sevmiyorum" demekle gözlerinin içine bakarak "seni çok seviyorum" demek ayn? ?eylerdir.

Asl?nda insan? ac?tan ?ey yaln?z kalmas? de?il. Sevdi?inin kokusunun bir ba?kas?n?n üzerine sinmi? olma ihtimalidir.

Gitmeden önce dü?ün; Çünkü döndü?ünde buldu?unla, giderken b?rakt???n asla ayn? olmayacak.

Beni sev ya da benden nefret et, ikisi de benim yarar?ma. Seversen hep kalbinde olurum. Nefret edersen hep akl?nda.

?nsan seviyorsa kar??l?k görmese bile her?eyden vazgeçip onunla u?ra??r, U?ra?m?yorsa sevmekten vazgeçmi? demektir.

Bizi seveni elimizin tersiyle iteriz, lay?k olmayan? ise haketti?inden fazla severiz. Sonra da b?rak?p gitti deriz. Hepsi bu.

#743

 
© 2015
AŞK