Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Love Sözleri

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.

Mürekkepten denizler, ka??ttan gemiler yapt?m. Sonra ismini her yere yazd?m. ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana tapt?m!..

Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun? Benim art?k bir gökyüzüm var..

Bugün her zamankinden farkl? bir ?ey yapay?m dedim olmad? yine sana defalarca a??k olup seni dü?ündüm...

Love Sözleri : my tomorrows only you my darl?ng

Yar?nlar?m Seninle Güzel

Love Sözleri : l want l?ve w?th you

Seninle Ya?ay?p Seninle öLmek iStiyorum

Love Sözleri : No body love you l?ke me

Kimse Seni Benim kadar Sevemez

Love Sözleri : l burn this c?ty for you honey

Senin için Bu ?ehri yakar?m

Love Sözleri : my eyes waiting your ways

Gözlerim Yolunu Bekliyor

Love Sözleri : my honey l start life with you and l dream with you

Seninle hayata Ba?l?yorum Seninle Hayal Kuruyorum bal?m

Love Sözleri : my darling without you my life nothing pls come back

?imdi Sensiz hayat Bo? Lütfen geri dön a?k?m Seni Seviyorum

Love Sözleri : l can you walkng road

yürüdü?ün yol olurum senin

Love Sözleri : my darl?ng my body l?v?ng l?ke rose

Gül Kokulum Seninle Hayat Buluyor Bu bedenim

Love Sözleri : Dünyadaki tek gerçe?im tek A?k?ms?n

my honey my real only you ?n the world

Love Sözleri : l m d?e w?th you and l m smel?ng w?th you

Seninle öLürüm Seninle Gülerim Bu hayatta

Love Sözleri : l m allways w?th you and lm only you my darl?ng!

Herzaman Seninleyim ve herzaman Seninim A?k?m!

Yedi ayr? iklimden yedi çesit ar? getirseler yedi çesit ar? yedi ayr? çiçe?i dola?sa yedi ayr? çiçekten bal yapsa senin kadar tatl? olamaz...

Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kald?, ben seni bugün de sevmeyece?im çünkü bugün de bitecek; ben seni yar?n sevece?im çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek!

A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!

Güne?in do?du?u da bir gerçek batt??? da... Kalbimin att??? da bir gerçek, günün bitti?i de... Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, i?te o en büyük gerçek...

Bir ?iir yaz bana içinde alabildi?ince mutluluk olsun ay?n gölgesinde unutulan sevgi tohumlar?yla ye?ere dursun veya bir ?ark? söyle özlemimdeki sevgiliyi anlats?n ya?an ya?murlarla ?slanan bedenimi parlayan gözleriyle kurulas?n.

A?k kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok özlemek, gitmekten çok beklemek, dokunmaktan çok dü?ünmektir. Ve a?k öyledirki nerde imkans?z varsa onu seçer.

Birgün bana soracaks?n, beni mi yoksa hayat? m? daha çok seviyorsun diye. hayat? diyece?im, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayat?m sensin.

Sen benim incimdin. par?ldayan masum güzelli?inle seni sarp kayal?klardan t?rnaklar?mla kaz?d???m bir istiridyede bulmu?tum. ve bir daha kaybetmiyeyim diye kalbimin derinliklerine gömdüm.

Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek b?rak?p gitsende unuturum sanma zaman al??may? ö?retir unutmay? asla.

Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman. her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; YALAN. senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan.

#56

 
© 2015
AŞK