Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ludwig Van Beethoven Sözleri

As?l müzik gerçe?in kendisidir.

?nsan? sadece bilim ve sanat yüceltebilir.

Çocuklar?n?za erdemli olmay? ö?retin, insanl??? ancak bu mutlu k?lar.

Çocu?unuza paradan çok ahlak verin.

Bütün mesele, büyük görünmek de?il, gerçekten büyük olmak.

Bir s?rr? saklayarak adalete zarar vermektense, adalet u?runa zarar görmeyi tercih ederim.

Ahlaks?z insan ba?aramayaca?? i?i üstlenen ki?idir.

Devam edin; sanat? yaln?z uygulamay?n onun kalbine nüfuz edin; bunu hak ediyor, çünkü sadece sanat ve bilim insan? tanr?sall??a yüceltebilir.

?nsanlar aras?nda iyilikten ba?ka hiçbir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmad??? yerde, ne büyük sanatç?, ne de büyük mücadele adam? vard?r. Orada var olan, zaman?n yok etti?i, içleri bo? yarat?klard?r. Bütün mesele, büyük görünmek de?il, gerçekten büyük olmakt?r.

Komedi bitti... Son Sözleri...

?nsanlar aras?nda iyilikten ba?ka hiçbir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmad??? yerde, ne büyük sanatç?, ne de büyük mücadele adam? vard?r. Orada var olan, zaman?n yok etti?i, içleri bo? yarat?klard?r. Bütün mesele, büyük görünmek de?il, gerçekten büyük olmakt?r.

Mutlu olmak istiyorsan ba?kalar?n?n mutlulu?u içinde çal??, bunun sevinci seni mutlu etmeye yetecektir.

#739

 
© 2015
AŞK